Kult Báalol

Kult Báalol
Kult Báalol
© VPM kg.

Kult Báalol je náboženství Báalolů. Cílem kultu je zajištění politické nadvlády Báalolů v Galaxii.

Struktura

Organizace kultu je rozdělena do veřejné oblasti a tajné úrovně kolem Vnitřního kruhu.

Veřejná oblast kultu udržuje na různých svobodných světech a planetách Velkého impéria své chrámy. Chrámy slouží jako centra uctívání a shromažďování milionům věřících všech ras. V dobách největší slávy kultu se k této víře hlásilo více než 200 milionů přívrženců. Obsahem programu kultu je okultistická nauka o duchovním a tělesném zdokonalování. Kněží samotní jsou rekrutováni a cvičeni na domovském světě Báalolů Trakaratu. Jsou přijaty pouze schopné osoby, které disponují značnými paraschopnostmi.

O přesné struktuře Vnitřního kruhu je známo jen málo detailů. Je ale jisté, že do něj patří většina představených chrámů. Nad kultem mají vlastní moc. Potají řídí politiku kultu a různé operace. Obyčejní kněží jim slouží především jako zdroj informací, poslíčci a obětní beránci. Vůdce Vnitřního kruhu je Vysoký Báalol, představený chrámu na Trakaratu.

Systém hodností mezi kněžími je členěn přísně hierarchicky do deseti stupňů. Kněží desátého stupně jsou novici. Jejich paraschopnosti ještě nejsou účinně vyškoleny. S přibývající mentální kontrolou mohou postoupit výše. Kněží od šestého stupně mohou být bez problémů nasazeni proti mutantům a disponují také svým individuálním štítem. Skupina deseti příslušníků čtvrtého stupně může na krátké vzdálenosti hypnoticky ovlivnit jinou osobu a donutit ji například k sebevraždě. Představení chrámů a Vysocí kněží musí dosáhnout třetího nebo dokonce i druhého stupně. Jsou schopni zcela oddělit své vědomí od těla. O Vysokém Báalolovi je známo, že musí dosáhnout nejvyšší úrovně. Jednou z jeho schopností je i vytvoření štítu, který oproti normálním štítům nelze proniknout ani projektily, ani paprskovou zbraní.

Učení a teorie

Kult Báalol nevzývá žádného boha. Učení sekty, označované také jako Báalolul, zahrnuje duševní a tělesné zdokonalování jedince na principu vědeckých postupů, má však základy v okultismu. Tyto okultní záhady jsou reprezentovány »Vnitřním chrámem duchovní celebrace«, »ošetřením v očistci ohně pravdy«, »akční skupinou pro duchovně-meditační soustředění«, dislokací hypnotického stavu ke stimulaci paraschopností a spojením s paranormálním blokem.

Takzvanému Lokari, modlitebnímu kruhu, naslouchá každý Báalol. Je veden duchovními vůdci. Tento úřad není nikde pevně stanoven a může se kdykoliv měnit, zůstává ale obyčejně u toho Báalola, který má nejvyšší psionický potenciál a / nebo silné vyzařování.

Okultní věda sekty je známa jen z doslechu, avšak se zdá být velice významná. Důležitý článek tvoří přitom jejich parapsichické nadání. Na základní teorii o »duševním a tělesním zdokonalování jedince« není vlastně nic špatného. Přívrženci kultu jsou zdraví a mají pevnou vůli (tedy v dřívějších dobách nebyl žádný arkonidský stoupenec kultu dekadentní nebo zdegenerovaný), a mnoho základních principů také odpovídá arkonidské filosofii Dagor. Otázka, zda tedy arkonidský Dagor a Báalolul mají společné kořeny, nebyla dosud vyjasněna. Je velice pravděpodobné, že učení arkonidského Heroena Tran-Atlana mělo úspěch i u Báalolů. Avšak nejstarší kněz referoval o tom, že prapůvodní kněží Báalolu byli žáky »Žlutého dobyvatele« (ten ale není identický s tím z Roje). Jestli je tomu skutečně tak, se není možné dozvědět ani ze starých textů, které sice tento fakt obsahují, nejsou v nich však žádné podrobnosti.

Historie

Původ kultu Báalol je vysledován až do 9. tisíciletí před narozením Krista. Imperátor Arthamin I. nechal kult jako pseudonáboženskou sektu zakázat. Platil tedy za zrušený, pracoval tedy na výstavbě nového uspořádání zpočátku tajně, později i na veřejnosti, ale se snahou, aby si ho nikdo nevšiml. Roku 2044 byl opět politicky aktivní. Aby získal politickou moc v M 13, plánoval kult vraždu Imperátora Gonozala VII.. Kněží chrámu na Arkonu, Segno Káata, ukradl Atlanovi buněčný aktivátor. Krátce před tělesným rozpadem svého přítele se Perrymu Rhodanovi podařilo usmrtit kněze šípem, a tak získat aktivátor.

V následujících desetiletích si dále kult rozšiřoval veřejnou oblast svého působení. Vnitřní kruh také pokračoval tajně ve své práci. Osvobodili doktora Edmonda Hughera ze Zalitu a nahradili ho robotem. Hugher pokračoval ve své práci na Aralonu, kde zkoumal různé farmaceutické preparáty a objevil mimo jiné význam sekretu živočichů z močálů na Okúlu.

Od roku 2090 podporoval kult výrobu a prodej drogy Liquitiv ve vládní oblasti Solárního impéria a Velkého impéria. Díky ní se měla zhroutit i vláda a tím měla být cesta k moci volná.

Na Lepsu byly roku 2103 rozpoznány nebezpečné účinky Liquitivu agenty Oddělení III. Terrancům se podařilo zničit výrobní zařízení drog na Okúlu. O něco později objevili vědci protijed.

Vysocí kněží kultu Báalol roku 2104 prolomili hypnoblok Thomase Cardifa alias Edmonda Hughera. Podařilo se jim vyměnit Cardifa za jeho otce. Cardif podporoval úsilí kultu o rozvrácení Solárního impéria. Kromě toho obstaral na Poutníku 21 buněčných aktivátorů pro kněží i pro sebe. Aktivátory byly až na Cardifův exemplář, který byl určen pro Perryho Rhodana, neúčinné. Místo prodloužení života měly netušený vedlejší účinek. Některé z nich však byly použitelné, a proto o ně začnou kněží navzájem bojovat. Reginaldu Bullovi se podaří najít stopy kultu, všechny aktivátory jim sebere a přiveze je zpět na Poutník.

Známá místa, kde leží chrámy kultu

Známí kněží kultu Báalol

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!