Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1654
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1654
Název:Selhání Ennoxů
(Das Versagen der Ennox)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1206 NGL = 4793
Na stopě Kosmické záhady - Pozemšťané spouští experiment
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob cítí, že se mu posmívají

Philip - Ennox vydá tajemství

Perry Rhodan - Pozemšťan spouští experiment

Atlan - Arkonidan přináší výsledky expedice

Shauny Target - tajně obdivuje Ilta

Po objevení opuštěných zřícenin na třech dalších planetách přistane Gucky, Alaska Saedelaere a Ed Morris1) 600‘000 světelných let od Borgie se space-jetem křižníku BAS-KR-08 JEŘÁB na světě, který dostane označení Objekt-Delta. Jako zástupce nemocné Selmy Laron1) svěří Weya Prentzell, z Efremu2) pocházející velitelka JEŘÁBU, expedici komunikační specialistce Shany Target, která Guckyho tajně uctívá. Poté co Gucky a jeho společníci na Objekt-Delta narazí na ruiny zařízení, objeví se cizí kosmická loď, která je tvořena 80 metrovou koulí se špičatými nástavbami a 120 metrů dlouhým výběžkem a která má na palubě čtyřiadvacet reptiloidních Gishů v těžké zbroji. Oba malí, kožešnatí Vatachh Dango a Veneri kontrolují agresivní ještěrovité bytosti jako popoháněč a brzdař pomocí bubnování3). Dango a Veneri vypravují, že symbol Quidora, který Gucky a jeho společníci krátce předtím na planetě objevili (kterou Vatachh nazývá Sypphel), byl cizinci zanechán na mnoha světech.

JEŘÁB se vrátí zpět k pulsaru Borgia, kde dvanáctý kmen Androgyních robotů4) instaluje 112.5 metru dlouhou kosmickou stanici Coma-11. Její sedmdesát metrů dlouhá základna, která poskytuje přístaviště pro malé kosmické lodi, je spojena čtyřicet metrů tlustým válcem s osmiúhelníkovou kupolovitou stavbou o průměru šedesáti metrů.

10. února 1206 NGL se Philip s padesáti dalšími Ennoxi objeví na BÁZI, která je umístěna v bezpečné vzdálenosti od markantního pulzaru. Tázán na Velkou kosmickou záhadu oznamuje, že Ennoxové, kteří se pokoušeli dostat zkratkou do Velké prázdnoty, byli vrženi na neuvěřitelné planety. Experimenty ukazují, že imaginární, pro Ennoxe nepřekročitelná hranice probíhá jedenáct až dvanáct světelných let od Borgie. Dá se ale překonat bez potíží pomocí kosmické lodě nebo teleportací. Ani vědci BÁZE ani z výzkumného letu se vrátivší Arcoané Colounshaba a Pulandipoul, kterým jejich galaktičtí přátelé říkají Shaba a Pulan, nemohou v oblasti hranice zjistit žádné zvláštnosti. Ennoxové se ale zdráhají proniknout na palubě kosmické lodě do Velké prázdnoty.

Mezitím najde Shauny Target v Coma-11 písek a záhadné stopy a zdá se jí o třech neznámých dětech. S Guckyho pomocí objeví nakonec tři malé bytosti, které se na Sypphelu vloudili do space-jetu. Myšob je odveze zpět na jejich domovský svět5).

22. února dorazí na stanoviště BÁZE ATLANTIS. Atlanova expedice v malé, dva miliony světelných let vzdálené hvězdokupě objevila šest planet, kterou jsou obydlené směsicí stejných národů. V legendě těchto národů, které vypravují o jejich rozšíření, hraje symbol Quidora velkou roli. Philip potvrzuje domněnku galaktiků, že před miliony u okraje Velké prázdnoty existovala mocná hvězdná říše. Když před dvěma miliony lety přišla na národy této říše velká hrozba, postaralo se několik vůdců o vznik aliance. Oblast kolem Velké prázdnoty byla zajištěna obranným zařízením. Symbol Quidora, který z počátku nesl hluboký význam zla, se stal výsostným znakem Aliance. Jako ohniska boje Aliance byly vytvořeny ony planety, na které se dostanou Ennoxové při pokusu proniknout do Velké prázdnoty. Philip tyto světy označí jako Samplery6). Ennoxové varují ale Galaktiky před ukvapeným výpadem.

Když dorazí poselství Paunara7), že Haluťané Icho Tolot, Koul Laffal, Tarc Bottam a Muron Preyll7) uvízli na planetě Noman na periferii 1.3 miliony světelných let vzdálené galaxie Curanor, a on jim nemůže pomoci, vysvětluje Philip ohromeně, že Noman je jedním ze Samplerů.