Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3441
hledat

březen

Deighton nachytá oddíl Homo Superior při sabotáži v továrně na potraviny. Po krátké vazbě jsou propuštěni (PR 500)

EX-8977 zasáhne do boje mezi Neolemury a Yjancy (PR 666)

23. března

EX-8977 se vydává na zpáteční cestu (PR 666)

26. března

EX-8977 je vyzářen do Archi-Tritrans; posádka okamžitě podlehne ohlupování (PR 666)

asi květen

EX-1819 se materializuje v Gulver-Duo a je polapena Yjancy (PR 666)

konec května

Velké Magellanovo mračno: Skytho Karrora, 1. důstojník EX-8989, filmuje obřad domorodců z Classiosu IV a utrpí těžký šok, který trvá tři měsíce (PR 508)

1. června

INTERSOLAR pod velením Bullyho a Tifflora podnikne průzkumný let ke Quintovu centru (PR 500)

4. června

Deighton zasahuje na území města Terranie proti plenitelům. MARCO POLO přilétá do Sluneční soustavy (PR 500)

8. června

Konference mezi Rhodanem, Deightonem, Adamsem, Atlanem, Dantonem a padesáti prvními mluvčími Homo Superior (Holtohgan Loga, Terso Hosputschan); HS vyjádří ochotu zastavit sabotážní akty. Nouzové zařízení Hektor III je objeveno nad Terranií a je zničeno (PR 500)

červen

Otis Fragile přistává s EX-333 na Zemi; jeho ohloupená posádka opustí loď. Protože na jeho radiogramy nikdo neodpovídá, zůstane v lodi a žije z lodních zásob (T 101)

polovina června

Na Olympu nalezne Shar ter Troyonas Marka Pruthera a odvede ho k ostatním imunním do Trade City (PR 502)

25. června

Na Hidden World I umírá imunní seržant USO Bark Khor při zemětřesení (PR 503)

červenec

Na Last Hope přinutí sugestoři Avril Youngman a Isha Tetagori posádku základny podřídit se jejich vůli (PR 520)

Irmina Kotčistovová prchne a je nucena se příští měsíce ukrývat na zádech pochodující hory; vyvine se u ní strach z velkých výšek (PR 521)

5. července

GOOD HOPE II odlétá na průzkumný let (PR 500)

6. července

V Ghaně propukne cholera. Sicílie je zaplavena. Na Měsíci zemře třicet imunních techniků po chybném rozhodnutí NATHANA. V Ohio exploduje atomová elektrárna. Garrigue Fingal vede několik ohloupených proti Impériu-Alfa. Roi Danton, Coden Opprus a jejich společníci dají kontrolu počasí Terry opět do provozu. Fingal bude ohloupen. Danton odlétá na Olymp (PR 501). Setkání mezi Shar ter Troyonasem a Bossa Cova na Olympu. Cova zachrání Io a Sarkhovi život a přijme je k sobě. Jupiter Koslow a Rocus Ypteron přimějí Varia-500, aby se vypnul. ORONTE (Vatrim z Akailosu) přistává na Olympu. Danton doráží na Olymp, přemůže Ypterona a s Koslowem přimějí Varia, aby se opět aktivoval jako Šedý rytíř. Bossa Cova opět získá svou inteligenci, když podle pokynů Šedého rytíře s Doreen, Aine, Io a Sarkhem přilétne ke stanici SQUARE SEVEN, kde se setkají s Patulli Lokoshanem a Boobu (PR 502)

13. července

Pontonac potká dvanáct let od Slunce se svou lodí peleten 14ti kosmických lodí, mezi nimi i PROTEUS (Davyd Leppa) (PR 504)

14. července

Atlan zažije na GOOD HOPE II setkání s ID (PR 503)

16. července

GOOD HOPE II přistane po nouzovém volání Flindera Texe Gruppa na Hidden World I. Icho Tolot je pomocí eupholitkettu imunizován (PR 503)

20. července

Peloton se vydá směrem ke Slunci (PR 504)

24. července

EX-8977 je vyzářen do Gulver-Duo (PR 666)

26. července

TRADER (Lark Sentas) přistává na Hidden World; Sentas je Rhodanem přemluven k setrvání (PR 503)

27. července

Manip se rozpustí (PR 504)

28. července

GOOD HOPE II opět startuje z Hidden World I (PR 503). Pontonacův svaz doráží do Sluneční soustavy (PR 504). Powee Froud-Crofton je absorbován Rojem a stane se částí kolektivu Y'Xanthomriů. Ozářený Stobäer Tapmedie Ulpanius umírá. INTERSOLAR zachycuje poslední výstrahu Froud-Croftona (PR 505)

30. července

GOOD HOPE II přistává na Caraprienu a pomůže obyvatelům systému Lignan, kteří jsou ohrožováni svým sluncem (PR 506)

počátek srpna

Pontonac zakládá záchranné komando, skupinu 150 imunních (ke kterým patří Terlam Pappon), kteří postupují proti radikálním akcím Homo Superior a usilují o zabránění špatným důsledkům (PR 525)

6. srpna

Bossa Cova a Lokoshan se vrací s MACA BONO na Olymp, kde se setkají s Troyonasem, Dantonem a Mundusem Hawkem (PR 502)

srpen

Gucky dostane nápad navštívit universum Accalauriů. Zabaví EX-333 (Otis Fragile), pojmenuje loď UNIVERSUM a letí podle dat nezvěstného EX-101. Na Violance II je loď vybavena maverickým pláštěm. UNIVERSUM potká Accalaurijskou loď (Sham Crton), která ho vezme na palubu a vezme se s sebou do antimateriálního universa. Přistanou na Xo (Chronx III). Dojde k rozhovoru mezi Guckym a Accutronem Mspoernem, ke kterému se později přidají Fragile, Hela Byer, Mock, Fenderson, Fabulus, Gerald a Müller. Dojde k setkání s loděmi Homo Futuris, které se po krátkém rozhovoru stáhnou. Mitare Shbanem vyvolaná debata o přepólování antimateriálního universa skončí špatně. UNIVERSUM se vrátí zpět k Zemi. Mock a Hela Byer se do sebe zamilují (T 101)

uprostřed srpna

Roj se pohybuje směrem na Quintovo centrum (PR 507)

20. srpna

INTERSOLAR odveze 15‘000 Tonturstů na Hidden World I. Lesska Lokoshan vystrojí expedici na Kamaš (PR 506). Kontakt mezi EX-8989 a GERARDUS MERCATOR (Vyrner Rustage) (PR 508)

21. srpna

Sugestor Grohaan Opinzom začíná s ovlivňováním plenitelů v oblasti Terranie (PR 509)

2. září

Serkano Staehmer přivede Grohaana Opinzoma ke Strecke (PR 509)

3. září

Opinzom spáchá sebevraždu. GOOD HOPE II přistává na Zemi (PR 509)

13. září

Rustage, Bull a Tifflor pořádají poradu na palubě INTERSOLARU. Po krátkém zlepšení Skytho Korraro opět upadne do kenofóbního stavu. GERARDUS MERCATOR přilétá na Lepso, EX-8989 odlétá ke Světu sta sluncí (PR 508)

konec září

Alaska Saedelaere, Fellmer Lloyd a Juniper Whiilcont prozkoumávají Rojem odhozený objekt. Whiilcont je při akci zabit. Objeví se pojmy Y'Xantonier, Y'Xanthimoma a YL'Xanthinor a Karduuhlové (PR 510)

počátek října

GOOD HOPE II je na Exota Alfa svědkem práce jednoho Discovereru. Sandal Tolk se po smrti své rodiny přidá k Terrancům (PR 511)

6. října

GATOS BAY přistává na Pampasu (Graph Tita III) (PR 512)

8. října

Haigay Whuy je zastřelen při pokusu o ukradení GATOS BAY (PR 512)

12. října

Admirál Cadro Tai-Hun požaduje velení nad Quintovo centrem (PR 513)

