Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1646
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1646
Název:Finále v systému Sheokor
(Finale im Sheokorsystem)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1201 NGL = 4788
Galaktikové v říši Arcoanů - kruh se uzavírá
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - velitel Dračí flotily v říši Arcoanů

Perry Rhodan - Pozemšťan potká tajemné »Tecy«

Queyonderoubo - velký myslitel Arcoanů vyjednává

Colounshaba, Pulandiopoul a Shanorathemas - Arachnoidi bojují proti chaosu v systému 67 planet

Philip - Ennox ukáže pravé pocity

16. července 1201 NGL navštíví Reginald Bull Qeyonderouba na jeho lodi OUCCOU, aby začal s jednáním. Arachnoidy okouzlený Pozemšťan chce předat Velkému mysliteli masku Vougasiura1), ale Arcoana mu jí dá darem. Během rozhovorů dorazí Perry Rhodan s ODINEM do systému Sheokor2). Qeyonderoubo pozve Rhodana a Bulla na centrální svět Dadurshane, jehož denní rytmus odpovídá přesně pulzaci druhé Zóny smrti. Ukáže se, že atmosféra planety je pro Arcoany a Terrance dýchatelná a že Vougasiurova smrt na Peci3) byla způsobena určitým, pro Arcoany smrtícím vzácným plynem. Přítomnost sriinům podobných Terranců těžce zasáhne citlivé Arcoany a spustí novou vlnu depresí a zhroucení. Kovopěvec Shanorathemas4) a tanečník Pulandiopoul5) se snaží duše nemocných pomocí písní a tanců stabilizovat. Na Qeyonderoubovo přání přednese Shanorathemas Rhodanovi a Bullovi historii Arcoanů z času Grels až ke konstrukci Maciuunensoru6).

Mezitím odlétá Paunaro a Myles Kantor s TARFALOU k planetě Taulim, na které se nachází jedno ze zařízení Maciuunensoru, a navštíví Boogolamierův chrám páté dimenze4), jehož 5D-plastiky Nakka okouzlí. Duch strážce muzea Phaourongusty4) si je ale jistý, že Paunaro Boogolamierův theorém o universu sice poznal, ale nemůže otestovat, protože to dokáží jen Arcoané. Když Rhodan a Bull s Velkým myslitelem dorazí na Taulim, dozvědí se, že krokový orgán Ennoxů s malou spotřebou energie může spojit dva body časoprostoru pomocí jednorozměrné struny, které Maciuunensor nastaví ostrou protistrunu, takže Ennoxové jsou nuceni svůj krok opakovat, dokud se nevyčerpá síla její dutinové pleteně7). Colounshabovo vysvětlování ozřejmí, že první Zóna smrti8) vznikla, když byl Maciuunensor poprvé zapnut4), že zanikla, když byl přístroj dočasně deaktivován9), a že Maciuunensor po svém novém nastavení vytvořil druhou Zónu smrti10). Když Rhodan během jednání o vypnutí Maciuunensoru projeví názor, že Mystery11) není vlastní domov Ennoxů, Colounshaba se nečekaně zhroutí. Bull následuje Arcoana a dozví se o traumatech, které Sriinové svým cestováním způsobili12). Pozemšťanovi se nakonec podaří Colounshabu ukonejšit, zatímco jí objasní, že Ennoxové nejsou zlí, ale jen zvědaví a neukáznění.

Mezitím požádá Rhodan Philipa o slib, že žádný Ennox nevnikne do systému Sheokor, zatímco Arcoané vypnou Maciuunensor kvůli novému nastavování. Ennox radí Terranci, aby termín deaktivace prostě utajil a zároveň projeví přání promluvit si s Qeyonderoubem. Když se bývalý Velký myslitel Affraitancar13) krátkodobě probudí ze svého oblouznění a spatří na Dadusharne Philipa/Boloshambwera v Rhodanově doprovodu, ztuhne a zemře. Ennox je hluboce zaražen. Qeyonderoubo uvítá Philipa v Boogolamierově chrámu ale jako Riina a projeví zájem o jeho návrh vytvořit kontaktní stanici pro Ennoxe a Arcoany mimo pole Maciuunensoru14).

31. července je dokončeno nové nastavování Maciuunensora a Rhodan pošle Philipa zjistit, zda Zóna smrti v Mléčné dráze zmizela. Na Taulimu zemře Phaourongusta. V závěrečné řeči ocení Colounshaba fakt, že Riinové ochránili Arcoany před tím, aby se příliš brzy vzdali tělesné existence. Zároveň charakterizuje Qeyonderouba jako nový typ pragmatického Velkého myslitele a povzbudí ho, aby pokračoval dál po vykročené cestě15).