Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1744
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1744
Název:Plán nesmrtelného
(Der Plan des Unsterblichen)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1218 NGL = 4805
Posel superinteligence vypravuje - a Perry Rhodan pozná pozadí
Hlavní postavy románu:

Ernst Ellert - posel superinteligence vypravuje

Perry Rhodan - Pozemšťan se dozví víc o dlouholetém plánu

Shauny Target - mladá žena v antinomii pocitů

Lugia Scinagra - toho času velitelka BÁZE

Maninga - podivuhodně vlídná Ayindijka

Na palubě BÁZE vysvětluje Ernst Ellert1), že Hamillerovu trubici na delší čas deaktivoval2), protože její činy v posledních dnech už nebyli ve smyslu ID. Ellert vypravuje, že již nová alokace buněčných aktivátorů3) patří k dlouhodobému plánu superinteligence. Už tehdy ID předvídal význam dvojčat Vandemarových a Ennoxů, přes které se galaktikové dozvěděli o Velké kosmické záhadě4). Že byl Perry Rhodan přesto vyzván, aby vybral kandidáty pro buněčné aktivátory, mělo za účel prověřit, do jaké míry je Terranec schopen předvídat možné trendy. Zatímco galaktikové navázali kontakt s Ayindiji a poznali rozšířenou strukturu universa, splnili dva první dílčí kroky dlouhodobého plánu. Galaktikové ale několika akcemi a hrdostí při jednání s Ayindii ztratili zbytečně čas. Abruse, jehož odstranění má být třetím dílčím krokem, není zajisté problémem jen Ayindiů nebo galaktiků, ale také hrozbou pro celý vesmír, protože částečně zasahuje do Třetí Ultimativní otázky5). Když je z Mariduru zaměřeno sto tisíc sněhových vloček blížících se k BÁZI, upadne Ellert do záhadné strnulosti.

Aby flotilu Abruse během nutných oprav od BÁZE odklonili, zaplete se CIRIAC, CAJUN a CADRION společně s ATLANTIS, MONTEGO BAY, LEPSO, HALUTOU, TARFALOU a křižníky a korvetami nosné lodi se sněhovými vločkami o několik tisíců světelných let daleko do bitvy. Přitom pozoruje Atlan fenomén, který nazve Ostrůvkový jev. Místo toho, aby letěly k BÁZI nebo do oblasti Ayindiů, snáší se přitom mnoho sněhových vloček na planety. Po dokončení oprav se lodě galaktiků vrací zpět k BÁZI.

Tam Ellert vysvětluje, že formulace »Kdo zinicioval ZÁKON, a co to způsobilo?« je asi jen jednou formou překladu, který může Třetí Ultimatní otázka znamenat. Ve skutečnosti je Třetí otázka o hodně komplexnější. Posel superinteligence jí přirovnává k bezdimenzionálnímu hodinovému stroji, ze kterého je každé kolečko vlastním stavebním kamenem, vlastním pravidlem a vlastním zákonem a ve svém celku ovlivňuje stabilitu universa. Abruse brousí, obrazně řečeno, neviditelnou oddělující vrstvu mezi Arresem a Parresem. Zkázou onoho kolečka, které zabraňuje spojení plusové a mínusové strany universa, by hrozilo, že se celé soukolí dostane do nepředvídatelného nepořádku. Ellert potvrdí Rhodanovu domněnku, že tak by přestaly platit přírodní zákony a základní modul hmoty by dostal nové vlastnosti. Fyzikální nemožnosti na planetách Sampler se dají objasnit důsledky oslabení stěny mezi Arresem a Parresem. V daleké minulosti vyvolali Rytíři Hlubiny válku proti Ayindiům, aby jim zabránili vypálit další otvory do oddělující vrstvy. Protože je životní energie samotným nepřítelem Abruse, museli by být vybudovány tři ostrovy života, aby se krystalická moc zničila.

