Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Hexameron
hledat

Hexameron byla důležitá organizace v universu Tarkan. Jméno je volně přeloženo z Haurijštiny a znamená něco jako věc šesti dnů.

Struktura

Hexameron byl veden Ahoani Siriximem, bývalým vládcem galaxie Shera Naar, sousední galaxií Hangaye v mocenské oblasti Ayselu. Vystupoval jako Pán Heptameru nebo Pán Sedmého dne. Hauriové ho označovali za vládce galaktické kupy Eshraa Maghaasu (Dvacet míst).

Organizace sama byla tvořena třemi Knížaty síly a třemi Knížaty víry:

 • Afu-Metem, Kníže ohně
  • Pod jménem Arufur vládl galaxii mimo mocenskou oblast Ayselu. Pán Heptameru mu svěřil vládu nad Hangayí.
 • Nirvan-Metem, Kníže potopy světa
  • Pod jménem Nairmivan vládl galaxii mimo mocenskou oblast Ayselu.
 • Singhal-Metem, Kníže bouře
  • Insektoid byl dříve pod jménem Sinveghal vládcem galaxie Evaduur v mocenské oblasti Ayselu.
 • Assu-Letel, Kníže čistoty
  • Pod jménem Aqossu dříve vládl galaxii Hangay v mocenské oblasti Ayselu. Pán Heptameru odebral svému bývalému konkurentovi vládu nad Hangayí a svěřil mu vládu v galaxii mimo mocenskou oblast Ayselu
 • Oltan-Letel, Kníže zbožňování
  • Pod jménem Oveltan vládl galaxii Ralpad Singh v mocenské oblasti Ayselu.
 • Kashgal-Letel, Kníže dogmatu
  • Pod jménem Kashirishgal vládl galaxii Verdan v mocenské oblasti Aysel.

Historie

Hexameron vzešel před asi 12 miliony lety ze spolku Sedmi Mocných v Tarkanu. Tito noví Mocní, bývalí vládci galaxií v Tarkanu, se ale po poznání nesmyslnosti svého konání (vzhledem k blížícímu se kolapsu Tarkanu) přidali k chaotarchovi Xpomulovi.

Hexamoron poprvé vystoupil na veřejnosti asi 10 milionů let před Kristem, když během Koncilu z Amringharu Pán Heptameru proklamoval záměr Hexameronu urychlit průběh Šesti dnů v Tarkanu.

Miliony let pracoval Hexameron na rychlejší tepelné smrti Tarkanu. Před 2 miliony let zvýšil Xpomul gravitační konstantu universa Tarkan.

Kolem 50700 před Kristem vyslalo 22 nejdůležitějších národů Hangaye zoufalé volání i pomoc, které zachytila superinteligence ESTARTU. Superinteligence se v roce 50570 před Kristem přesunula do druhého vesmíru a pomáhala tamním národům, kromě toho přesadila gravitační konstantu opět na její normální hodnotu. To otřáslo plány Hexameronu. Během rozhodujícího boje mezi ESTARTU a Hexameronem na Zerenghaa v systému Ushallu byla ESTARTU zdánlivě přemožena. Ve skutečnosti se ale vědomí superinteligence rozdělilo na miliardy odštěpků a ty se zachránily v národu Benguelů a robotech Juatafu.

V roce 447 NGL a 448 NGL byla galaxie Hangay transferovaná po čtyřech částech do Meekorahu. Díky přítomnosti Atlana, Perryho Rhodana a Vennoků došlo k znovuzrození ESTARTU.

Kníže ohně Afu-Metem byl 448 NGL zabit Si kitu při pokusu nastražit past Tarkanskému svazu galaktiků. Po uzavření se DORIFERU po transferu Hangaye nastal chaos, který zapečetil konec Hexameronu.

Assu-Letel, v Meekorahu se nacházející Kníže čistoty, zemřel roku 1170 NGL. Poté co se po transferu Hangaye nemohl dostat zpět do Tarkanu vstoupil do služeb Taureca. Roku 447 NGL odvezl Gesil ze Sabhalu a později pro jako Strážce z Truillau vystupujícího kosmokrata nadále pracoval.

Sirixim, Pán Heptameru, zemřel rukou chaotarcha Xpomula v universu Duzaam. Chtěl odtamtud vyrovnat ztrátu Hangaye pomocí obří materiální kolébky Xanad tuu Nekhma. Předtím ale odstranil čtyři zbývající Knížata Hexameronu.