Perry Rhodan 1699 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1699
Název:Zpráva od Taureca
(Nachricht von Taurec)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 - 1173 NGL = 4731 / 1216 NGL = 4803
Rozhodnutí u Velké prázdnoty - Perry Rhodan riskuje všechno
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan letí podruhé k Velké prázdnotě

Moira - žoldnéřka zůstává neprůhledná jako vždy

Hamiller - Hamillerova trubice má problémy s identitou

Voltago - kyberklon je aktivní

Atlan - Arkonidan miluje tvrdé psychohry

4. srpna 1216 NGL dorazí BÁZE, která koncem února 1213 NGL vyrazila z Mléčné dráhy1), a aby ušetřila čas, tak při nové cestě ani jednou nenavštívila žádnou stanici Coma2), k pulzaru Borgia. Na palubě nosné lodi, která nese CIMARRON, QUEEN LIBERTY, ATLANTIS a ODIN, se nacházejí všichni nositelů buněčných aktivátorů kromě Alasky Saedelaereho a dvojčat Vandemarových. Jako velitel funguje při tomto posledním letu BÁZE Hamillerova trubice3), která se strachuje o svůj osud, protože je částí věkem sešlé lodi. Od Philipa a Ennoxů, kteří se krátce před příletem k okraji Velké prázdnoty vynoří v BÁZI, se Galaktikové dozví o útoku Moiry a vřetenových bytostí na Theanskou školu. U Borgie nechá sedm Theanů na nosnou loď zaútočit sedm tisíc pulcovitých lodí Gish-Vatachh, aby tak zahnali zločince a domnělé spojence své nepřítelkyně. Nakonec dají galaktikům lhůtu deset dnů, aby dokázali svou nevinu. Ačkoliv Ennoxové navštíví všechny Samplery, nepodaří se objevit Moiru a vřetenové bytosti. Blufem si Atlan a Gucky vynutí od představitelů Damurialu příměří a ODIN odletí k Charonu.

Během letu má Perry Rhodan noční můru a zdá se mu, že se nachází na bitevním poli Tanxtuunry a vidí tmavou postavu bez obličeje, která mu připomíná Voltaga. 13. září vytrhne neznámá zbraň staré Tanxtuunry ODIN náhle z hyperprostoru, ale Ennoxka Claudia4) včas zalarmuje Moiru a ta zachrání galaktiky, kteří jsou napadeni třemi sty pulcovitými loděmi. Společně s Voltagem vstoupí Rhodan do STYXU.

Zatímco vřetenová bytost Pětka předstoupí před Voltaga a označí ho za sobě rovného, uvolní se kyberklonovy blokované vzpomínky. Voltago, jehož tvář nabere rysy Taureca, reprodukuje vyprávění kosmokrata:

Zatímco v roce 1144 NGL v Truillau5) upevňoval svou moc jako Strážce, aby tak proměnou superinteligence ID v materiální zdroj mohl být opět přijat do říše kosmokratů6), všimne si Taurec záhady Velké prázdnoty a dozví se informace o legendárním boji Rytíře Hlubiny a Tanxtuunry proti hrozivé hrozbě. Nepozorován navštíví kosmokrat několik Samplerů a na monochromatickém světě7) si vezme vřeteno. Informace, které v něm najde, ho zavedou na temný svět Charon, kde se nachází Moira. Poté co jí fingovaným radiogramem naláká k 1.5 milionu světelných let vzdálené planetě8), odebere Taurec vřetenu v zamrzlém jezeře Charonu jeden z jedenadvaceti segmentů9). Na Meliseradu10) spojí kosmokrat vřeteno a segment, přeruší ale tvorbu vřetenové bytosti a předá vzniklou biolátku na Qylinamu11) Prizappovi Mamerulemu11) s rozkazem, vytvořit z ní životaschopnou bytost s kybernetickými elementy. Mamerule vyrobí Voltaga12).

Voltago vysvětluje, že je schopen pojmenovat rodný svět každé vřetenové bytosti. Pětka například pochází z Downunderu13). S Rhodanem, který své noční můry vysvětluje zvláštním mentálním spojením s Voltagem, Alaskou Saedelaerem, dvojčaty Vandemarovými, kyberklonem a ostatními vřetenovými bytostmi vyrazí Moiřin STYX na Charon, kam dorazí čtyři týdny před pomalejším ODINEM 14). Před startem se rozloučí Claudia, jejíž aktivní čas uplynul, definitivně s Rhodanem, aby vstoupila do kosmického modelu Ennoxů.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál