Perry Rhodan 1350 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1350
Název:Tarkan
(Tarkan)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec začíná s Odyseou přes umírající vesmír

LEDA - Perry Rhodanova partnerka a pomocnice

Varro pak Duur - Hauri

Velká část psionické energie, která se uvolnila deflagrací celkových zásob pararosy v Tarkaniu1), pronikne bránou DORIFERU. Reakcí DORIFERU dojde k posunům ve struktuře hyperprostoru, a Perry Rhodan, který 25. ledna 447 vyrazil ze Sabhalu1) a s DORIFER-kapslí LEDA se zdržuje uvnitř kosmonukleotidu, je přesunut do universa Tarkan. Strangeness-šok vyvolá čtyřdenní bezvědomí, ze kterého se Terranec 4. února probudí. Kvůli smršťování umírajícího vesmíru, ve kterém LEDA nedokáže zaměřit žádnou psionickou síť, je teplota záření kosmického pozadí přibližně jeden tisíc stupňů Celsia, a vesmír je naplněn pochmurnou rudou září. Poblíž stanoviště kapsle DORIFERU tvoří dvě červené, dvě zelené a jedna modrá hvězda pravidelný pětiúhelník. Ze systému modrého slunce vychází úzký svazek paprsků s pulzujícími psionickými impulzy, který LEDA považuje za spoluodpovědný za jejich transfer do Tarkanu.

Psionické vábení zavede Rhodana nejprve na Bentang, třetí planetu poblíž ležícího žlutého slunce. Hauriové, kteří zde udržují tajnou základnu a považují se za strážce universa, jsou urostlí, kostnatí, hubení a bezvlasí humanoidi s tmavou kůží a hlavou, která se svými hlubokými, trychtýřovitými očními důlky a bezertými ústy připomíná mrtvolnou lebku. Aby se jako služebníci Hexameronu, nejvyšší jim známé instituce universa2), stali spirituálně čistými, používají jako výživu jen Urkhiitu (zelenou trávu) a Ponaa (sliz)3). Pro Haurie, pro které je pojem Tarkan (Smršťující se) zakázaný, znamená kolaps jejich vesmíru za bohy žádaný proces zakončení veškeré existence.

V »Písni šesti dnů« velebí »Kniha Hexameronu« metaforicky šest dnů, ve které se dokončí kontrakce k singularitě. Šestého dne se zvedne Girratu, bohyně ohně, hlavu a rozšíří horko, které nechá zaniknout hvězdy a národy. Girratu patří k bohům v zemi Shamuu, která vytvořila mocná díla vesmíru a stará se o jejich obnovu. Pátého dne rozsejí věřící sémě pro nové bytosti, které vzklíčí a získají moc, která bude moci odolat žáru ohně. Ale také sémě bezvěrců, kteří chtějí zbrzdit průběh dokonalosti, vzklíčí a stane se nepřítelem nových bytostí.

Čtvrtého dne existují už jen duchové stávajících Eteeqů, jejich osud dojde k dokonalosti prvního dne, a Annutu, ti, co zhřešili.

Třetího dne, ve kterém se roztaví hvězdy a prostor se začne zaplňovat, dojde k boji mezi duchovními bytostmi. Je to práce Alapy, bohyně boje. Ale Eteequ nemusí k dokončení cesty dobýt žádné vítězství, ale jen si dávat pozor, jak plyne čas.

Druhého dne už nejsou žádné hvězdy, všechno se spojilo k mlze s hrozivou hustotou. Annutu zmizí v Girratině ohni, a Eteequ se sloučí s duchovní substancí pána Heptameru, která jediný má ještě sílu existovat v žáru druhého dne.

Prvního dne se spojí všechna hmota a energie v malém prostoru. Když den se zachvěním prasíly skončí, následuje nový začátek. Vznikne nový vesmír, a nad zářícím mračnem protohmoty se bude vznášet duch pána Heptamera, na počest bohů v zemi Shamuu.

Pána Heptamera, vládce nad Eshraa Maghaasu (dvacet míst), skupinou dvaceti galaxií, označí Hauri Varro pak Duur3), který Rhodana ošetřuje, jako pojítko mezi Hexameronem a bohy. Rhodan tuší v pánovi Heptamerovi, který je vždy zobrazován jen jako zářící šestiúhelník, superinteligenci4). Jméno ESTARTU je ale pro Varro pak Duura neznámé.

Hauriové akční skupiny Tiger-6 na Bentangu procují pro plán dokonalosti, zatímco bojují proti bezvěrcům, kteří chtějí zadržet kontrakci vesmíru. Varro pak Duur ukáže Rhodanovi, že zločinci, z nichž nejhorší jsou Kartaniňani, už čtvrtinu Maghruu Maghaa (Hangay), největší galaxie Eshraa Maghaasu, transferovali do cizího vesmíru, aby snížil kosmickou gravitaci. »Perly řetězu Shamshu«, ze kterého bezvěrci podle výroku Hauriů odčerpali nutnou energii, považuje Rhodan za psionické pole morálního kódu.

Rhodan pozoruje, jak 300 metrů dlouhá kosmická loď, jejíž kuželovitá příď je spojena s tenkým, zalomeným výčnělkem s 140 metrů dlouhým a 50 metrů širokým záďovým válcem, přes psionickými prostředky maskovanou tabulovou horu vykládá části strojů. Hauriové to sice ze vzpomínek Terrance vymažou, ale v paměti LEDA to zůstane. Protože je přesvědčen, že před psionickou technikou svých hostitelů nemůže skrýt, jak ho jejich askese a ideologický fanatismus odpuzuje, uprchne Rhodan 6. února s LEDOU z Bentangu a nabere kurz na modré slunce5).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál