Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1794
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1794
Název:Plán zmrtvýchvstání
(Plan der Auferstehung)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Cíle Aachthora jsou jednoznačné - lidé jsou pro něho jen prostředkem
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener - Smíšek pracuje na evakuaci třiceti milionů

Perry Rhodan - Pozemšťan je konfrontován s mocnou bytostí

Hamiller - bývalý velitel BÁZE jako kontakt s Gomaš Endreddem

Aachthor - je mocný a arogantní

Art Crowon - z Pozemšťana se stává guru

S nastávajícím koncem ultimáta Gomaše Endreddeho před očima se Ronald Tekener a Dao-Lin-H'ay snaží galaktiky dostat z Levelů na MINE-planety1). Pozemšťan Art Crowon a jeho přívrženci se ale Tekenerovi vzepřou a přes věž Elae-ina sestoupí do podzemí Zonder-Myry, aby tam začali nový život. Že Endreddovo ultimátum na konci 13. prosince 1220 NGL uplyne bez následků, potvrdí Guruovi jeho tvrdohlavý názor. Tekenerovi se podaří znovu navázat spojení s Gomašem Endreddem. Obří pozitronika, která je už zcela pod kontrolou biomasy z Nundoru, zdůrazňuje ale, že galaktikové pro něj nemají žádný význam, že spíše Tréogen a jemu rovní jsou cenným životem a že je bude muset uznat za dědice Hirdobaanu. Protože Aachthor v každém okamžiku může čtrnáct Levelů odstřelit, usadil se Gomaš Endredde v evoluční úrovni a zároveň učinil opatření, aby Tréogenův druh zůstal zachován. Ke spolupráci s Tekenerem není pozitronika připravena. Poté co všichni bývalí závisláci na Imprintu až na skupinu Crowona opustí Levely, odeberou se v ranních hodinách 15. prosince také Tekener a Dao-Lin-H'ay do bezpečí.

Mezitím vsadí Aachthor Reginaldu Bullovi opět jeho aktivační čip a pošle ho 14. prosince zpět k jeho druhům. Překvapivě se změní směr gravitace v Aachthomu o devadesát stupňů a se stěn se stanou podlahy. Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull, Alaska Saedelaere, Homer G. Adams, Fherll Checkert, Belavere Siems, Dino Gonkers a Icho Tolot proniknou pod Voltagovým velením proti příkazům Aachthora do horních pater zařízení. Svou nečekanou znalost místa odůvodňuje kyberklon, že disponuje zvláštním způsobem vidění a kromě toho své oči nastavil na obrazy v pohřební komoře Kospienů. Arogantně odmítne Aachthor, který se zajímá jen o evoluční úroveň, každé další prodloužení ultimáta. Vzteklý útok Tolota odrazí s lehkostí.

Kolem 3:47 provede Aachthor plán Zmrtvýchvstání, aby dokončil před 200‘000 lety přijatý příkaz. Aachthom se uvolní z praskající planety Zeytter a ukáže se, že je to tisíc metrů vysoká, hruškovitá loď. Ze čtrnácti Levelů se vylámou evoluční úrovně s Vario-kovem, části onoho projektu, který Aachthor kdysi přivezl z Queenerochu a usadil do planetární kůry2), a spojí se v tisíc pět set kilometrů velikou kouli. S hrozbou, že je při odmítnutí vyhodí do vesmíru, pošle Aachthor Rhodana a jeho druhy do boje proti třím stům Tréogénských chimér, které se v Aachthomu zdržují. Zatímco je Belavere Siems na počátku zabit jedním klonem, který využije rádiové vlny, aby proniknul do jeho štítů, může Voltago bleskurychle odstranit osmnáct monstrózních tvorů. Nakonec zasáhne Aachthor sám do boje a galaktikové získají dojem, že mocná bytost, která Tréogenovy klony zřejmě magicky přitahuje3), svého protivníka zabijí jedovým dechem. Zatímco vytvoří otvor ve vnější stěně Aachthomu, postará se Aachthor nakonec o to, že Tréogen sám je společně s posledními chimérami stržen do vesmíru. Poté se Aachthom začlení do obrovské koule vzniklé z evolučních úrovní.