Perry Rhodan 1395 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1395
Název:Bojové komando Ragnarok
(Kampfkommando Ragnarök)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 448 NGL = 4035
Výpad lodí Tsunami - Galbraith Deighton riskuje hlavu a krk
Hlavní postavy románu:

Galbraith Deighton - šéf experimentálního komanda Ragnarok

Berinsor - mluvčí Nakků z Taufaru

Hirdal - záhadná žena

Mustafa Hacifazlioglu - velitel VALLARTY

Alexandra Alexoudis - hypersenzorička

Jukku ten Delleert - LPV-specialista

7. února 448 NGL odstartuje bojové komando Ragnarok, které je složeno z pěti zcela moderními velkoloďmi Tsunami typu TS-CORDOBA (VALLARTA, BELEM, BOGOTA, CARTAGENA a CHETUMAL), pod velením Galbraitha Deightona, aby pronikly do časoprostorové vrásy, ve které je skryta Ur amm Taloq1).

Na Taufaru, čtvrté planetě systému Puram, bývalé transferové stanice druhé čtvrtiny Hangaye, vezme VALLARTA na palubu osm Nakků, kteří svými hypersmysly mohou vnímat strukturální výduti. Když po boji s jednotkami Hauriů zastaví na Jekyllu, první planetě slunce Coral poblíž časoprostorové vrásy, snaží se galaktikové zjistit, na jakou hodnotu musí být nastaveno ASP jejich Tsunami, aby pronikli do strukturální anomálie.

Ve VALLARTĚ je hypersenzorička Alexandra Alexoudis odhalena jako agentka, kterou Hauriové už před týdny umístili na palubu Tsunami namísto pravé vědkyně. Agentka, která své zaměstnavatele informovala o manévrech bojového komanda Ragnarok, uteče se space-jetem, selže ale při pokusu zničit VALLARTU, zatímco v její blízkosti odpálí pomocný člun. Berinsor, mluvčí Nakků, dá najevo, že jemu a jeho druhům byla přítomnost cyborga už dávno známa.

Mezitím mluví bytost, která si říká Hirdal2), v pěti po sobě následujících snech k Deightonovi a vysvětluje, že mocní tohoto kosmu udělali mnoho chyb a na životě ve dvanácti galaxiích a lokální skupině spáchali nesmírný zločin. Zločin má být dokončen. V této souvislosti se ptá Hridal, co by znamenalo, kdyby musel darovat pět až sedm set let života3), a prozrazuje, že Čas zralosti má větší význam, než si všichni mysleli4).

Kromě toho uvádí Hirdal, že Comanzatara a Huakaggachua, obě poslední Zatary, se zdržují na malém a nevýznamném světě Mléčné dráhy a za pět set let by ještě měli žít, pokud se Jizi Huzzel a její robot Hulos5) o ně postarají6).

Nakonec Hirdal radí Deightonovi, aby se nesnažil zcela porozumět Nakkům, kterým je osud Ur amm Taloqu zcela lhostejný, a že jejich opravdová úloha leží daleko nad masami a formami, ve kterých si představuje budoucnost7) Nakonec Hirdal předpovídá velké změny, kteří jsou nyní jen mlhavě rozpoznatelné, a dodává, že Deighton při svém současném úmyslu uspěje jen tehdy, když rozpozná pravdu. Nakonec se Hirdal ukáže ve VALLARTĚ ve formě mladé ženy a odhalí se jako poselkyně ESTARTU. Aby ukázala, jak daleko Nakkové stojí za zájmy galaktiků, oznamuje, že superinteligence, která je živá a mrtvá, poznala při průzkumu Hangaye zvláštní schopnosti měkkýšovitých bytostí a velkému počtu svých malých dětí, Toto Duga, dala příkaz, aby se o dorůstající Nakky pečovali a ti si uvnitř Nachod as Qoor mohli vyvinout své schopnosti8).

Po náhlém zmizení Hirdaly zjistí mladý logicko-programový specialista Togo z mentálního sálání Hirdalových snů Deightona kritickou hodnotu pro ASP 1.712 sekund. BOGOTA, která jako první s adekvátně nastaveným ASP do časoprostorové vrásy pronikne, a CARTAGENA a BELEM, které jí okamžitě následují, budou zničeny Haurii. VALLARTA a CHETUMAL mohou sice proniknout k Ur amm Taloq a služebníky Hexameronu s výhrůžkou, že společně s kosmickou stanicí zničí i sami sebe, přinutí k tříhodinovému klidu zbraní.

Když současně zjistí, že časoprostorová vrása je řízena ze Surprise III, odpálí galaktikové arkonské bomby uložené v Ur amm Taloq, zničí řídící stanici na třetí planetě a nakonec uniknou9).

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál