Singhal-Metem

Sinveghal je jeden ze Sedmi Mocných z univerza Tarkan.

Ve srovnání s Arufurem vypadá jako o něco nemotornější tvor s humanoidním vzhledem a hmyzí hlavou. Na ní se nacházejí dvě dlouhá tykadla, zřejmě vybavená smyslovými orgány.

Ze Sinveghala vyzařuje navzdory jeho nemotornému vzhledu velká vnitřní moc.

Historie

Před asi 12 miliony lety je Sinveghal na druhé straně materiálních zdrojů vysvěcen na jednoho ze Sedmi Mocných universa Tarkan a dostal spórovou loď.

Po statisíciletích, roztrpčen nesmyslným konáním, a na základě mlčení vyšších mocností universa, navázali s Sinveghalem kontakt mocnosti chaosu. Stal se členem Hexameronu, Sirixim ho jmenoval Knížetem bouře a od té chvíle se mu říkalo Singhal-Metem.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál