Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1396
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1396
Název:Skrytý svět
(Die verborgene Welt)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 448 NGL = 4035
Narna volá - Čas zralosti je blízko
Hlavní postavy románu:

Nikki Frickel - šéfka PIG splňuje nový příkaz

Wido Helfrich, Narktor a Dao-Lin-H'ay - Nikkini společníci

Li-Nar a Ter-Kin - dva Kartaniňané z Hangaye

Jiska, Tipukh a Alfa - roboti z Narny

Hirdal - tajemné zjevení

Zatímco v Meekorahské Hangayi pátrá po základně Hauriů, zachytí SORONG1) radiogram: »Víte, že Čas zralosti je blízko. Pojďte na Narnu, bratři.« Oogh at Tarkan vysvětluje, že Benguelové, kterým výzva platí, neměli žádnou vlastní kulturu a že dokonce i jejich inteligence a vědomí jim bylo zapůjčeno. Také slova jejich řeči jsou vypůjčeny z mnoha různých zdrojů a výslovnost se přizpůsobila potřebám nomádů. Narna ale je v jejich původní, živočišné komunikaci signálem pro shromáždění a Benguelové ho nemohou ignorovat.

Když SORONG dorazí k Narně, už mnoho kosmických lodí Benguelů přistává na kyslíkovém světu, jediné planetě žlutého slunce, které dostane jméno Mystikon.

Krátce poté co Nikki Frickel, Narktor, Wido Helfrich a Dao-Lin-H'ay přistanou na Narně, objeví se čtyři Trimarany, a Li-Nar vedená skupina Hangayských Kartaniňanů se pokouší zajmout domnělé služebníky Hexameronu. Nikki Frickel a jejím průvodcům se ale podaří příchozí překvapit, Li-Nara a Ter-Kina zajmout a uprchnout s nimi do předtím objevené šachty. Dostanou se do systému obrovských, osvětlených jeskyní s velkým městem, které je obydleno miliardami robotů Juatafu. Kromě toho se v podzemních zařízeních skrývá několik milionů kosmických lodí.

Následujíc radiogram Kartaniňanů, přistanou Vennokové na Narně a proniknou do jeskynního systému. Současně planetární vysílač umlkne. Nikki Frickel a jeho druhové se nejdříve pokusí prchnout, nakonec se ale Li-Narovi a Ter-Kinovi vzdají. Když se v doprovodu tisíců robotů vrátí na povrch a objeví se tam také Vennokové, následuje masová dvojitá sebevražda, o které Hirdal vypovídal. Vypráví historii Juatafů a Benguelů:

Když se nacházela ve velkém nebezpečí, vytvořila ESTARTU z prachu cizího světa Toto Duga, své malé děti, a dá jim příkaz uchránit své dědice a jednat v jejím smyslu.

Aby si svou úlohu ulehčilo, založí těchto pět set prvních robotů Juatafu, na které bude dědictví ESTARTU rovnoměrně rozděleno, na jedné planetě, které dají jméno Ushindi, jeskyni, ve které vzniknou další Toto Duga. Nakonec existují čtyři miliardy jejích malých dětí, ze kterých každý nese část dědictví superinteligence. Aby Ushindi mohli v případě nouze opustit, postaví Toto Duga čtyřicet milionů kosmických lodí. Když planeta už neposkytuje žádné další místo pro podzemní robotskou civilizaci, rozhodnou se Juatafu nezakládat žádnou další kolonii, ale rozdělit dědictví ESTARTU na organické bytosti.

Aby žádné svébytné kultuře neuškodili, vyberou si Benguley, kteří na jedné odlehlé planetě Hangaye stojí na přechodu od zvířecí existence k vědomému bytí. Protože Benguelové po evolučním skoku, kterou u nich přenos dědictví ESTARTU vyvolalo, hrozí vydrancováním své planety, předá jim Juatafu kosmické lodě, se kterými mohou jako nomádi své světy pokaždé včas opustit.

Kvůli rozsáhlému rozdělení dědictví superinteligence na mnoho jedinců ztratí Toto Duga vzpomínky na ESTARTU, a jak Juatafu tak i Benguelové čekají na Čas zralosti, ve kterém má být dokončena ESTARTINA práce, aniž by si tu skutečnost uvědomovali.

Zatímco se Hirdal rozplyne, hádají se Vennokové a Kartaniňané, kteří zjevení požadují za klam Hexameronu, o čtyři vězně. Přítomnost Oogh at Tarkana, kterému Hangayští Kartaniňané projevují velkou úctu, vyjasní ale situaci ve prospěch galaktiků. Vysílač Narna-Ushindi začne opět pracovat a všude v Hangayi opouští Benguelové své světy2).