Homo Superior

Další informace o národu:
Domovská galaxie:-
Domovská planeta:-
Známé obydlené planety:
Terra

Homo Superior, doslova nadčlověk, je zvláštní forma Homo Sapiens v Perryversu, která se objevila asi 50 let předtím, než roku 3440 dosáhl Lokální Roj Mléčnou dráhu. Vyznačují se zvláště vysokou inteligencí.

Organizační struktura

Na Zemi existuje asi 2‘000‘000 Homo Superior. Vyskytují se také ale i na dalších světech. Není ale jisté, zda-li všichni Homo Superior pocházejí z Terry, nebo se také narodili na jiných planetách. Stejně tak není známo, jestli se Homo Superior vyskytuje i u jiných národů pocházejících z Lemurů a nebo jestli k podobnému fenoménu dochází i u nepozemských národů.

Homo Superior jsou na Zemi vedeni Padesáti prvními mluvčími v čele s Mistrem Padesáti prvních mluvčí, časoprostorovým filozofem Holtoganem Logou.

Při přenastavení gravitační konstanty o 132,6583 milikalupů roku 3442 Homo Superior vymírají.

Cíle

Hospučan, jeden z Padesáti prvních mluvčích Homo Superior, nazval sebe a své kolegy jako Homo Superior a jako duchovní vědce hájící čistotu. Jejich cílem bylo úplné odstranění technických a vojenských zařízení a prostředků, které normální lidi vzdalují od vědy, a přivést je zpět do rodné vlasti.

... My, představitelé Homo Superior, budeme sloužit už jen duchovní vědě. Primitivové by měli pracovat na zdravějším vzduchu. Budeme se o ně starat. …. Lidé z druhu Homo Sapiens budou vedeni zpět k zemědělství.

Historie

Homo Superior se ukázali jako imunní proti ohlupování díky navýšení gravitační konstanty o 852 megakalupů. Podle jednoho předpokladu vznikli Homo Superior díky přípravám Manipů 50 let před příletem Roje.

V polovině června 3438 Reginald Bull poprvé zaznamenal Homo Superior. Protože v té době právě představovaly velké nebezpečí takerské pedotransfery se svými sběrači, mohl se s nimi zabývat jen okrajově.

17. července 3438 zničil Homo Superior Ricod Esmural při návratu MARCO POLA z Gruelfinu ganjasenský dakkarkom. Současně sabotoval Homo Superior Terso Hospučan Pralitzův změnový senzor dimesextového pohonu. Na základě tím způsobeného dilatačního jevu se MARCO POLO dostal do Mléčné dráhy až v červnu 3441.

Když Roj dosáhl Mléčné dráhy, existovalo na Zemi asi 2‘000‘000 Homo Superior. Využili ohlupování započaté roku 3440, aby prosadili své představy, zničit a demontovat všechna technická zařízení, a pokusili se ohloupené Homo Sapiens přivést zpět k zemědělství. V ojedinělých případech, jako na planetě Hitschers-Pearl, se nezalekli ani několika vražd, aby vnutili své přesvědčení.

Následné seřízení gravitační konstanty o 132,6583 milikalupů v listopadu 3441 zeslabilo u Homo Sapiens účinky ohlupování a vedlo u Homo Superior nejprve ke snížení inteligence a poté k ohlupování. Na začátku roku 3442 toto nakonec vede k vymření Homo Superior ve velice krátkém čase.

Poznámka: Časový průběh je zde však nejasný. Již během konference imunních koncem listopadu 3441 se měli objevit ohloupení Homo Superior, naproti tomu na Zemi postřehli první symptomy teprve uprostřed února 3442.

Známí Homo Superior

Další výskyt

Ve vizi Ernsta Ellerta, který roku 1972 pronikl při své teletemporární návštěvě do možné budoucnosti, hovořil s jedenáctiletou Betty Toufryovou. Ta tvrdila, že častý výskyt mutantů znamená nástup nového druhu po Homo Sapiens. Homo Superior se stanou dědici nové galaktické říše. Vize se však nenaplnila, možná i proto, že to bylo jen Bettyino přání.

Podobně jako Homo Superior je také chápán Homo Sapientior (doslova člověk moudřejší) jako lepší nástupce Homo Sapiens.

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!