Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1641
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1641
Název:Symbióza
(Symbiose)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 / 1201 NGL = 4787 / 4788
250 na smrt nemocných Ennoxů - v poutě fantastického světa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec musí učinit těžké rozhodnutí

Noruu - starý Falah bojuje o svůj životní sen

Laas - symbiont pomáhá Noruu až do hořkého konce

Mariaan ten Segura - akonská šéftechnicka ODINU reaguje zvláštně

Philip - Ennox ukazuje svou vážnou tvář

Starý Falah Noruu, příslušník převládající formy života na Falhse, páté planetě slunce Frara, navštíví 250 na smrt nemocných Riinů, které kosmická loď vysadila na jeho světě1). Falahové, hadovité ještěrky se třemi zakrnělými páry končetin, se vzdali technické civilizace svých vesmírem cestujících předků, protože poznali, jakou škodu to jejich planetě způsobuje. Prozkoumali vzájemnou závislost všech tvorů na Falhse a spojili se s ostatními formami života k celoplanetární symbióze. Dozorce Noruu najde Riiny potažené Sassiny, symbionty, kteří pokrývají také kůži Falahů a posilují jejich paměť. Protože jsou Riinové kvůli vyčerpání své dutinové pleteně zasvěcení smrti, připojí je Norru také k symbiotickému společenství, které se o ně postará. Philip, kterému Falahové říkají Moloag, navštíví Falhs a zakáže hadovitým integrovat jeho druhy dále do společenství jeho planety. Když symbionti po krátké fázy stabilizace své kontaktní orgány ze strachu před otravou z umírajících Riinů stáhnou, rozhodne se Noruu zachránit duše Riinů. Ve kruhové formaci, jsou nemocní uvedeni substancemi životního společenství do komatu, zatímco je porostou rostliny Falhsu. Falahové proniknou do vědomí spících Riinů, poznají rozdíly mezi jejich opravdovým já a tím, co dávají najevo, narazí ale na nezdolatelnou blokádu.

25. února 1201 NGL dorazí ODIN a medoloď PARACELSUS pod velením Nika Kullina2), která pochází ze stejné konstrukční řady jako XENOLITH3), k planetě Point Ennox (Falh) v trpasličí galaxii Aefu. Perry Rhodan přistane s malým komandem a vyzve Noruua, aby Ennoxe propustil, ale starý Falah to odmítne. V průběhu rozhovoru prozradí Noruu, že Ennoxové nejsou doopravdy to, za co se být zdají4). Dozorce, který stále více upadá do bludu totálního spojení, zmobilizuje mikroorganismy, které napadnou kůží galaktiků a tak je mají učinit přístupnějšími pro myšlenkové pochody Falahů. Philip ale vytrhne Rhodana z tranzu, dříve než jsou Pozemšťan a jeho společníci spojeni do symbiózy.

Zatímco medoroboti a astronauti v ochranných oděvech osvobozují nemocné Ennoxe ze zajetí rostlin, vynoří se atraktivní Claudia a bezpočet dalších Ennoxů a překáží záchranným pracem. S jejich pomocí přinutí Philip Rhodana symbiontické nakupení uprostřed kruhu nemocných Ennoxů zničit paprskomety. Tato akce zmaří ze vzteku zrozený plán Noruua, který chtěl nemocné Ennoxe otrávit. Nemocní jsou v PARACELSUSU uvrženi do hlubokého spánku. Společenství Falhsu postihne vlna odumírání. Teprve když smrtící oblast nabere průměr sto kilometrů a je utlumena zdravou přírodou planety, opustí lodě galaktiků soustavu Frara.