Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1614
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1614
Název:Beaulosharská síť
(Beauloshairs Netz)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 596.070 - 170.620 př.n.l./ 1120 NGL = 4707
Jsou vládci galaxie - a spravují strašlivé dědictví
Hlavní postavy románu:

Beauloshair - Arcoana spřádá historii svého národa

Heleomesharan - tvůrce nového světa

Grel, Gruk a Wirad - průkopníci Arachnoidů

Grender - byl narozen jako kníže a zemře se Světem počátku

Coush - zajímá se o všechno

Na planetě Occreshija, hlavním světě říše 73 sluncí v galaxii Noheyrasa, spřádá důstojný Arachnoid1) Beauloshair svou symbolickou SÍŤ, zatímco vypráví historii svého národa:

Na počátku dějin byli Arachnoidi, kteří žili na jednom kontinentu »Světa«, měsíci plynového obra Ghaww v systému slunce Skal, rozděleni do jednotlivých kmenů, kteří žili z lovu sítěmi a všechno si vynucují mocí a agresí. Oběti bezpočtu sporů slouží pozůstalým jako výživa. Poté co Grwan Grel svého rivala Hao přemůže, vynalezne ve větru nafukující se síť, která zajišťuje větší lovecký úspěch. Kromě toho dá svému kmeni kalendář, se kterým začíná první rok GREL.

Kolem 18‘000 roku GREL vyvine Pred nebeský kalendář. Kvůli explozivnímu množení Arachnoidů je potravy navzdory zabíjení delikventů veliký nedostatek. Zemi ovládající Haové a vodu ovládající Grwanové se navzájem decimují. Nakonec zničí erupce ještě nedotčenou lesní zemi, poslední zásobárnu výživy Arachnoidů. Vědci kolem Gruka vyvinou ale pětidimenzionální matematiky a vštípí tak svému národu intuitivní porozumění pro techniku zařízení, které využívá energii bouřek, a živé tvory a věci přemístí na jiný kontinent jejich světa. Arachnoidi se nyní spojí k jednotnému národu a v budoucnu si říkají Roachové, po vědci, kterému vděčí za základy transferu, který ale přišel při jednom průchodu o život. Novému kontinentu dá Gruk jméno Bourasha (Ráj).

Po dvou tisících letech GREL jsou zdroje Bourashy zcela vyčerpány. Roach Predo postaví kosmickou loď s antigravitačním pohonem, která je pro svou formu nazvána hnízdo. Až na půl milionů jedinců, kteří zůstanou na dně oceánu, opustí všichni Roachové svůj svět, osídlí jinou planetu malé galaxie Noheyrasa (Nadějná) a vyhladí její obyvatele. Asi dvacet tisíc let GREL po dobytí Noumantry, prvního koloniálního světa, se designovaný kníže Grender pokouší zrekonstruovat Bourashu, ale experimenty, se kterými Roachové na mořském dně chtějí zužitkovat energii hyperprostoru, vede k explozi původního světa Arachnoidů.

Kolem roku 345‘000 GREL najde Luran zničenou a zapomenutou pravlast a poznají stopy zpustošených planet, které se od systému Skal, táhnou do všech směrů galaxie Noheyrasa. O 38‘000 roků GREL později se světy malé galaxie nacházejí ve válce o smršťující se životní prostor.

Nakonec nastane změna. Jako pozdní následek mutace, která je sváděna na opuštění jejich původního světa, se Roachové stanou národem mírumilovných filozofů a začnou odstraňovat způsobené škody. V důrazu na jejich jméno pro nekonečný vesmír Arcoa, se sami nazvou Arconany2).

Zatímco spřádá Beauloshair svou SÍŤ, přistane SHOURASA po 1047té na Keurouha, aby pod vedením svého patrona Heleomesharana vyzvedli živé tvory všeho druhu, kteří mají osídlit planetoformací obnovené opuštěné světy. Překvapivě se objeví humanoid, který Arachnoidům říká Tecové a jehož řeč je plná nelíčené zvědavosti a nedostatku respektu. Heleomesharan najde zálibu v cizinci, který se může vlastní silou přemisťovat na jiná místa. Nazve ho Coushemoh (Šprýmař) a jeho národ Riin3) (Půvabní). Objeví se mnoho Riinů, posmívají se arcoanské potřebě harmonie, podporují je ale4). Riinové jsou fascinováni svrchovaným zacházením Arcoanů s pětidimenzionální matematikou a zděšeni tím, jak nepatrný užitek z ní Arachnoidi mají.

Na Riinovu přímou otázku vysvětluje Beauloshar, že všechno úsilí Arconaů směřuje ke zlepšení v Arcoa, že jednou budou vtaženi do vláken spirály, která prochází multiversem a že své zkušenosti pak zužitkují vstupem do morfogenetického pole.