Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1796
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1796
Název:Návrat Sydorrierů
(Rückkehr der Sydorrier)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Otevření centra - a nová budoucnost pro jeden národ
Hlavní postavy románu:

Michael Rhodan - syn velkého Pozemšťana jako mírostrůjce pro galaxii

Kamhele - Sydorrierka vystupuje jako členka tajné lóže

Ron-Er-Kan - Fermyyd, který vyjednává

Perry Rhodan - Pozemšťan na palubě gigantické spórové lodi

Aachthor - mocná bytost dává nové požadavky

Omráčeni vztekem musí Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull, Homer G. Adams a Icho Tolot snést, že Aachthor na jejich požadavky ohledně dalších informací a na záchrannou akci pro 30 milionů galaktiků s poukazem na svrchovaný význam své úlohy vůbec nedbá. Jsou vydáni Mocnému na milost, zejména proto, že nevědí, jakými technickými prostředky AACHTHOM kromě teleportačního systému a frekvenčního měniče ještě disponuje, s jehož pomocí Aachthor manipuloval elektromagnetickými vlnami, které používal Tréogen. Po rozhovoru s Voltagem je ale Mocný připraven odletět na stanoviště BÁZE, protože chce na palubu vzít Milu a Nadju Vandemarovy.

17. prosince 1220 NGL vyjednává v MONTEGO BAY1) Jeschdean z Jondoronu jako mluvčí hamamešských obchodních knížat s nástupcem Raa-Nu-Kala1), vrchním fermským velitelem Ron-Er-Kanem. Kamhele2) zjišťuje, že události v systému Riffta3) jejímu bývalému pánovi3) přidali na sebevědomí a odhodlanosti. Oznamuje Jeschdenaovi, že jí učitel Kryomon dovedl už jako malé dítě do sydorrské tajné lóže. Ta byla založena, když Sydorrierové pochopili, že byli Maštary oloupeni o vědomosti o svém původu a určení. S vykompenzováním vlivu Sydorrierů je Ron-Er-Kan ochoten k dalšímu jednání o nové politické struktuře Hirdobaanu. Když je zveřejněno, že transiční štít zanikl, připojí se Kamhele ovšem k Michaelu Rhodanovi, který společně s Julianem Tifflorem doprovází osm tisíc kosmických lodí Bluesanů do centra Hirdobaanu, zatímco Sydorrier Calizo1) s obchodními knížaty odlétá k pohraniční stanici CHERMOTT4), aby pokračoval s poradou s Fermyydy. Calizo zamýšlí vyjednat pro Crypery všeobecnou amnestii a volný odchod do Queenerochu.

U načervenalého slunce, jehož třetí planetou je Mollen, potkají galaktikové BÁZI a jsou informováni o posledních událostech v Endreddeho okrsku5). Michael Rhodan nabídne Kamhele, aby s jeho lodí navštívila sydorrierský svět Iquama6).

Bezprostředně poté co MONTEGO BAY vyrazí, objeví se Aachthorova spórová loď. Setrvá na hranicích mezi dimenzemi, zatímco AACHTHOM se přiblíží k BÁZI. Gucky se pokusí teleportovat do lodi Mocného, je ale odražen. Jen zatímco mu s ohledem na důstojnost Rytíře Hlubiny slíbí, že nic o jeho misi neprozradí, a nakonec mu pohrozí, že mu odmítnou poslušnost, mohou nositelé aktivátorů zabránit Aachthorovi, aby jim vymazal vzpomínky, než je přesune do BÁZE. Fherllu Checkertovi a Dino Gonkerovi, kteří na nosné lodi mají zůstat, ale Mocný paměť vymaže. Ačkoliv jsou pod tlakem, zachová Perry Rhodan a jeho druhové mlčení o Aachthorově záměru, Icho Tolot dá ale Ronaldu Tekenerovi odkaz, že to souvisí s hyperfenoménem pozorovaným u Syssodu. V rozhovoru s Mylesem Kantorem si Rhodan uvědomí, že u bývalých Outlaws zanikla závislost na Imprintu, když prolétli transičním štítem. Rozhodne se proto Aachthora požádat o příslušný štítový generátor7). Zatímco dvojčata Vandemarova přecházejí do AACHTHOMU, je Rhodan rozhodnut počkat na návrat svého syna.

Mezitím dorazí MONTEGO BAY k vodnímu světu Iquama, třetí planetě žlutého slunce, kterému Kamhele dá jméno Sydor. Sydorrierka naváže kontakt s v době kamenné žijícími druhy6), najde polointeligentní, ve vodě žijící předky svého národa, navštíví společně s Michaelem Rhodanem řídící stanici, ze které byl řízen Gomaš Endreddeho inteligenční program8), a objeví města, ve kterých Sydorrierové žili, dříve než je před 12000 lety RobRepair odvezl do vnitřní oblasti Hirdobaanu9). Kamhele musí pochopit, že její předkové disponovali vyspělou, zcela na duchovní aktivity zaměřenou kulturou. Protože Gomaš Endreddeho program potlačoval každou technickou kreativitu, nebylo několik na Iquamě zůstanuvších moderních Sydorrierů schopno udržovat selhávající stroje své civilizace a zdegenerovalo. Kamhele je odhodlána svůj národ dovést na Iquamu a vytvořit tam novou společnost.

Když MONTEGO BAY 20. prosince opět dorazí k BÁZI přenese Aachthor Perryho Rhodana, Atlana, Bulla, Adamse a Tolota fiktivním transmiterem do AACHTHOMU a vyrazí. Michael Rhodan, Ronald Tekener a Gucky se rozhodnou spontánně letět na Syssod.