Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1595
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1595
Název:Pohled do budoucnosti
(Blick in die Zukunft)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1174 NGL = 4761
S TARFALOU v DORIFERU - v labyrintu světů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan v labyrintu světů

Paunaro, Voltago a Icho Tolot - Perry Rhodanovy společníci

Prryns - host a pomocník v Rhodanově duchu

Corlun Pareve - velitel DORISTAT II

V oblasti brány DORIFERU narazí TARFALA na bývalém stanovišti zničené DORIFER-Station1) Síťochodců2) jen na deset kilometrů velikou plošinu DORISTAT II. Její obyvatelé, potomci Síťochodců, se nedostatečnými prostředky snaží kosmonukleotid zkoumat. Když mají Perry Rhodan a jeho společníci být přinuceni v DORIFERU hledat nezvěstnou LOVVAN, může TARFALA uniknout jen díky zákroku Icho Tolota a Voltaga.

Uvnitř kosmonukleotidu pronikne trojzubcovitá loď do jednoho psiqa3), který jí ukáže 900 let vzdálenou potencionální budoucnost: nesmrtelní jsou už dávno mrtví. Poutník opět zaujal své dědičné místo v systému Vega4), který je ale odsouzen k zániku, protože se ID začíná měnit v materiální propad. Voltago vysvětluje, že Taurec předpovídal také tento vývoji.

V jiném psiqovi se TARFALA dostane do 11 milionů světelných let vzdálené galaxie Ronoziil, kterou se táhne neviditelná hranice. Podle Prrynsova vysvětlení je to následek DORIFER-moru, který vzniknul v jenom psiqovi, infikoval mnoho dalších psiqů a zničí reálný vesmír, pokud se mu podaří nakopírovat se do nějakého kosmického messengera3).

Aby vypátral původ Nakků a jejich určení, navede Paunaro svou loď do psiqa, který zobrazuje Tarkan před 55‘000 lety. Když jsou Paunaro a Voltago jako pětidimenzionální bytosti v systému Charif zasaženi proti Pánovi Heptameru5) namířenou obranou zbraní ESTARTU, zasáhne Tolot a umožní, aby Voltago dostal loď z nebezpečné oblasti. S pomocí svých motýlů ukáže Prryns Rhodanovi a Paunarovi, jak ESTARTU v systému Charif6) stvořila černou díru Anansar7), jejíž DORIFERU podobné záření Nakky, kteří dosud byli jen slepými, polointeligentními červy, připravilo na to, aby se řádně vyznali v nitru kosmonukleotidu8). Paunaro současně pozná, že ESTARTU do Nakků uložila genetický program, podle kterého měli být nejen stvořeni pro boj proti Hexameronu, ale zároveň ještě ke druhému, naléhavějšímu účelu. Jsou to hledači ID, ale jejich určení jde daleko za tento výraz.

Poté co je neúspěšně prozkoumáno dalších dvacet psiqů, ukáže jeden další potenciální situaci v Mléčné dráze v roce 1380 NGL: roku 1194 NGL se opět vynořil ID s Poutníkem a zničil své dílo míru a pořádku, aby nakonec se všemi Nakky zmizel. Mléčná dráha vykazuje stopy války nepředstavitelné brutality, Terra a Arkon jsou zničené, lidstvo roztroušeno.

V dalším psiqovi se Poutník nachází před bránou DORIFERU. Nakkové, kteří nalezli své určení a ID zabili, očekávají nového pána. Když se přiblíží chaotarch, aby společně se silami Nakků sám ovládl DORIFER, může se TARFALA v poslední sekundě zachránit v bráně DORIFERU.

Prryns zavede trojzubcovitou loď na okraj DORIFERU, kde mizí psiqové, kteří ztratili svůj význam. Motýlové ukáží Rhodanovi, co se před 725 lety přihodilo: aby popohnal kupředu vytvoření materiálního zdroje9) pokusí se Taurec psiqy, kteří obsahují vývoj ID k materiálnímu propadu, shromáždit na okraji DORIFERU a tak je odstranit. Jeho pokus ale selže. V souvislosti s událostmi, které vedli k DORIFER-šoku, vypudí kosmonukleotid Taurecem shromážděné psiqy. Představují nebezpečný koagulát, který unikne do standardního vesmíru, proto ID se kvůli Taurecovým manipulacím stal opačným pólem pro psiqy.

Rhodan uvolní Prince motýlů a jeho mračnou zemi, ale psionická tlaková vlna způsobí ztrátu orientace TARFALY. Když její cestu zkříží LOVVAN, naleznou druhové s pomocí její hodnoty strangeness zpáteční cestu do vlastního universa a vrátí se přes Uxbataan zpět do Mléčné dráhy. Během letu je Paunarovi jasné, že cizí zdroj impulzů, který Nakkové z CATALINA MORANI na Poutníku pozorovali10), je koagulát psiqů, který ID přijal.

28. února 1174 NGL dorazí Rhodan, Tolot a Voltago do Sluneční soustavy.