15. října

Cheborparczete Faynybret (CheF) startuje z Pampasu s GATOS BAY (PR 512)

19. října

GATOS BAY přilétá ke Quintovu centru. Po příchodu CheFa propukne mezi ohloupenou posádkou Quintova centra panika (PR 513)

20. října

Tai-Hunovi je povolen přístup do Quintova centra (PR 513)

22. října

Tai-Hun začne přebírat stanici (PR 513)

23. října

Při následujících bojích je zabito 50 imunních a několik set ohloupených. Tai-Hun se vzdá a opustí stanici (PR 513). Letí ke Světu sta sluncí (PR 521)

listopad==== 1‘000‘000 Ertrusanů je loděmi Carsualského svazku propašováno na Olymp. Fingovanou zprávou (Bossa Cova) je trirumvirát přiměn k tomu, aby si Ertrusany odvezl (PR 514)

5. - 7. listopadu

Planeta Testfall Rorvic je zkoumána Dalaimocem Rorvicem, Tatcherem a Hainuem, Sandal Tolkem a Cuculou Pampem. Tolk zůstane na planetě (PR 515)

11. listopadu

Tolk dostane zbraně od GOOD HOPE II. Přistane loď Instalatérů Roje. Tolk se propašuje na palubu (PR 516)

14. listopadu

ID vyzve Terrance, aby se dostavili na Poutník II. Poutník II je přemístěn do lineárního prostoru (PR 517)

15. listopadu

Instalatéři Roje přistanou na Hitcher's Pearl (PR 518)

17. listopadu

Pod vedením Traca Potschybena zaútočí zhlouplíci z Hitcher's Pearl na kosmickou loď Instalatérů Roje. Útok se nezdaří (PR 518)

20. listopadu

Potschyben a pozůstalí jsou zachránění GOOD HOPE II (PR 518)

21. listopadu

Na Dessopato se shromáždí účastníci konference imunních (PR 519)

24. listopadu

Konference je zahájena Rhodanem. Cynové se dají poprvé poznat. Roj transituje. Konference selže. Rhodan krátce naváže kontakt s ID (PR 519)

26. listopadu

Roj transituje (PR 522)

27. listopadu

Tolk přiměje „svou“ loď na Vetrahoonem k pádu. Potká Tahonka-No (PR 522)

konec listopadu

Instalatéři Roje přistávají na Aggresu (PR 529)

listopad

Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu potkávají Quonky. Rorvic projeví parapsychické schopnosti (PR 531)

1. prosince

Je objevena Redmare (Yuyda III) (PR 531)

2. prosince

Tahonka-No a Tolk uniknou Malým purpurám (PR 522)

12. prosince

Patulli Lokoshan a Bossa Cova naváží kontakt s Lullogem (alias Lucky Logem) (PR 520)

20. prosince

Lucky Log se materializuje na Last Hope. Rhodan a Atlan evakuují výzkumníky z Last Hope; Avril Youngman a Teta Ishagori zemřou při pokusu použít stroj času (PR 520)


Tai-Hun je zavražděn Tahiko Anakou. Anaka získá Centrální plazmu pod svůj vliv (PR 521)

Laticron si zvolí speciálního robota Quicklaba jako stálého průvodce (PR 663)

Anti Paylusche-Pamo vyrobí nadčlověka Franka Chmorl-Pamo (PR 665)

Na Exota Alfa se zřítí akonská kosmická loď. Imunní Scarron začíná prostřednictvím lodní techniky s výstavbou komunikačního systému z chrámů a Korybantů nad planetou (T 122)

Olymp: na Farmě Luavy Shine zemře Monroe Munnigal, když ho jeden ohloupený strčí do sklizňového stroje (T 338)

Sinclair Marout Kennon se probudí kvůli selhání snového stroje ve svém původním těle. Opraví přístroj a vrací se zpět do roku 10‘500 da Ark a pokračuje ve svém působení jako Lebo Axton. Krátce na to zemře mozek v robotském tělu (AT 299)