2020 - 2029

2020

Ras Čubaj se objevuje na třídním utkání při Transmiterovém happeningu (PR 339)

Bytost Teddy je vysazena nákladní lodí CHALLENGER Interstellar Trading Company (ITC) na Zemi a je předána Terranijské Zoo (T 363)

na Zemi narozen Thomas Cardif, syn Perry Rhodana a Thory ze Zoltralu (PR 67, PR 78)

narozen Frank Lemmon (PR 90)

kolem roku 2020

Časový skokan (dilatační cestovatel) Robert Cordan zakládá po něm nazvaný koncern (T 392)

2021

Luck Roger vstupuje do Solární flotily (T 153)

Kvůli různým žalobám klesá ITC obrat (T 363)

v Mexiku narozen Gonzalez Ramirez (PR 74)

narozen Peter Rayleigh (PR 80)

2022

Arkon: na Gillam V zřizují kolonisté pro svou potřebu první farmy a výrobní střediska (AHC 14)

2023

narozen Samuel Goldstein (telepat) (PR 74)

2024

Baldur Sikermann vstupuje do Solární flotily (PR 68)

Orge Olmundson se začíná zabývat arkonskou ethnologií (PR 96)

na Aralonu narozen Pip (T 13)

na Zemi narozen Tim Stokkeby (T 87)

2025

1. ledna

Homer G. Adams podepíše smlouvu o podpoře s Terranijským Institute of Technology (S6)

červenec

Teddy umírá; Terranijská Zoo pošle zvěrolékařku Lauru Loncraine s CHALLENGERem sehnat náhradu (T 363)

srpen

CHALLENGER přistane na Desert, potom na Bluewater, kde Loncraine chytí mravenčí královnu a párek Tedyyů. Loď se vrací zpět na Zemi. (T 363)

září

dostavěn areál Bluewater (T 363)

1. září

Solární parlament ratifikuje smlouvu o podpoře s Terranijským Institute of Technology (S6)

20. září

Wang Lee utrpí v Zoo úraz; Betty Toufryová dohlíží na jeho rekonvalescenci (T 363)

21. září

Teddyové a mravenci jsou dopraveni do areálu. Bully a Kakuta navštěvují Zoo. Vytváří se přechod k Ma'ch'am-světu. Loncraine vrací Teddye zpět; přechod se uzavírá (T 363)


Sogmantonova bariéra: AZTU VI má jednat s rebelským knížectvím Vasghad, dostane se ale do hyperbouře, což způsobí průlom Cyenů do standardního vesmíru. Andooz Jahaq Gaar je z vraku lodi zachráněn a dostává se pod vliv Cyenského misionáře Xanthyn Ol'dana (AHC 14)

Cyenové vytváří Tekteronský svaz; důležitými spojenci se stávají Baahmyové a Thaafové (AHC 14)

na Batwyng (Aponti II) narozen Curran (T 187)

2026

Báalol Anti Segno Kaata je po spuštění soukromé biofyzikální laboratoře odsouzen (PR 96)

Pozemští kolonisté osidlují Ertrus (Kreit III). Genovými modifikacemi se přizpůsobují prostředí. Kolonie je sice autorizovaná, ale je několik zásobovacích lodí je Skokanskými piráty zadrženo; posádky jsou zotročeny. Kolonie se dostává do nesnází; vyslané průzkumné lodě jsou rovněž napadeny (PR 150, PR 695)

Ronald Börsinger navštěvuje Terranii a potkává Jacques Duvala (T 17).

narozen Charles McIntosh (PR 98).

2027

Započato se stavbou superbitevní lodě KUBLAJ CHÁN (PR 83)

narozen Ben McIntosh (PR 98).

2028

Osídlen Plophos (Eugaul II). Baltimore Jack Pappron patří k prvním kolonistům (PR 180, PR 601, AT 110)

2029

Průmyslová konference v Terranii, které se účastní také Ronald Börsinger, Lopez Garcia a Mabel Rushton. Tito tři si odpřísahnou získat na Poutníku buněčnou sprchu. Barbara Rushton svádí Thora Mangolda; ukradnou gazelu a společně s docem Philem Hamburgerym, Jerrym Lancasterem a Gremagem startují k Poutníku. Skupina se setká s ID. Ronald Borsingerovi, Lopez Garciaovi a Mabel Rushton je poskytnuta buněčná sprcha 's tisíceronásobným účinkem'. Hamburger startuje s gazelou; ti co dostali sprchu zůstávají na Poutníku a vyvíjejí se zpět až k embriím (T 17)

svatba mezi Thorem Mangoldem a Barbarou Rushton (T 17)

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!