Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 448 NGL
hledat

448 NGL

4035 = 448 NGL

únor

Ernst Ellert a Testare dorážejí do Amringharu. Kytoma pošle Testareho na misi (hledání Gesil), Ellert zůstane a vydá se na cestu k Zemi (PR 1418)

pravděpodobně únor

Taurec vlétá do kosmonukleotidu DORIFER a uvězní tam prince motýlů v oblasti mračné země (PR 1594). Taurec se pokusí zničit kontra-psiqy, které obsahují vývoj ID v materiální propad. Pokus selže. Psiqové se dostanou do standardního universa a ovlivní ID. Tento zákrok je podporován také Velkou kosmickou katastrofou (PR 1595)

ID vyšle volání o pomoc k ESTARTU, je ale časově posunuté (PR 1599)

28. února

Poslední čtvrtina Hangaye se materializuje ve standardním vesmíru. Tento okamžik se označuje jako počátek Velké kosmické katastrofy (PR 1411)

Jizi Huzzel je zabita hyperenergií (PR 1411)


Chronologická tabulka z Amringharu (kopie) je zničena (PR 1418)

10. března

Benneker Vling varuje přes změnami struktury časoprostoru a rozplyne se. DORIFER-šok rozpustí všechny DORIFER-kapsle, přemístí Tarkanský svaz (CASSIOPEIA, CEPHEUS, CIMARRON, CORDOBA, CYGNUS, HARMONIE, HERKULES, KARMINA, LACRIMARUM, LIBRA, LYNX, MONOCEROS, PERSEUS, SORONG) na 695 let do stáze a udržuje je na stabilním orbitu kolem Haurijského světa Chattu (PR 1400)

21. března

Obě Zatary Comanzatara a Huakaggachua se rozejdou a zahájí tak regenerační fáze (PR 1411)

pravděpodobně březen

DORIFER-stanice je zničena (PR 1595)

květen

Nakk Calior se objevuje na Meliseradu. Taurec mu předá Gesil do péče; Calior je přesune na Uxbataan. Taurec vypěstuje z Gesilina a svého genetického materiálu klona Monose (PR 1569)

prosinec

Za přítomnosti Ernsta Ellerta a Galbraitha Deightona předá NATHAN Variu-500 (Anson Argyris) rozkaz, aby se postaral o decentralizaci BÁZE (PR 1449). Hamiller spustí na rozkaz Varia-500 rozebírání BÁZE. Sandra Bougeaklis přistane s pomocným člunem na planetě později známé jako Bugaklis. Zřítí se tam rovněž jedna haurijská loď. Z posádek obou lodí se vyvine planetární obyvatelstvo (Děti země, Tronahae) (PR 1403). Záření psionického generátoru na palubě haurijské lodi ovlivní vražedné majestáty, inteligentní obří draky, kteří poté po celá století útočí na nově příchozí (PR 1447)


Kartaniňané zažívají vysokou úmrtnost při porodech. Uživatelé pararosy upadnou do esperského amoku (PR 1408)

Hauriové vyzvou Kartaniňany ke svaté válce. Kartaniňané nasadí na obranu roboty Ctl (PR 1408). Začíná intergalaktická stoletá válka (PR 1405)

Roi Danton, Tekener, Demeter a Jennifer Thyron jsou DORIFER-šokem vrženy do 700 milionů světelných let vzdálené galaxie v clusteru Herkules. Demeter přijde o život kvůli nekontrolovatelným hyperefektům. Danton, Thyron a Tekener přistanou na neznámé planetě a začnou s opravami pohonu lodi (PR 1423)

Kvůli DORIFER-šoku vytržení ze své poklidné existence začnou Archaonti zkoumat vnější světy. Eleiher reaktivuje zbylých 77 kosmických lodí; on, Alianda a Sysa zkoumají standardní universum. Dalších 33 Archaontů začne s průzkumnými lety (PR 1472)

Nakk Clistor zakládá s podporou Ayshupona, Emzafora, Ermancluqa, Lakardona, Paunara, Varonzema a asi 100 dalších Nakků tajnou lóži, která chce shromažďovat buněčné aktivátory, aby tak navázala kontakt s ID (PR 1516)

Dvě kosmické lodi Uluphů prchnou do Truilau a přistanou na Talantinu (PR 1526)

Přeživší Vironauti v Estartu jsou záchrannými oddíly převezeni na Sabhal (PR 1574). Dvě stě let neodstartuje žádná loď (PR 1576)

Hauriové a Vironauti ztroskotají na Kumai (PR 1574)

Psionická síť se rozloží kvůli DORIFER-šoku (PR 1576)