Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1797
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1797
Název:Stanice Roachů
(Station der Roach)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1213 NGL = 4800 / 1220 NGL = 4807
Vyvrcholení po 200000 letech - Aachthor chce dokončit svou pomstu
Hlavní postavy románu:

Colounshaba - konstruktérka Arcoanů v nouzi

Pulandiopoul - tanečník na stopě daleké minulosti

Perry Rhodan - Pozemšťan na palubě spórové lodi

Aachthor - mocná bytost myslí na pomstu

Michael Rhodan - bývalý svobodný obchodník sleduje spórovou loď

V systému Sheokor1) předá arcoanský velký myslitel Qeyonderoubo2) Colounshabě3) počátkem roku 1213 NGL tajný příkaz, aby v Queenerochu zkoumala pozůstalost Roachů. Společně se svým druhem Pulandiopoulem4) odlétá vědkyně s LAMCIÍ do jejími předky zpustošené galaxie a navštíví nejdříve systém Guinnekh5). Potom oba Arcoané sledují Lobrogy, cibulovité planetární stanice Roachů, a zjišťují, že ve vypnutých zařízeních je aktivní pouze jeden přístroj, který přijímá určité frekvence z hyperprostoru. V jednom Lobrogu narazí Colounshaba a Pulandiopoul na umírající origanského CHASCH-potápěče6) Korra-Rena, který se dostal do automatické pasti Roachů. Oba Arcoané objeví, že nejméně čtyřicet Lobrogů v Queenerochu je spojeno do dvojitého řetězu, který se protichůdně táhne oběma galaktickými spirálními rameny. Centrum řetězce tvoří na druhé planetě žlutobílého slunce, které Cryperové a Origanci nazývají Gaillan, Szocce, velká válcovitá stanice, na jejímž trupu je připojeno několik Lobrogů. Colounshaba a Pulandiopoul jsou robotským zařízením Szoccy uznáni za Roachy a mohou se dostat k Giniuszocce, která tvoří jádro stanice. Se svým nesmírným ničícím potenciálem představuje tento vejčitý útvar strašlivý relikt Roachů. Je obklopen zónou, která vyvolává urychlené stárnutí. Když oba Arcoané po celotýdenním průzkumu chtějí Giniuszoccu vypnout, způsobí tak protireakci ničivého stroje. V Cryperských koloniích, které Szoccu obklopují, zemřou téměř všichni obyvatelé, zatímco prudce zestárnou. Cryperský vůdce Caston-Pragama7) prohlásí poté Gaillan za zakázaný svět.

O více než šest let později dorazí AACHTHOM k Syssodu na periférii Queenerochu. Aachthor nemilosrdně zničí CHASCH8) a zabije tak bezpočet Cryperů a Origanců. Voltago vysvětluje Perry Rhodanovi a ostatním nesmrtelným, že aby mohl převzít On- a Noon-kvanta, je Mocný nucen zničit prastaré stanice Roachů, protože ty měli za úkol zaměřovat neobyčejné hyperfenomény a tak hledat biofóru. Icho Tolotem pozorovaný mnohoúhelník s největší pravděpodobností asi souvisí s působením CHASCHU. Postupně ničí AACHTHOM další stanice Roachů, které leží na neobydlených planetách a dorazí 23. prosince 1220 NGL nakonec na Gaillan. Když Aachthor při výslechu duševně pomatených pozůstalých z šest let staré katastrofy zjistí, že se ve staré stanici zdržovali dva Arachnoidi, pronikne do nitra Szoccy, aby zdánlivé Roachy zabil. Colounshaba a Pulandiopoul, kteří byli posledních šest let zajati ve Szocce, se nejdříve ukrývají. Giniuszocca sice praskne pod Aachthorovým ostřelováním zahalí ale zároveň útočníka, ve kterém poznala dlouho očekávaného nepřítele, zářením, které destruktivně ovlivňuje buněčnou oscilaci Mocného. Rhodan nyní odloží své podezření, že Aachthor je asi jen podvodník, a uzná, že umírající je jako Sedm Mocných nebo Laire9) pověřencem kosmokratů. Voltago odnese Aachthora do AACHTHOMU a vysvětluje, že ho Mocný pověřil pokračovat v jeho misi a požádá nositele aktivátorů o pomoc. Také oba Arcoanové jsou ochotni spolupracovat.

S počátkem 24. prosince dorazí také Michael Rhodanova MONTEGO BAY a Ronald Tekenerovo LEPSO ke Gaillanu. Následovali AACHTHOM, zatímco flotila Bluesanů a dva tisíce bývalých lodí Outlaws začali vyzvedávat 30 milionů galaktiků z MINE-planet, aby je odvezli zpět do Mléčné dráhy10). Protože chtějí pomáhat při transferu biofóry do normálního prostoru, jsou Tekener a Michael Rhodan transferováni Voltagem do AACHTHOMU.