Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Hamillerova trubice
hledat

Hamillerova trubice byla tajná hlavní pozitronika BÁZE. Poté co jí geniální vědec Payne Hamiller nainstaloval v roce 2 NGL, byla přes čtyři sta let deaktivovaná. Teprve 17. prosince 424 NGL se zařízení samo aktivovalo.

Zpráva v Terrania Scientific Gazette ze 14. května 2 NGL, citát z PR 1033:

S pomocí zdokonalené siganské mikrotechniky a podle plánů vytvořených na Zemi byla na palubu BÁZE umístěna nová výkonná pozitronika. Hamiller se už týdny zdržuje na BÁZI, aby osobně dohlížel a koordinoval zabudovávání Hamillerovy trubice, jak se tento přístroj nazývá.

Jak naši dopisovatelé už referovali, má být výkonnost nové palubní pozitroniky daleko větší než byla výkonnost SENEKY. Hyperinpotronika ztracené činkové lodi SOL platila až do dneška ve vědeckých kruzích za nejkomplexnější pozitronický systém po NATHANOVI. SENEKA, který byl umístěn v kouli o průměru 500 metrů, je v přirovnání k Hamillerově trubici obrovský. Kvadratická pozitronika má rozměry jen 4 x 8 x 3 metry. Na 4 x 8 metrů velkých bočnicích jsou umístěny všechny kontrolní a řídící prvky. Stříbrně se lesknoucí plocha s nástroji neprozrazuje, jak velká duševní síla se skrývá za jejím chladným a spartánským zevnějškem. Celý blok je nainstalován v blízkosti hlavní řídící centrály BÁZE. Payne Hamiller byl při oslavě slavnostního zahájení, při které jeho pozitronika ostatně nebyla z nevysvětlitelných důvodů uvedena do chodu, velice skoupý na slovo. Je ještě příliš brzy, tvrdil vědecký rada. Z jistých zdrojů ale vyplývá, že Hamillerova trubice má přístup ke všem funkčním elementům obří lodi a může navázat kontakt se všemi vnitřními i vnějšími komunikačními prostředky...

Osobitost

Hamillerova trubice mluví sama o sobě jako o Hamillerovi, na otázku ohledně mozku Payneho Hamillera trubice mlží a mluví v hádankách, které nechávají otevřené všechny možnosti. V různých terranských publikacích ale byla tato podezření opakovaně uváděna.

Trubice mluví velice nadsazeně a upřednostňuje vykání, jen vůči Oliveru Javierovi, synovi velitele Waylona Javiera je vnímavá a přístupná.

Zvláštnosti

Trubice překvapovala neustále svévolnými zákroky, svou excentrikou a neuvěřitelnými vědomostmi ve vztahu k jejím nepatrným rozměrům. Ohromila dokonce i kosmokrata Taureca svými vědomostmi o kauzálních záhadách hyperprostoru.

Hamillerova trubice byla zcela soběstačná a disponovala výkonným zdrojem energie, ale ani tato záhada nebyla nikdy vyřešena.

Hamillerovo srdce

Během fáze zmatku, který trubici postihnul, byl v roce 1143 NGL uvnitř Hamillerovy trubice objeven kovový krychlový blok o délce hrany 83 centimetrů. Bloku, který se nacházel u zadní stěny trubice, se nedalo dotknout ani se nedal prozkoumat. Živí tvorové pociťovali zpočátku nepříjemné pálení na kůži. Čím blíž se dostávali k bloku, tím víc byl zmaten jejich duch, přičemž tento efekt okamžitě odezněl, když se opět vzdálili. Roboti nebo jiné přístroje byly při přiblížení anihilováni.

Na přímý dotaz neposkytovala trubice žádné informace o významu a účelu zařízení, zdálo se ale, že je pro trubici důležitý, proto dostal jméno Hamillerovo srdce.

Historie

Po svém zabudování byla trubice přes 400 let neaktivní, jen z podnětu Prvního Pozemšťana Juliana Tifflora nebyla nikdy vymontovaná. 17. prosince 424 NGL se překvapivě sama aktivovala. Na dotaz Waylona Javiera, proč se tak náhle sama aktivovala, poté co 400 let mlčela, uvedla pozitronika srovnání s chlapcem, který 17 let nemluvil, protože podle svého názoru neměl co říct.

V průběhu času sama sebe upgradovala na syntronické systémy.

Po událostech kolem Hlubiny a TRIICLE-9 se do trubice schoval Tabernákl z Holtu. Holt poskytoval trubici, především za časů Sotha Stygiana, observační služby.

V době stoleté války dostala Hamillerova trubice od Ansona Argyrise rozkaz BÁZI decentralizovat, přičemž tento rozkaz pocházel od NATHANA.

Když Tarkanský svaz dorazil k decentralizované BÁZI, působila Hamillerova trubice zmateně a trpěla ztrátou paměti, a ptala se po veliteli Haroldu Nymanovi. Poté byla na čas přemístěna na CIMARRON, kde s ní experimentovali Sato Ambush, Enza Mansoor a Notkus Kantor. Trubice pustila kvůli opravám vědce do svého nitra. Po Tabernáklu z Holku nebyla nalezena ani stopa, ani Hamillerova trubice o jeho osudu nic netušila. Badatelé ale objevili Hamillerovo srdce, ale i o něm Syntronika mlčela. Oprava se podařila, což vyvrcholilo tím, že Hamillerova trubice 20. listopadu 1143 NGL znovu složila terranskou dálkovou loď.

V Hirdobaanu se v roce 1220 NGL Hamillerova trubice sloučila s robotským mozkem Gomaše Endreddeho.