Gravitační konstanta

V Perryversu se používá výraz gravitační konstanta v různých souvislostech.

Gravitační konstanta v obvyklé fyzice

Mimo Perryversum se je gravitační konstanta (symbol G) proporciální konstantou ve vzorci F = G × m 1 × m 2 / r². Tato konstanta popisuje sílu přitažlivosti mezi dvěma hmotami.

Ve standardním universu má ve dvacátém století hodnotu 6.6742×10-11 m³/kgs² ± 0.00‘015.

Galaktické siločáry gravitační konstanty

V souvislosti s Rojem byly v rámci Perryversa jmenovány Galaktické siločáry gravitační konstanty. Tato konstanta je měřena v Megakalupech.

Původním účelem Roje bylo pomocí manipulace galaktických siločar gravitační konstanty zvyšovat inteligenci v různých částech vesmíru.

Karduuhly ovládaný Lokální roj redukoval 28. listopadu 3440 siločáry gravitační konstanty Mléčné dráhy o 852 Megakalupů, což vedlo k celogalaktickému ohlupování. (PR 500 a dál)

Jemné vyladění této konstanty o 132.6583 milikalupů koncem roku 3441 vedlo k ohloupení ID a počátkem roku 3442 k vymření Homo Superior.

Manipulace s gravitační konstantou v Tarkanu

Hexameron respektive chaotarch Xpomul změnil kolem 2 milionů let před Kristem v kontrahujícím universu Tarkan gravitační konstantu, aby urychlil kolaps tohoto vesmíru. (PR 1593, T 358)

Tato změna byla zrušena superinteligencí ESTARTU, která přešla do Tarkanu po roce 50‘700 před Kristem.

Poznámka: změnou gravitační konstanty G se ovšem staly nestabilními orbity měsíců, planet a sluncí. Možná že se místo toho jednalo o kosmologickou konstantu lambda všeobecné teorie relativity.

Tyto konstanty ovlivňují ve velké míře roztahování vesmíru. V našem vesmíru se zdají být odpudivé a ve formě temné energie dokonce urychlují expanzi vesmíru.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál