Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1790
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1790
Název:Konec věčnosti
(Ende einer Ewigkeit)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 205.000 př.n.l. / kolem 2800 / 1220 NGL = 4807
Kyberklon jde vlastní cestou - jeho cílem je Gomaš Endredde
Hlavní postavy románu:

Teaser Kroom - robočlověk odkryje své určení

Perry Rhodan - Pozemšťan je obětí únosu

Reginald Bull - nositel aktivátoru je zajat v úrovni kalichů

Voltago - kyberklon začíná podivnou hru

Alaska Saedelaere - bývalý nositel masky je na stopě posla Endreddeho

Na Nundoru pozná Reginald Bull1), že embryo v biomase je bytost Tréogenova typu.

Voltago přiměje Hamillerovu trubici, aby se přesunula do korvety a unese tímto člunem nakonec Teasera Krooma2) a Perryho Rhodana na Nundor. Tam je s pomocí Kroomovy čelenky, kterou Voltago nazve Kospienův klíč a označuje jí za mocný nástroj, uveden do provozu NETWORK II. Když její syntronické elementy začnou selhávat, integruje se Hamillerova trubice do agregátů stanice. Kroom je přesvědčen, že ho Voltago zabije. Zoufale robočlověk zaútočí na citlivá lýtka kyberklona a dostane tak Voltaga do nesnází. Aniž by Rhodan mohl zasáhnout, zabije klon po více než hodinovém boji Krooma jediným kopnutím. Pozemšťanem kárán vysvětluje Voltago, že Kospienův klíč odsoudil Teasera Krooma už beztak k smrti, zatímco si ho vybral za svého nosiče. Pásek má společně s Hamillerem nahradit před 2000 lety zničený element, který je potřeba, aby ve třinácti hodinách trvající proces aktivoval všech čtrnáct Levelů a tak probudil Gomaše Endreddeho. Voltago tvrdí, že je to pro vývoj určité oblasti universa tak důležité, že se musí možná počítat také se smrtí všech galaktiků na Levelech. Jedině Perry Rhodan je tak důležitý, že ho odvedl do bezpečí. Jednoho dne přijde znamení, kterému Rhodan nejdříve nebude rozumět. Bude ho ale následovat, zastaví se před bránou, kterou může otevřít jen on, a vstoupí na Most do universa3). Rhodana má jít cestou pláství, odměřovat kroky a spatří světy Galorňanů4) a Helioty5). Předem daný je asi jen krok, který nabídne cestu nekonečných možností, a nebezpečí selhání je obrovské6).

Alaska Saedeleare a Gyrengo2) mezitím zjistí, že Endreddeho poslové7) sabotují záchranné akce a ničí medostanice. Zažijí přitom mocné záchvěvy, které doprovázejí aktivace jednotlivých Levelů. Společně s komandem z BÁZE překonají na Zonder-Myry u regionálního karuselu Kroutt přívržence Baana Fokkera. Když ho ohrožují Gyrengovy ruce, odpálí prorok bombu a zabije Tomopata a sám sebe8).

Tréogen pozná, že spuštění NETWORK II přibližuje jeho vysněný cíl, probuzení jeho mláděte na Nundoru, na dosah ruky. Bytost, která je přesvědčena, že se svým druhem se stane pánem Levelů, přivolá rádiově korvetu a skočí přes rádiový paprsek do pomocného člunu a odtamtud na Level 13. Atlan teď pochopí, že zdánlivý teleporter je vlnosprinter na způsob mutantů Rakala a Tronara Woolverových9). Společně s Icho Tolotem, Ronaldem Tekenerem a Dao-Lin-H'ay pronikne Arkonidan do opuštěné NETWORK a dozví se, že NETWORK II převzal veškeré řídící úlohy. Když vypravěčský sloupek volá Aachthora10), tvrdí Atlan, že je oním hledaným, ale že ztratil paměť. Vypravěč poté reprodukuje historii Gomaše Endreddeho:

V daleké minulosti přišel Aachthor do Queenerochu, aby se jal úkolu existencionálního významu. Jako pomocníky si vybral národ vysokopostavených Kospienů. Krátce před dokončením operace napadli válečničtí Arachnoidi Queeneroch. Zatímco Kospieni v obranném boji proti invazorům hynuli, přenesl Aachthor v centru Hirdobaanu čtrnáct křehkých částí svého projektu na čtrnáct planet11), které byly v budoucnu nazývány Levely. Něco významného ale musel v sousední galaxii zapomenout. Než se stáhnul12), vytvořil Aachthor Gomaše Endreeeho, jednoduchý pozitronický mozek, jehož komponenty rozdělil na Levely a tem měl dokončit jeho projekt.

V následujících tisíciletích budoval Endredde Levely a stavěl pro budoucí pomocníky karusely, kantýny a trychtýřovité věže, které představovali přístup do podzemních zařízeních. Pro jednoduché úkoly pěstoval Endredde na Nundoru Hamamešany, zatímco na Iquamě vznikali Sydorrierové a měli fungovat jako organizátoři. Příslušníci obou národů byli od narození sesíťováni. Protože ani Hamamešané ani Sydorrierové nebyli schopni Arachnoidy z Queenerochu vyhnat, začal Endredde se zkouškami z genetického materiálu mrtvé pavoukovité bytosti, kterou Aachthor vzal s sebou do Hirdobaanu, selektovat ven pozitivní vlastnosti. Na planetách MINE-1 až 4 vznikaly loděnice ke stavbě válečného loďstva. Při jednom zkoumání Queenerochu zjistil ale Endredde, že váleční Arachnoidi už dávno zmizeli13). Když Aachthor na jeho volání nereagoval, pokusil se robotský mozek majetek svého pána, kterého stavitel označil jako »zásilku«14), sám zachránit. Protože ale »zásilku« nemohl najít, rozhodl se Endredde propojit se s arachnoidní genetickou masou, aby tak postavil pro hledání nutnou operační jednotku. Bezprostředně před experimentem, který měl dokončit Aachthorův projekt, se objevil Tréogen. Zatímco vypnul spektrum, přemohl Endredde nebezpečnou bytost a přenesl jí potom, s úmyslem jí prozkoumat, až se stane superpočítačem, na Level 1015). Klíč k Tréogenovu vězení byl ukryt v CHASCHU, jednom starém zařízení Arachnoidů16). Ve dni experimentu deaktivoval Gomaš Endredde veškeré Levely a tak i sám sebe. Když proces, který měl nakonec reaktivovat čtrnáct světů, dorazil na Level 13, vstoupil robotský mozek poprvé do mentálního kontaktu s biomasou a poznal, že je zkažená a že je vlastně Tréogenem. Než mohl být biomasou převzat, zničil mozek bleskurychle pro plánovaný pokus odpovědné elementy, přerušil tak experiment a zabránil definitivnímu probuzení Endreddeho. Jeho umělé vědomí zaniklo17).

Když Tolot pozná, jaké nebezpečí nastávající aktivace Nundoru představuje, odletí s BÁZÍ do pozice nad NETWORK II a hrozí Voltagovi, že zničí řídící stanici navzdory Rhodanově přítomnosti, pokud nebude experiment přerušen. Protože ale zajistil, že rozkaz k palbě by vedl k sebezničení BÁZE, kyberklon nereaguje. V poslední minutě zabrání Atlan, který se po zprávě vypravěče zhroutil vyčerpáním, v útoku na NETWORK II.

Level 13 Nundor a Level 14 Zeytter jsou aktivovány. V úrovni kalichů pozoruje Robert Gruener, že biomasa vypouští chiméry Tréogenova typu. 10. prosince 1220 NGL přistane NETWORK II opět na kontinentu Faustus. Až na Mylese Kantora jsou nyní všichni nositelé aktivátoru na Nundoru. Homer G. Adams je doprovázen Cyrnem Dowem18). V jazyce Mocných19) ohlásí Gomaš Endredde, že countdown začal a že všechny Levely musí být během osmadvaceti hodin vyklizeny od živých tvorů. V opačném případě to pro ně znamená jistou smrt.