Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1399
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1399
Název:ESTARTU
(ESTARTU)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 50.000 př.n.l. / kolem 35.000 př.n.l./ 448 NGL = 4035
Návrat domů a obrození - den superinteligence nastává
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan, Atlan a Reginald Bull - oni a jejich přátelé zažívají hodinu ESTARTU

Hirdal - poselkyně dává vysvětlení

ESTARTU - superinteligence znovu vzniká

Nikki Frickel - »tvrdá« žena změkne

Hen-Kwa - projektový inženýr Kartaniňanů

28. února 448 NGL přemístí Kansahariyya poslední čtvrtinu Hangaye a s ní i galaktickou flotilu do Meekorahu1). Perry Rhodan vyšle AURIGU do sektoru X-DOOR, ke stanovišti BÁZE2), a letí s ostatními loděmi na Narnu3), kde se bezprostředně blíží znovuzrození ESTARTU. Galaktikové tam naleznou SORONG a po přistání na Narně se Rhodan, Reginald Bull, Atlan, Iruna z Bass-Thetu, Beodu a Salaam Siin setkají s Nikki Frickel, Dao-Lin-H'ay a Oogh at Tarkanem3). Zatímco »Volání ke shromáždění«3) umlkne, manifestuje se Hirdal, aby sdělila další informace o historii ESTARTU:

Před více než padesáti tisíci lety nenásledovala superinteligence4) volání Kansahariyya jen ze soucitu, ale zejména proto, že Tarkan patří do stejného clusteru univers jako standardní universum a protože události v jenom mohou ovlivnit druhý.

Aniž by znala důvody Pána Heptameru a Hexameronu, je ESTARTU přesvědčena, že za nimi stojí chaotarchové5). Zatímco Hexameron žene kolaps Tarkanu kupředu, upadla Kansahariyya po stavbě obřího vysílače, který ESTARTU přivolal, do apatie a technicko-vědecké stagnace. Ve formě krásné Kartaniňanky Tar-Tu se superinteligence zjeví vedoucí projektu Hen-Kwa a iniciuje stavbu NARGA SANT6). Hen-Kwa se stane velícím projektovým inženýrem »Operace NARGA SANT«.

Nakonec ESTARTU jako vennští vědci vdechne Projektové organizaci život a udělá si z Jalipu, třetí planety slunce Charif7), své sídlo. Čtyřicet let radí v osobě kartanského vědce Ker-Inga novému vedoucímu projektu Meekorah Hwo-Anovi, jako i jeho nástupcům Kwai-Wu a Chen-Pu8) a zaujme definitivně záměr přesunout Hangay do Meekorahu.

Vědomě ESTARTU vsugeruje Pánu Heptameru, že postačí jí vyřadit, aby odstranil projekt Meekorah, připraví cílené střetnutí nad Zerenghou a rozdělí svá vědomá kvanta na Toto Duga, a ty částečně na Benguely9). Protože Vennokové, kteří Benguely kdysi na jejich původním rodném světě Lemnor zachránili před vulkanickou katastrofou, v těchto vyvolávají pocit exstatického uchvácení, zvolí je ESTARTU za katalyzátor pro dvojsloučení. Když se Benguel v té době s Vennem s Toto Duga setkají, destabilizuje pohled jeho vědomí tak, že estartická vědomá kvanta budou uvolněna, vědomé fragmenty Juatafů rovněž, a ve dvojfúzi se slouží v maličký dvojblok s životností pěti milisekund.

V budoucnu se Afu-Metem, kterému Pán Heptameru svěřil Hangay, koncentruje na Haurie, takže se Kansahariyya může rozvíjet. O několik set let později opustí NARGA SANT Tarkan na místě označeném o šest set let dříve Tar-Tuem.

Protože projekt Meekorah později začíná stagnovat, vystupují dlouhověké dvojbloky, které vznikly z rezervoáru vědomých fragmentů Toto Duga a Benguelů a existují jako pětidimenzionální struktury, jako centrální Vědomostní autorita a naváží spolupráci s vennským vědcem Bradironem. Během tisíciletí předávají filozofové centrály Vědomostní autority výzkumníkům a inženýrům Kansahariyye pětidimenzionálně sublimované a komprimované vědomosti všech techniků a vědců, kteří dosud pracovali na projektu Meekorah.

Protože Toto Duga a zejména Benguelové bezprostředně před Časem zralosti potřebují vůdce, který jim ukáže cestu a ochrání před Hexameronem, naváže ESTARTU před 40000 lety kontakt se svým bratrem ID. Nesmrtelný z Poutníka jí upozorní na dva buněčné aktivátory, které mu byly svěřeny10) a který může dvojfúzi v bezprostřední blízkosti tak modulovat, že se mohou stát pro Benguely a Juatafy majákovým světlem. ID se domnívá na základě očekávané druhové podobnosti budoucích nositelů buněčného aktivátoru, že oba budou následovat ESTARTINU stopu, a předpovídá tak jejich příchod do Tarkanu ve formě Imagů.

Po Hirdalině přednesu pochopí Atlan, proč ID tak energeticky podporoval výpad do Tarkanu11), poté co superinteligence neměla žádný vliv na Rhodanův transfer do smršťujícího se vesmíru. Na Bullyho otázku na DORIFER a Morální kód, kterým Kansahariyya bez znalosti kosmických souvislostí odčerpala energii pro dislokaci Hangaye, reaguje manifestace ESTARTU příkře a odmítavě. Bezprostředně poté se materializuje Benneker Vling, vezme Hirdal do náruče a splyne s ní.

Mezitím přistane dvojbloky ovlivněný vennský admirál Peranolf se čtyřmi tisíci Trimaranů na Narně. Kosmické lodě jsou okamžitě obklopeny Benguely a Juatafy, a slunce Mystikon bude zatemněno. Když Vennokové své lodě opustí, spojí se v katalyzujícím procesu osm a půl miliardy vědomých fragmentů ESTARTU a vyvolá tak psionickou bouři. Superinteligence se manifestuje ve formě obrovské ženy a prosí svého bratra za odpuštění, že mu přenechala galaxii s desítkami tisíc cizích národů. Dříve než se vydá ke své osamělé mocenské oblasti, aby se věnovala národům dvanácti galaxií, splní ESTARTU Oogh at Tarkanovi jeho nejtoužebnější přání a přijme jeho vědomí do sebe12). Poté co čtyři kartanské Trimarany3) a flotila Vennoků 9. března Narnu opustí, vrátí se bezduší Toto Duga zpět do své podzemní říše3) a deaktivují se. Nakonec odstartují také galaktické lodě, aby prolétly strangeness-valem a shromáždily se u X-DOOR. Jako příčinu pro hromadění a akutní nárůst strukturálních vypuklin považuje Sato Ambush to, že s poslední čtvrtinou Hangaye bylo překročeno kritické množství. Jedna z pětidimenzionálních šokových front se přiblíží k lodnímu svazu galaktiků, v poslední sekundě se ale rozplyne13).