Perry Rhodan 1760 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1760
Název:Zrada na Ambrauxu
(Verrat auf Ambraux)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Atlan u Cryperů - narazí na tajemství CHASCHU
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan pronikne do labyrintu CHASCHU

Ronald Tekener - Smíšek poznává cryperskou zbraň nezvyklého typu

Coram-Till - velitel Ambraux-Cryperů je obětí intrik

Erno-Regor - tajemný velitel Cryperů

Lecce-In - CHASCH-potápěč z národa Origanů

4. července 1220 NGL dorazí NIKKEN1) do Queenerochu a přistane na Coram-Tillově domovském světě Ambraux, páté planetě na galaktické periferii ležícího slunce Sillis. Překvapivě se tam vynoří Erno-Regor, který velí INDIKARU, vlajkové lodi Caston-Pragama, charismatického velitele Solten-Cryperů. Sděluje Coram-Tillovi, že Caston-Pragama, krátce zvaný Capra, chce na konferenčním světě Connox shromáždit všechny vůdce Cryperů, aby tak sjednotil svůj národ. Mírumilovný Mello-Cam, který je zodpovědný za správu Amrauxu, varuje Coram-Tilla před tím, že Ammor-Res, velitel Corri-Cryperů, chce využít shromáždění, aby se nekalými prostředky prosadil do čela všech Cryperů. Erno-Regor, který potají jedná ve smyslu Amor-Rese, se pokusí zabít Atlana a Tekenera jedem, ale buněčný aktivátor jeho toxický účinek zneutralizuje.

Aby si mohl předběžně promluvit s Caston-Pragamem, odlétá Coram-Till s Atlanem a Tekenerem do centrálního sektoru Queenerochu k hornickému světu Jandrig, na kterém se již zdržuje s vůdcem Ambraxů spřátelený Vysta-Cryper Assyn-Stey. Extrémně hubený Capra, který se dozvěděl, že Eser-Furron a Karan-Kan, velitelé Manglon-Cryperů a Eramor-Cryperů, podporují Ammor-Rese, nosí Origany vyvinutý exoskelet. Origani jsou 1.20 metru vysocí ještěrkovité bytosti s jantarově kamennou kůží a kulovitou, želvě podobnou hlavou, na kterém rostou chomáčky štětin. Jejich předkové se podobně jako galaktikové dostali do Hirdobaanu2). Byli tam Hamamešany vykořisťováni a téměř zcela vyhubeni. Několik pozůstalých odvezli Cryperové do Queenerochu2). Protože disponují mikro rentgenovými viděním a mohou tak nahlédnout několik hluboko do hmoty, jsou tyto bytosti výtečnými lékařskými diagnostiky a mikromechaniky a podporují Crypery při organizaci údržby a zlepšování jejich zaostalé techniky. Atlan slibuje Caprovi technologickou pomoc, Solten-Cryper ale vysvětluje, že lituje, že nemůže závislákům na Imprintu pomoct. To je asi možné jen v centru Hirdobaanu, ke kterému má přístup jen devět Maštarů a eventuálně Fermyydé. Protože z tohoto centra na všechny obyvatele Hirdobanu vychází určitý vliv, emigrovali Cryperové kdysi z malé galaxie. Z časů tohoto exodu pochází předsevzetí, že žádný pravý Cryper se nesmí narodit v Hirdobaanu. Capra tvrdí, že nemůže podat další informace, ale Coram-Till a Assyn-Stey jsou ochotni Atlana a Tekenera doprovodit do centra.

S pomocí zotročených Origanů zmanipuluje Erno-Regor v bývalé arachnoidní stanici3) obrovského důlního robota a spáchá s ním atentát na Caston-Pragama a jeho partnery. Oba galaktikové ale zastaví útok stroje. Zatímco Tekener zachrání Solten-Crypera, postaví se Atlan Erno-Regorovi, který se poté sám zabije.

NIKKEN odlétá k osamělému světu Syssod, aby tam umístil origanského CHASCH-potápěče Lecce-Ina. Arachnoidy postavený cibulovitý CHASCH (nerozluštitelná hádanka)4), do kterého se dá vstoupit jedenácti oválnými propustmi, má průměr přibližně 500 metrů a tyčí se svou anténovitou, centrální věží do výšky asi tisíc pět set metrů. Pod ním se nachází tří kilometrový labyrint, který je navenek energeticky odstíněn. Od objevení zařízení před 300 lety pronikli Cryperové a Origanové teprve do hloubky jednoho kilometru a přitom zas a znovu naráželi na energetické závory, které se dají překonat jen pomocí zvláštního kódu a potom zaniknou. Bez kódu zmizí výzkumníci beze stopy nebo byly přemístěni do podzemní haly CHASCHU. Atlan a Tekener doprovodí Lecce-Ina, který se označuje za CHASCH-potápěče, protože se v kosmickém skafandru ponořují do neznáma, a objeví přitom starý symbol. Má formu »P«, který s několika zuby na vertikálním dílu připomíná klíč a dole je ukončen vlnovkou5). Když Lecce-In při překonávání překážky zmizí, následují Arkonidan a Pozemšťan energetickou stopu k řídící stanici, kterou nakonec ovlivní pomocí SERUNů. Překážka se rozplyne a uvolní nový tunel. Současně je Origanec Soapa-Ra, který se nachází u galaktiků, přemístěn do haly CHASCHU a ztratí přitom rozum. Atlan a Tekener chtějí zkoumat CHASCH dál, ale Coram-Till naléhá na odlet na Connox6).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál