Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1673
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1673
Název:Přiznání Veegů
(Die Offenbarung der Veego)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 NGL = 4794
Ennoxové pootevřou tajemství - historie neuvěřitelného národa
Hlavní postavy románu:

Homer G. Adams - šéf Kosmické hanzy se dozví historii Ennoxů

Boris Siankow - terranský šéfvědec si nestačí zapisovat

Alpari, Yevo a Sandev - trojice Ennoxů v různých vývojovích stádiích

Zitha - mluvkyně Ennoxů vydává všanc tajemství

1. října 1207 NGL a po čtyři následující dny vypráví Ennoxové Zitha a Sandev v QUEEN LIBERTY o svém národu. Z vyprávění o životě Alpari-Pari-Parisura a Oiyevo-Yevo-Yevoga se galaktikové dozvědí, že Ennoxové, kteří sami sobě říkají Veegové a planetu Mystery nazývají »Domov«, jsou už statisíce let energetickými bytostmi1). Jednou nebo dvakrát mohou zplodit Kreativní pomocí pučení nového Veega. Hraví, mladí Ennoxové jsou také zodpovědní za poruchy přístrojů, které pozorovali návštěvníci Mystery2). Poté co asi padesát let jako čistě energetické bytosti na Domově žijí, naberou Veegové při přeměně svého energetického jádra v Krokový orgán tělesný vzhled, přičemž si od jednoho pamětihodného setkání, které proběhlo před dávnými časy, volí humanoidní vzhled. Vybaveni databankami cestují v tomto životním období jako Aktivní označovaní Veegové s pomocí cesty zkratkou po vesmíru, aby sbírali informace pro »Velký model«, na kterém jejich národ už věky pracuje. Zvědavost mírumilovných bytostí pramení přitom zcela z jiných kořenů než agresivitou podporovaná výzkumnická horlivost jiných inteligencí. Aby svou opravdovou podstatu a domovský svět před cizinci utajili, sdělí jim jen svá jména a schovávají se za maskou provokativních, egocentrických vychloubačů. Po deseti až dvanácti použitích cesty zkratkou musí Veegové znovu navštívit Domov, aby si doplnili energii3). Po 210. roce života začíná Krokový orgán Veegů chřadnout. Zatímco schopnost cesty zkratkou po dvaceti dalších letech zanikne, změní se Veegové v Kreativní, kteří na Domově pracují na Velkém modelu, aby do něj nakonec vstoupili, když jejich život ve 340 letech nakonec skončí4). Díky vyrovnanému poměru mezi narozeními a úmrtími žijí na Domově stále asi dvě miliardy Veegů.

Během svého bádání objevili Veegové před padesáti tisíci lety Velkou prázdnotu a dostali se při marných pokusech, se do ní dostat, na jedenadvaceti Samplerských planetách5). Od té doby se aktivně snaží najít národ, se kterým by mohli podniknout expedici k rozřešení této »Velké kosmické záhady«, protože rasy kolem Velké prázdnoty jsou buď zaostalé nebo pod vlivem tabu. Jednou se jim podařilo najít způsobilý národ, ale naděje Veegů se nesplnila. Ani mezi rasou, kterou Yevo navštívil před třemi tisíci lety, nebyl nikdo připraven pomoci. Při hledání partnerů pro zkoumání Velké prázdnoty byli během života Sandeva objeveni arachoidní Tecové6). Nakonec tyto bytosti zdánlivě zaniknou v kolektivní sebevraždě7), protože nesnesou naléhání Veegů na převzetí kosmické odpovědnosti. Pocit viny vyvolá u mírumilovných energetických bytostí hluboké deprese. V této situaci je navštíví ID, které si před Veegy říká »přítel« a nabídne jednomu Aktivnímu nesmrtelnost. Veegové, jejichž bezhierarchická společnost nezná žádná privilegia, to zpočátku odmítnou. Když superinteligence ale připomene kosmickou úlohu Veegů a dá vyhlídku na partnerský národ pro zkoumání Velké prázdnoty, vyjádří se být Voya ochoten přijmout pozvání na umělý svět a zřekne se tak varianty, že někdy zestárne, jako Kreativ bude pracovat na Velkém modelu a vstoupí do něj8). Přistání dvou Teců na Domově8) přivede Veegy později na stopu zmizelého národa. Protože Arachnoidi Veegy ale znovu odmítnou a vytvoří Průkopníka, aby je definitivně zahnali10), obrátí se Voya na Galaktiky11), které poznal při propůjčování nesmrtelnosti8).

Po konci vyprávění vyjádří Zitha 5. října svou zoufalou naději, že Galaktikové pochopili podstatu jejich národa, protože ten by byl jinak zasvěcen smrti.