Shera Naar

Astronomická data:
Universum:Tarkan
Důležité národy:
Hauriové
Důležité superinteligence:
Aysel
Důležité organizace:
Hexameron

Shera Naar byla před více než 10 miliony lety jednou z galaxií mocenské oblasti superinteligence Aysel v universu Tarkan. Shera Naar byla sousední galaxií Hangaye, od které byla vzdálena 2 miliony světelných let.

Když se Ahoani Sirixim, Bo'tasar říše Paluban, odletěl, aby zmocnil poslední čtvrtinu galaxii, narazil na Haurie, kteří ho z pověření Assoqu, vládce Hangaye, podporovali. Siriximovi se podařilo získat vládu nad celou galaxií a stát se Rho'budarem z Shera Naar.

Později se Sirixim stal jedním ze Sedmi Mocných Tarkanu a po jejich výměně skrze mocnosti chaosu se stal Pánem Heptameru.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál