Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1754
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1754
Název:Přízraky na Schimosu
(Phantome auf Schimos)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
U dvora obchodního knížete - v centru vražd a intrik
Hlavní postavy románu:

Jeschdean - obchodní kníže z Jondoronu

Kamhele - Sydorrierka je otrokyní a poradkyní knížete zároveň

Ebbiddim - kancléř knížete se uchyluje k intrikám

Homer G. Adams - nositel aktivátoru hledá Imprint-zboží

Ruva - Arkonidská buřička

V červnu 1220 NGL dorazí TANKSET1) do Oktantu Jondoron, který se ještě nezotavil z deset let starého hospodářského úsilí pro vystrojení karavany do Mléčné dráhy a nyní je postižen nouzovým zásobováním. Závisláci nenajdou sice žádné Imprint-zboží, ale Homer G. Adams získá odkaz, že obchodní kníže Jaschdean byl zodpovědný za organizaci karavany. Protože bývalý šéf Hanzy není ochoten postupovat proti Hamamešanům s násilím, zinscenuje Arkonidanka Ruva a Rumalan Guroch Kam vzpouru, kterou ale potlačí Born Umkhete. Ruva přijde o život, když chce zabránit, aby Kam Adamse zabil.

Když jsou rebelové vysazeni na Zemi podobné planetě, kterou původně určili pro Adamse, odlétá TANKSET k Jaschdeanovu rezidenčnímu světu Schimos, čtvrté planetě systému Carvere, a galaktikové se v ochraně deflektorů dostanou do paláce hamamešského knížete. Adams, který se Jeschdeana pokusí postrašit jako neviditelný přízrak, je odhalen jeho otrokyní a poradkyní Kamhele. 2.12 metru vysoká Sydorrierka má gracilní humanoidní tělo a kostním hřebenem korunovanou úzkou hlavu, která se svým zkostňatelým, chobotovitým čenichem připomíná mořského koníka. Drženi a vychováváni v přísně izolovaných školách, vysoce inteligentní a věrní luxusní otroci z malého národa Sydorrierů, který podle legend pochází z Queenerochu2), považují u Hamamešanů zvláštní statut. Kamhele, která se velice zajímá o galaktiky a ovládá dokonce interkosmo, vypráví Adamsovi, že její kníže nebyl samotným iniciátorem karavany. Když Jeschdeané tenkrát své zboží pro Mléčnou dráhu přivezli ke kontrole na kontejnerový svět Mezzan, vrátilo se odtamtud dvojnásobné množství zabaleného a zapečetěného zboží. Adams zmíní Maštara Jorrora3) a Gomaše Endreddeho, ale Sydorrirerka reaguje odmítavě a vysvětluje, že Gomaš Endredde je asi jen legenda, o které se v Hirdobaanu nemluví4). Podobný zákaz platí na otázky kolem centra malé galaxie. Kamhele chce galaktiky držet dál od Jeschdeana, ale její rival, pletichářský kancléř Ebbiddim přivede závisláky neúmyslně na stopu obchodního knížete, který prchli na měsíc Schimu Morva. Jeschdean sice připouští, že při vystrojování obchodní karavany k Mléčné dráze jen plnil rozkazy Jorrora, je ale jasné, že se bojí trestu Maštara víc než smrti. Když nakonec ustoupí, sdělí Hamamešan závislákům na Imprintu, že mají dobré vyhlídky, že dostanou požadované zboží. Protože přitom zmíní Mezzan, odletají galaktikové s Kamhele k poblíž centra ležící planetě.

Na opuštěném světě bez atmosféry najdou dva tisíce z Mléčné dráhy se navrátivších transportních lodí. Hrozí sice zničením TANKSETU, ale Hlas pak nařídí přes rádio okamžité zastavení všech bojových akcí, poručí galaktiků, aby zůstali na orbitě, a vysvětluje, že jimi požadované zboží bude brzy k dispozici5).