Perry Rhodan 1033 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1033
Název:Hamillerova trubice
(Die Hamiller-Tube)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2 NGL = 3589 / 424 NGL = 4011
Mrtvý se hlásí - jeho domovem je BÁZE
Hlavní postavy románu:

Payne Hamiller - geniální vědec vytváří záhadu

Waylon Javier - velitel BÁZE

Demeter - Wyngerka chce opustit Zemi

Roi Danton - Demeteřin partner zpanikaří

Olli-Bolli - Javierův šestiletý syn.

V roce 2 NGL nechá Payne Hamiller1) od základu přebudovat řídící zařízení BÁZE, protože počítá s brzkou smrtí Parauzlů2). Je nainstalovaná Hamillerova trubice, kvadratická pozitronika o délce strany osm metrů, šířce tři metry a výšce čtyř metrů, která má přístup ke všem funkčním elementům lodního kolosu. 2. června přijde Hamiller při transmiterovém úrazu za záhadných okolností o život. Ve své závěti sděluje, že Hamillerova trubice, která představuje podstatné vylepšení BÁZE, se aktivuje teprve v daleké budoucnosti. Již brzy se rozšíří fámy, že do Hamillerovi trubice byl integrován Hamillerův mozek.

V následujících staletích se začnou zkoušet Hamillerem vyvinuté kosmonautické novinky, jako hypertrop, který čerpá energii z hyperprostoru a ukládá jí do gravitrafových zásobníků, a metagravový pohon, který pracuje na zcela novém principu. Pro nadsvětelné lety je ve směru letu projektován virtuální bod G nebo také Hamillerův bod, jednostranně pólované gravitační centrum, ke kterému loď padá a který se zároveň od místa svého zdroje, metagravu, vzdaluje. Pro nadsvětelné lety se Hamillerův bod energeticky posiluje, dokud nevznikne metagravový vortex, maličká pseudo černá díra, jejíž vektor a energetická mohutnost určují dolet a letovou rychlost. V hyperprostoru je loď chráněna pomocí stínícího pole, Grigoroffovy vrstvy, kterou vytvářejí Grigoroffovy projektory.

Jako první terranská velká kosmická loď dostane metagrav BÁZE, která je v prosinci roku 424 NGL připravena na let do Norgan-Tur. Její velitel a pilot Waylon Javier, má od nehody před třiceti lety téměř transparentní ruce, které jsou kvůli modré obklopující auře nazvány Kirlianské ruce.

Protože Demeter, která stále ještě vypadá jako krásná dvacetiletá žena, tvrdí, že se z ní příští rok stane stařena, pokud s BÁZÍ neopustí Zemi, žádá Roi Danton, zda-li by se se svou ženou nemohl zúčastnit letu do Norgan-Turu. 17. prosince Demeter po hádce náhle zmizí. Danton jí sleduje a nakonec jí s Guckyho pomocí objeví v jeskyni u Terranie. Ve smrti podobném stavu tam leží v hrubě otesané dřevěné rakvi.

Mezitím se po nepodařeném metagravovém pokusu aktivuje v BÁZI Hamillerova trubice, která sama sebe označuje za Hamillera. Na otázky stran Hamillerova mozku odpovídá vyhýbavě a mnohoznačně. Skenovací pokusy zůstanou bezvýsledné3). Hamillerova trubice převezme kontrolu nad lodí a začne nový metagravový let, který BÁZI zavede k modrému dvojslunci, ve které je napadne 280 kvádrovitých kosmických lodí, které se spojí do gigantické plástovité lodi. BÁZE je přitom těžce poškozena. Mezi Hamillerovou trubicí a posádkou dojde ke střetnutí o kontrolu lodi. Pozitronika nakonec ustoupí. Když BÁZI na útěku hrozí zřícení na planetu a Javier a jeho zástupkyně Sandra Bougeaklisová se rozhodnou, že jako poslední záchranu odstřelí záďovou sekci, oznámí jim Hamillerova trubice, že BÁZE se celou dobu nacházela na orbitu kolem Terry a že všechny potíže a poškození byly jen simulací, které měli přispět ke stmelení posádky a k otestování lodi. Danton a Demeteřina dřevěná rakev jsou vzati na palubu a BÁZE se 22. prosince vydá na cestu do osmdesát šest milionů světelných let vzdálené galaxie Norgan-Tur4).

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál