Oddělení III

Oddělení III Solární kontrarozvědky má chránit zájmy Solárního impéria a odpůrce, které se staví jeho hospodářské expanzi, rychle, diskrétně a efektivně odstraňovat.

Vhodné členy ISV rekrutuje na kosmických akademiích a po úspěšném výcviku na specialisty jsou přijati do Oddělení III. Specialisté jsou většinou nasazováni v malých týmech. Šéfem Oddělení III je plukovník Nike Quinto. K nejznámější specialistům patří Ron Landry, Larry Randall, Lofty Patterson a Mitchell Hannigan.

Oddělení III bylo založeno kolem roku 2070 jako speciální oddělení Solární kontrarozvědky a bylo podřízeno přímo Perry Rhodanovi. Navenek se jedná o součást Interkosmické sociální výpomoci (ISV), která obchoduje na různých planetách. Ve skutečnosti je ale extrémně účinná tajná služba, která se svou efektivitou může rovnat sboru mutantů. Narozdíl od ní, ale civilní obyvatelstvo nemá o existenci Oddělení III ani tušení. Oddělení III přechází 1. 7. 2115 do nově založeného USO.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!