Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 500
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 500
Název:Přišli z nicoty
(Sie kamen aus dem Nichts)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině:2017, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 3438 - 3441
Vrací se zpět – ale nenajdou svůj domov
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor je konfrontován s novým vývojem.

Atlan – Lord admirál je pro tvrdá opatření.

Ricod Esmural – Muž, který chce zabránit návratu Perryho Rhodana.

Terso Hospučan – Muž, který chce zabránit návratu Perryho Rhodana.

Elas Korom-Khan – Velitel MARCA POLA.

Roi Danton – Muž bojující s chaosem.

Holtogan Loga – Prostorčasový filozof.

Po dvanáctiměsíčních bojích a řadě dobrodružství v NGC 4594 neboli Gruelfinu, domovské galaxii Cappinů, se může Perry Rhodan a 8000 jeho druhů z MARCA POLA – po předchozím nezdařeném pokusu – konečně vydat na zpáteční cestu do Mléčné dráhy. Na palubě velké nosné kosmické lodi se v den startu píše 27. července roku 3438 solárního standardního času.

V Gruelfinu už Perry Rhodan nemá co na práci. Definitivní rozhodnutí mezi Takery a Ovaronem Ganjasů dávno padlo. I kdyby ještě Děklové činili nějaké potíže, nebudou moci zabránit tomu, aby do nekonečnou válkou zasaženého Gruelfinu nezavítal mír.

Perry Rhodan a jeho druzi doufají, že dimesextový let proběhne bez problémů. Pralitzův převaděč už konec konců pracuje bezchybně – po selhání byl důkladně otestován a opraven ganjaskými techniky a vědci. Pozemšťané předpokládají, že Sluneční soustavu a lidstvo najdou nedotčené. Na Sikohatu sice zažili zákrok Pramáti, ale nevědí, jaké jsou následky tohoto zákroku ve Solárním systému, jelikož již neexistuje dakkarrádiové spojení mezi galaxiemi.

Na palubě MARCA POLA jsou však dva muži, kteří si nepřejí vrátit se do Mléčné dráhy. Osnují vlastní plány, jenže nemají ani potuchy o cizincích, kteří ohrožují galaxii lidstva. Ti totiž PŘIŠLI Z NICOTY...


Zatímco MARCO POLO letí dne 27. července 3438 skrz dakkarprostor z Gruelfinu do Mléčné dráhy, poškodí hyperfyzik kapitán Terso Hospučan Pralitzův převaděč dimesextového pohonu. Čtyřiadvacet milionů světelných let od rodné galaxie musí být dakkarlet přerušen. Před palubním soudem se dá Hospučan, který je zodpovědný za poruchu pohonu ze dne 2. července 3438, poznat jako zástupce nového, duševně vyspělejšího typu lidí – Homo superior. V Perry Rhodanovi vidí diktátora a zamýšlí svou sabotáží oddálit Rhodanův návrat do Sluneční soustavy. Dva miliony dalších Homo superiorů na Zemi tím mají dostat příležitost k tomu, aby demontovali všechna vojenská a technická zařízení a dovedli Homo sapiens k mírumilovnému, na zemědělství založenému způsobu života. Hospočanův důvěrník, sextadimový inženýr Ricod Esmural, rovněž Homo superior, zničí pět dakkarkomových přístrojů na palubě MARCA POLA, čímž znemožní jakýkoli kontakt s Gruelfinem a Ovaronem.

Dimesextový pohon je sice opraven, ale dilatační efekt při hodinovém dakkarletu se sabotovaným převaděčem změn má za následek, že se pozemská loď teprve počátkem června roku 3441 dostane do blízkosti slunečního majáku Hyperon Gal jih ve vnější části Mléčné dráhy. Osm tisíc světelných let od kraje Galaxie je posádka MARCA POLA svědkem toho, jako mobilní minigalaxie, hvězdné Hejno, které se skládá z tři sta osmdesáti tisíc objektů, ukončí lineární let, zahalí se do energetického štítu a rychlostí světla pokračuje dál k Mléčné dráze. Kosmická loď, která svým trojhranným trupem a osmdesátimetrovým chapadlovitým výběžkem připomíná sto padesát metrů dlouhého rejnoka, zvýší v oblasti kolem MARCA POLA galaktickou gravitační konstantu o osm set padesát dva megakalupů. Tato změna způsobí u posádky okamžitou ztrátu koncentrace, z níž se velice rychle stane kompletní ohlupení. Tohoto procesu jsou ušetřeni pouze mentálně stabilizovaní, mutanti a nositelé buněčných aktivátorů. Paratronový štít MARCA POLA neskýtá před ohlupujícím zářením žádnou ochranu. Imunní, ke kterým patří Perry Rhodan, Atlan, Alaska Saedelaere, Geoffry Abel Waringer, plukovník Joak Manuel Cascal, Toronar Kasom, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Gucky, Takvorian, Merkoš, lord Zwiebus a emonauti plukovník Elas Korom – Khan, podplukovník Senco Ahrat a major Mentro Kosum, se snaží zkrotit posádku a zamezit jí v nerozvážnostech. Transformačním ostřelováním zničí rejnočí loď a skončí tím manipulace s gravitační konstantou. MARCO POLO vletí do Mléčné dráhy. Když však Pozemšťané opustí lineární prostor, ocitnou se v zóně ohlupení, zahrnující celou Galaxii. Imunní ochromí osm tisíc zasažených členů posádky, a loď dosáhne dne 4. června konečně Země.

Z Impéria alfa, obrovské základny, která kdysi představovala nervové centrum Solárního impéria, se pokoušejí Roi Danton, Galbraith Deighton a Homer G. Adams se čtyřmi sty osmdesáti dvěma imunními muži a dvěma sty dvanácti imunními ženami čelit chaosu na Zemi. Dalších třicet dva imunních se stará o kontrolu pozemského Měsíce. Ještě stále existuje transmiterové spojení s planetou Olymp. Danton informuje navrátilce, že náhlá ztráta inteligence nastala v Mléčné dráze dne 29. listopadu 3440, v nula hodin dvacet tři minut. Několik inteligentních lidí kolem sebe shromáždilo tlupy ohlupených a vydalo se drancovat planetu. Zástupci druhu Homo superior dali sice podnět k vybudování primitivní formy zemědělství, vyvolali však zároveň zkázu vyspělé pozemské techniky. Reginald Bull a Julian Tifflor je už tři dny s nouzovou posádkou pouhých tří set dvaceti mužů s INTERSOLAREM na cestě k hlavnímu stanu USO – Quintovu centru, o které zoufale bojují imunní specialisté USO. Kromě toho chce Bull následovat nespočetná další volání o pomoc.

Rhodan požádá plukovníka Korom – Khana, aby s MARCEM POLEM zůstal u Země, a nechává připravit planetární křižník CMP – 41 na expedici k Roji, jak bude potulná minigalaxie v budoucnu nazývána. Ve vzpomínce na GOOD HOPE, arkonidský pomocný člun z prvních dnů Třetí moci, dostane stometrová loď jméno GOOD HOPE II.

Dne 8. června se Rhodan v doprovodu Atlana, Dantona a Deightona setká s časoprostorovým filozofem Holtoganem Logou, mistrem padesáti mluvčích Homo superior. Diplomacií se podaří Velkému administrátorovi odvrátit zástupce Homo superior od dalších sabotáží technických zařízení, které by znamenaly větší potíže na Zemi a ohrozily by životy nespočetných ohlupených.

GOOD HOPE II odstartuje dne 5. července na svou prvního expedici. Na palubě jsou kromě Rhodan i Atlan, Saedelaere, Kasom, Cascal, Ahrat, Kosum, Waringer, lord Zwiebus, Gucky, Čubaj, Lloyd, Takvorian a Merkoš.