Perry Rhodan 1397 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1397
Název:Pěvec a vrah
(Der Sänger und die Mörder)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 448 NGL = 4035
Juatafu, Benguelové a Galaktikové - očekávají útok Knížete ohně
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v ohnisku událostí

Atlan - Arkonidan má inspiraci

Salaam Siin - mistr pěvec potřebuje pomoc

Poster tol Jhiakk - Hauri se smrtícím příkazem

Flotila galaktiků letí společně se sto tisíci loděmi Juatafů, padesáti tisíci loděmi Benguelů a konglomerátem ze třiceti až sto tisíc jednotek sestávajícího se Nachod as Qoora zpět do Hangaye1). Když 9. února 448 NGL v JUNAGASHI znovu dojde k několika dvojitým sebevraždám, sdělí tak vzniklý mentální hlas ESTARTU Perrymu Rhodanovi, že Benguelové a Juatafové při dvojsloučení pouze upadnou zpět do původní primitivity.

Současně se dozví Atlan, který v KARMINĚ hledá odpověď na to, co z něj a Rhodana učinilo Imaga, ve stejné vizi, že první duální bloky, jejichž vznik na Alapě2) eventuálně na Tuyonu3) zažili, způsobily jejich speciální buněčné aktivátory4). 17. února se objeví Hirdal, která vznikla z většího dvojbloku, u Rhodana a vypráví mu o 55‘000 let staré minulosti:

Poté co útok Kartaniňanů na centrum Knížete zániku ztroskotal, spustí s Felidy spojená ESTARTU plán, který je pro Pána Heptameru tak cizí, že ho s určitostí nikdy neprokoukne. V hlubinách planety Zerenghaa5), která disponuje vhodnými rudami a elementy nutnými k výrobě umělých hmot, vytvoří superinteligence pět set různě vypadajících robotů a pojmenuje je Toto Duga.

Když nastává rozhodující bitva, stáhne se ESTARTU před Pánem Heptameru, který jí opakovaně dává ultimáta, zpět do systému Ushallu. Svou reakcí přiměje protivníka, aby si myslel, že ji z vlastního rozhodnutí dotlačil na Zerenghaa. Bezprostředně než jí nad jižním pólem planety zasáhne ničivá psionická vlna Pána Heptameru, rozdělí se ESTARTU do pěti set megaúlomků, které proniknou do Toto Duga.

Útočná fronta nepřítele narazí pouze na superinteligencí zanechaný energetický potenciál a inicializuje tak mocný výbuch. Pod povrchem Zerenghaa postaví k životu se probudivší Toto Duga tři kosmické lodě, se kterými nakonec soustavu Ushallu opustí.

Dříve než Hirdal dokáže Rhodanovi předat další informace, rozplyne se. Na Benguely a Juatafu současně zapůsobí »Volání ke shromáždění«, které vychází z vysílače nad galaktickou rovinou Hangaye. S DORIFER-kapslí NARU dorazí Atlan a Iruna z Bass-Thetu ke zdroji signálů, k planetě Jitra, první planetě červeného trpaslíka Dao-Ban. Podobá se nápadně planetě Tambua, kterou Rhodan před deseti měsíci navštívil6). Také zde se nachází haurijská obranná pevnost6). Arkonidan a Akonanka předpokládají, že se jedná o pozůstatek marného pokusu Hauriů zničit symbolem ESTARTU označený vysílač. Energetické zbraně ale přinutí oba galaktiky nakonec k ústupu.

Mezitím připravují Hauriové na planetě Konigk tři tajně chycené lodě Juatafu, aby obě Imaga sebevražedným komandem zabili. Dříve než se AR-THYMON, OMFAR a IHARI-ATU 20. února v blízkosti Dao-Ban setkají s flotilními jednotkami galaktiků, Juatafů a Benguelů, povzbuzuje Benneker Vling, který jako nový posel Hráče7) v Tarkanu má chránit Rhodana a Atlana, Salaam Siina, aby následoval své vjemy. Podporován Ge-Liang-P'uem8), ucítí ophalský pěvec svými psionickými smysli Hauriho Postera tol Jhiakka9), který v AR-THYMON plný fanatismu zpívá píseň Posledního dne. Společně s Kartaniňanem ovlivní Salaam Siin Haurijského komandanta tak, že spustí explozi tří domnělých Jautafských lodí, dříve než dorazí k CIMARRONU, ve kterém se zdržuje Rhodan a Atlan.

Krátce na to se »Volání ke shromáždění« zdá být lstí Afu-Metema. Lodě flotily jsou odebrány o všechnu energii a začne Ohnivá bouře10). Intenzivní elektromagnetické záření roztaví během chvilky trupy lodí. S LEDOU a NARU, jejichž pohony zůstanou jako jediné funkční, odlétá Rhodan, Beodu, Atlan a Iruna z Bass-Thetu na Jitru.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!