Galaktikové dostanou příkaz nejméně tři usedlé Nokturny včetně Mudrce a Blázna z Fornaxu6) přivést do Arresa a rozdělit je na tři místa. ID pak sem přinese dvacet miliard vědomí, které do sebe přijal při pádu Země do Schlundu. Už tehdy ID věděl, že tato vědomí budou jednou potřeba. Aby na to připravil pool vědomí, byla vědomí dočasně uložena v NATHANOVI. Teprve koncem měsíce je superinteligence opět odvezla a rozdělila do třech poolů. Aby toto mohl připravit, pracoval NATHAN na záhadném seznamu mrtvých7) 8).

Mezitím si Shauny Target9) stále více představuje, že ID je zodpovědná za smrt jejího milence Jacco Arrowa1), kterého poznala díky přátelství s Guckym9), když se BÁZE v průběhu první expedice Coma vydala do Mléčné dráhy. Mladá žena hrozí, že odpálí nálože, a vyzve Ellerta k rozhovoru. Protože ale jako posel superinteligence disponuje částí její moci, není pro Ellerta těžké zmatenou ženu odzbrojit, zatímco přemístí trhavinu do relativní budoucnosti.

Maninga, koordinátorka Frankooru, protisvěta pasážní planety Owigo, vysvětluje, že Densee10) a její tým našli možnost, jak zachránit Mars. Má na mysli Sholunino kladivo, zbraň, která by mohla zcela rozdrtit abrusskou krystalickou strukturu. Kromě toho se Ayindiové vysloví plně pro podporu galaktiků při transportu Nokturnů do Arresa. Pod velením Moiry a vědeckým vedením Densee jsou oba plány propojeny.

Nejdřív ale musí být dokončeno evakuování galaxie Calldere, jejíž dobytí Abrusem tlačícím se směrem do Barsadoru už nelze zabránit. Zatímco BÁZE letí zpět do Aariamu, pomáhají nositelé aktivátor Ayindiům s rejnokovými loděmi při jejich ústupu. Přitom pozorují Atlan, Julian Tifflor, Ronald Tekener a Dao-Lin-H'ay, jak se sněhové vločky přibližují k Talhatu, třetí planetě systému Kollyphor, a přitom se zmenšují. Současně se změní strukturální vzor zkrystalizovaného světa. Když Abruse nasadí proti CAJUNU projekci, zničí nesmrtelní Talhat strukturálními bombami. Také proti druhé planetě Kollyphoru, které se sněhové vločky poté věnují, nasadí strukturální bomby. Dříve než mohou prozkoumat sousední systém Korfors, který je rovněž pod útokem sněhových vloček, jsou nositelé aktivátorů zavolání do Calldere, aby tam chránili evakuační svazy Ayindiů. 9. února 1218 NGL je dokončeno vyklízení Calldery.

O den později se CARIAC, CAJUN a CADRION u Caarimu setkají s BÁZÍ. Ellert dodává, že ID nedávno Nokutrny vyzvala, aby se zúčastnili úlohy kosmického významu. Zřejmě asi došlo k podobné chybě, která Hamillerovu trubici přiměla k přílišné horlivosti. Během krátkosti připravená transportní flotila Ayindiů musí proto vzít také mladé roje Nokturnů, kteří se v krátkých hyperskocích vydaly směrem k Velké prázdnotě11), ale vlastní silou k ní nikdy nemohou dorazit.

Mezitím mají nositelé aktivátorů vybrat tři strategicky důležitá místa a zahájit tam první fázi výstavby ostrovů života, na které budou umístěni usedlí Nokturnové jako základy pro dvacet miliard vědomí. Kromě toho dostanou nositelé aktivátorů příkaz eliminovat Abruse, protože teprve potom mohou být krystalické struktury vyléčeny životní energií. Ellert vysvětluje, že nesmrtelní musí najít sídlo Abruse vlastními silami, ačkoliv z toho vyvozuje, že ho ID zná. Výslovně zdůrazňuje posel superinteligence, že Myles Kantorovo znaménko spirální galaxie12) nemá nic společného se sídlem Abruse, ale s budoucími událostmi. Protože srdce Abruse driftuje, jsou Avanatina data13) k ničemu. Když Ellert na rozloučení upozorní, že 5D zářič, který Avanata popsala jako srdce Abruse, se sestává z přesně 123 komponentů, pochopí Atlan okamžitě, co je tím myšleno14).