Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1429
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1429
Název:Hamillerovo srdce
(Hamillers Herz)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
CIMARRON v poli trosek - Perry Rhodan má plán
Hlavní postavy románu:

Enza Mansoor a Notkus Kantor - synergistikové mají najít Hamillerův tajný úkryt

Sato Ambush - pararealista jde tvrdě na věc

Perry Rhodan a Reginald Bull - dva staří přátelé mají úspěch

Phang-Troc - velitel obětuje své lidi

Gucky - myšob v boji proti Karaponidům

Během pobytu CIMARRONU na Phoenixu1) se Sato Ambush, Enza Mansoor a Notkus Kantor zabývali dále Hamillerovou trubicí2), jejíž regenrace udělala jen malé pokroky. Přesto si Hamiller vzpomene na Waylona Javiera, bývalého velitele BÁZE3), a vysvětluje, že mu Vario-500 v masce Ansona Argyrise doručil NATHANŮV rozkaz nosnou loď decentralizovat4). Současně ale musí být Hamillerově trubici zabráněno v pokusu potají převzít kontrolu nad CIMARRONEM, aby se fragment mohl vrátit k BÁZI.

V naději, že tím urychlí opravu Hamillerovy trubice, odlétá Perry Rhodan s CIMARRONEM a LIBROU k poli trosek BÁZE na okraji Hangaye. Aby regeneraci uspíšil, oklopí Ambush Trubici 15. listopadu 1143 NGL pomocí mechanických prostředků pararealitou, v níž ona jako palubní mozek nosné lodi AZRIR dostane od lunární hyperinpotroniky MOSGOM rozkaz připojit se k transferu galaxií Lokální skupiny do Tarkanu5). Tam AZRIR potká BÁZI. Když Hamillerova trubice její existenci nechce uznat a vyhrožuje svým zničením, nechá naopak Hamillerova trubice BÁZE na rozkaz Perryho Rhodana a Ambushem hraného Harolda Nymana6) spustit útok BÁZE na AZRIR. Paradoxnost situace, sloučená vyhlídkou na sebe zničení, uvolní Hamillerovu vnitřní blokádu. Trubice vypráví, jak AURIGA předala BÁZI poselství Tarkanského svazu7) u X-DOOR a pak letěla dále. Na Javierův rozkaz se BÁZE vzdálila na pět set světelných let od X-DOOR. Koncem roku 448 NGL předal Anson Argyris rozkaz k decentralizaci. Měsíční mozek se chtěl postarat, aby BÁZE nepadla do rukou nepřátelům Terry8). Současně byly Hamillerovy syntronické systémy NATHANEM tak narušeny, že trubice nemohla provádět žádné cílené činy a už nemohla podávat žádné přesné zprávy. Blízkost kosmickou katastrofou dotčené galaxie Hangay umocnila újmu trubice tak, že došlo k naprostému zmatení se symptomy schizofrenie a šílenství4). V Rhodanově osobní místnosti BÁZE má byla ukryta Argyrisova zpráva, kterou příslušný segment BÁZE přenesl při přesunu Hamillerovi trubice na CIMARRON do Rhodanovi kajuty. Rhodan a Eirene tuto informaci sice mezitím odhalili, ale zadrželi jí, aby nenarušili regenerační proces trubice. O místě pobytu Tabernákla z Holtu9) nemá Hamillerova trubice, která požaduje návrat Nymana, žádné informace. Chce ale být otevřena opravátorským týmem.

Ve stejné době nařídí Phang-Troc, který jako Chen-i-Tarr (náčelník zásahové jednotky) z pověření Thoy-P'anga, císaře Karaponu, vede akce Karaponidů v poli trosek, útok na Terranci zvlášť pozorně prozkoumávaný fragment bývalého příďového sektoru BÁZE. Čtyři karaponidské čluny mohou být ale sestřeleny, protože jim Gucky vyruší jejich vyspělou zaměřovací ochranu, když jim k trupu přilepí naváděče. V přesvědčení, že Terranci po nezdařeném útoku ztratí na opatrnosti, sleduje Phang-Troc v úkrytu dále svůj plán.

Kybernetický tým, který tvoří Sato Ambush, Enza Mansoor, Notkus Kantor, Myrna Metir, Siganec Bearzot-Paul a Anti Anthor-Rith, vstoupí do Hamillerovy trubice a objeví v ní Hamillerovo srdce, kovovou kostku o délce hrany osmdesát tři centimetrů. Hamiller ale zakazuje krychli otevřít, která všechno atomizuje, pokud se k ní něco přiblíží na víc než třicet centimetrů. Po třídenní opravě trubice 20. listopadu opět funguje na plnou kapacitu. Protože její paměť s informace z doby před rokem 448 NGL byly zničeny při střetnutí mezi posádkou MONOCEROSE a Karaponidy, stáhne si trubce potřebná data z CIMARRONU. Hamiller vysvětluje, že segmenty poškozené v těchto bojích mohou být do BÁZE integrovány teprve po rozsáhlých opravách.