Perry Rhodan 1626 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1626
Název:Qeyonderoubův vzestup
(Qeyonderoubos Aufstieg)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Požehnání se stává kletbou - deset tisíc Sriinů je zajato v systému Sheokor
Hlavní postavy románu:

Queyonderoubo - Arcoana přebírá nedobrovolně odpovědnost

Colounshaba - konstruktérka ochranného systému poznává svou chybu

Xhanshurobar - Queyonderoubův prudký partner

Clymosterosh - zoufalý Sriin

Affraitancar - velký myslitel svého národa propadá šílenství

Po zapnutí Průkopníka1) se na všech planetách systému Sheokor nacházejí bezmocní Sriinové. Qeyonderoubovi, patronovi a vedoucímu stanice na Deumdashoru, sedmatřicáté planetě Sheokoru si stěžuje Sriin Tish o nespravedlnostech, se kterými s jeho druhy jednají Arcoani, kteří jim ve svém úkolu ukázat jim cestu na opačný konec vesmíru dali cíl, který by mohl skončit duchovní stagnací.

Colounshaba2) oznámí na shromáždění nejvýznamnějších Arcoanů na Dadusharne, sedmé planetě, že velký myslitel Affraitancar2) zemřel na šílenství3) a nový velký myslitel, jehož jméno zatím nechce prozradit, se stáhl do ústraní. Proto jsou Qeyonderoubo a Xhanshurobar, mladí patroni malé flotily, jmenováni správci systému Sheokor. Rozkáží deset tisíc v systému vězněných Sriinů shromáždit do kopulí na čtyřicáté první planetě, jedovatém světě Caufferiosh, aby tam mohli být kontrolováni a opečováváni.

Poté co Colounshabu marně upozorňuje na kolísání Maciuunensoru a na možné následky pro skladbu hyperprostoru4), zabije Kainangue5) sám sebe.

Na Caufferioshu se pokusí psychoterapeut Kalcadurionenser analyzovat chování Sriinů, kteří se zas a znovu pokouší o nekonečný krok a ztratí přitom síly. První vězni zemřou. Stále větší počet Arcoanů začne páchat sebevraždy, protože nemůžou snést utrpení Sriinů a své morální výčitky. Zatímco Xhanshurobar sám začne být zoufalý, vyzve Qeyonderoubo Colounshabu, aby Maciuunensor vypnula, aby tak Sriinům umožnila opustit sektor Sheokor. Když se pak ptá po místě pobytu nového velkého myslitele, vyjasní Colounshaba, že ten své určení ještě neodhalil.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál