Menu

Hef nebo také Heef je označení pro "hyper equivalent frequency"

Je to jednotka hyperfrekvence pocházející od Arkonidanů a byla přenesena do terranské terminologie. Protože se jedná o pojmy a jednotky, které vycházejí z ranné doby terranské hyperfyziky, jsou formulovány v angličtině.

Definice

Hef/Heef je pomocná veličina jako ekvivalent 1 Hertz = 1 s-1

Platí: 1 Heef = 1 / Het

Vychází z takzavaného Planckova času 10-43 sekund, protože se přibližuje ojedinělé oblasti, která nejlépe vyhovuje hyperprostorové podmínce t = 0.

Platí: 10-43 s = 1 Het (hyper equivalent time)

Hef/Heef byl hyperkmit pro hyperjednotku času Het, takže n * Het-1 postačovalo k vylíčení Heef jako hyperfrekvence.

Při 2. generální konferenci pro základní jednotky Solárního impéria v roce 2020 bylo rozhodnuto, že místo z klasické fyziky převzatého označení pro vektorové pole intenzity (E-vektor, H-vektor) se oficiálně převezmou Arkonské jednotky, aby se u hyperfyzikálních frekvencí dosáhlo jednoznačného oddělení mezi hyper-elektrickými a normálními elektrickými jakož i mezi hyper-magnetickými a normálními magnetickými poli.

V rozporu s tím bylo již na 1. generální konferenci pro základní jednotky Solárního Impéria v roce 1991 jako měřítko pro vlnové délky hyperenergetického záření stanoveno Ce. Jednalo se o zkratku jména slavného klasického fyzika Cerenkova.