Perry Rhodan 1695 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1695
Název:Rozhodnutí na Luně
(Entscheidung auf Luna)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 2 milionů let př.n.l./ 1144 NGL = 4731 / 1212 NGL = 4799
Žoldnéřka na Měsíci a Zemi - na které straně Moira stojí?
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec uzavírá hrozivý pakt

Atlan - prastarý Arkonidan zkouší provokovat

Moira - žoldnéřka zůstává neproniknutelná jako vždy

Alaska Saedelaere - přináší zprávy z Fornaxu

Pětka - mluvčí vřetenových bytostí

Vřetenové bytosti navrátí sice NATHANOVI jeho primární funkce, hrozí ale, že Slunce promění v supernovu, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Nechají ve výrobních zařízeních na Měsíci vyrobit činkovitý sluneční satelit, jehož šest set metrů dlouhá osa nese na obou koncích v úhlu devadesáti stupňů otočená vřetena o délce šest set metrů. Kromě toho začnou stavět šest set metrů dlouhou trojzubcovitou loď po vzoru TARFALY.

V OCELOVÉM DVOŘE se překvapivě objeví Moira1), nabídne Perry Rhodanovi, že přemůže vřetenové bytosti, a odvede ho, aby smlouvu posvětil, do STYXU, který mohl díky temnopoli proletět se žoldnéřkou na uzavřený Měsíc. Na palubě rejnokovité lodi, do které již odvezla dvojčata Vandemarova, vypravuje Moira, které dá Atlan pln nedůvěry jméno Gorgo, znovu2) o své minulosti:

Aby se zotavila ze čtyřicetidenního boje, přistane Moira po asi nejkratší a nejkrvavější bitvě vesmíru před dvěma miliony lety na druhé planety čtyřplanetárního systému na okraji Velké prázdnoty. Neviditelný protivník, který vysával Moiřinu životní sílu, vytvoří ze zdánlivě rajského světa téměř »planetu smrti«, ale Quidor z Tanxtuunry2) zachrání žoldnéřku, která ho poté začne následovat jako orbiterka3).

Když národy Velké prázdnoty dlouho po Quidorově smrti začali velebit minulost, navštíví Moira znovu »Planetu smrti«, se kterou se cítí být neoddělitelně spojena. Její mikroskopický nepřítel se ale na neživé planetě, která ztratila atmosféru, už nenachází4).

Zatímco využije necitlivost vůči určité frekvenci záření, přemůže Moira jednu po druhém vřetenové bytosti Patnáctku, Dvanáctku, Pětku a Sedmičku a dopraví je do STYXU. Uzavře ostatních deset v OCELOVÉM DVOŘE, zastaví oba stavební projekty a vymaže všechna související data. Po dramatickém boji informuje Rhodan Homera G. Adamse, a Alaska Saedelaere vypráví na Měsíci o letu CIMARRONU do Fornaxu5):

Po krátké návštěvě v Hanzovní kanceláři Fornax6) odlétá Saedelaere a Reginald Bull k Siela Correl7) do okraje malé galaxie přivrácenému ke clusteru Coma, ve kterém se roje Nokturnů shromažďují k odletu do prázdnoty. Bull, který je přesvědčen, že Siela Correl je jeho a Vanity Faiřina8) dcera, věří v silou podobnost mezi mezitím dospělou ženou s domnělou matkou. Poté co pozorují matoucí pohyb hmoty, obrátí se oba Pozemšťané a Siela Correl na Mudrce z Fornaxu9). Prastarý usedlý Nokturno mluví neurčitě o dosažení vyššího evolučního stupně, nového životního cíle a o šťastných Nokturnech, kteří v dálce získají nový domov10). Bez Siely Correl letí Bull a Saedelaere zpět od Mléčné dráhy11).

Moira potvrdí, že se svou lodí Bulla, Saedelaereho a Sielu Correl pozorovala, vyvolala zmatek v nokturnských rojích, a tvrdí, že jsou vábeni Velkou prázdnotou10). Když vřetenové bytosti utečou z OCELOVÉHO DVORU a vezmou Saedelaereho jako rukojmí, osvobodí žoldnéřka nositele aktivátoru a odvede ho společně se vřetenovými bytostmi do STYXU. Aby rozptýlila jeho strach z toho, že by jednou mohl potkat celou armádu Moir, vypráví žoldnéřka, která se otázkám na svůj národ vyhýbá12), Rhodanovi o událostech starých několik desetiletí:

Na Charonu12) zachytila Moira prostý jako světlo rychlý sled obrazů, který v neutěšené krajině zobrazuje stín 2.80 metru vysoké bytosti, která se jí podobá14). Moira nalezne sice ve vzdálenosti 1.5 milionu světelných let počátek vysílání, slunce s osamělou planetu, ale ani stopu po očekávaných druzích. Zklamaná se vrací zpět na Charon.

K Rhodanově překvapení prohlásí Moira, že chce vřetenové bytosti odvést k Velké prázdnotě. Dříve než se bojové lodě LSP dostanou přes trhliny v temnopoli, které vytvořil Paunaro, odstartuje STYX s Moirou, Saedelaerem, dvojčaty Vandemarovými a patnácti vřeteny na palubě pryč15).

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál