2103

únor

Armin Zuglert volá o pomoc. První poukaz na antijské spiknutí kolem Liquitivu. Oddělení III (Ron Landry, Larry Randall) objevují drogovou základnu na Lepsu (Firing II) (PR 108)

březen

Blokáda Lepsa. Kondiciování Thomase Cardifa/Edmonda Hughera je Antii sejmuto. Antijská základna je zničena. Tu-poä umírá; Cardif prchá na Okúl (PR 109, PR 110)

4. dubna

Nearman je nalezen telepaty sboru mutantů. Před svou smrtí vydává souřadnice Okúlu (PR 110)

9. dubna

IRONDUKE odlétá na Okúl. Skok VAL I (Valmonze) umožní objevit planetu (PR 110)

11. dubna

pozemní oddíly IRONDUKE obsazují zařízení na Okúlu (PR 110)

15. dubna - 20. dubna

RALPH TORSTEN (Heinrich Bellefjord) startuje na Okúl. Nasazením ponorek je objevena Cardifova podmořská pevnost. Při vyjednávacích rozhovorech s Rhodanem přejímá Cardif jeho roli a přináší na Zemi protijed Allitiv (PR 111)

květen

Mercant se na palubě STARLIGHTu vydává na Garden II, pátrat po stopách Liquitivu. Setkává se s Frederikem Dudzigem, Danou Jankuhr, Tari Nangem a Wilmem van Kohjenem. Allister Baine je Wilmem van Kohjenem zavražděn. Při selhání lineárního pohonu se STARLIGHT objeví v centrálním sektoru. Vrak KESNARu je nalezen blízko centrálního slunečního transmiteru. Na planetě Methan (Green Eye III), je objeven vrak Maahkského křižníku. STARLIGHT musí na Green Eye IV nouzově přistát. Wilm van Kohjen umírá. Při boji s Maaky, kteří rovněž nouzově přistáli, umírá Tari Nango. Nalezen intaktní pomocný člun Maahků. Několik lidí, mezi nimi Dana Jankuhr a Frederik Dudzig, zůstává na planetě. Poté, co je pomocný člun zachycen po 25 transicích BOSTONem, exploduje a souřadnice slunečního transmiteru a Green Eye jsou ztraceny; posádka se ale zachrání. Cardif zakazuje další pátrací lety k centru (T 237)

11. července

Cardif letí v doprvodu Brazo Alkhera a Stana Nolinova na Poutník. Dosátává od ID jedenadvacet aktivátorů buněk, mezi nimi také na Rhodana naladěný přístroj, který si sám bere. Zbývajících dvacet aktivátorů předává Antiovi Rhobalovi. Alkher a Nolinov jsou zajati. Cardif obviňuje své zachránce ze zrady, pak je ale rehabilituje (PR 112).

ID začíná s každodenním varováním Cardifa (PR 114)

uprostřed července

Vysoký Baalol propůjčuje dvacet aktivátorů buněk vybraným kněžím (PR 113)

Anti Kalál (nositel aktivátoru) je lidmi z planety Utik uctíván jako Zázračná květina. Oddělení III (Landry, Randall, Patterson, Meech Hannigan (robot)) ho zatýkají a seberou mu aktivátor buněk. Poprvé se Terra dozvídá o Trakaratu (PR 113)

srpen

Cardif stahuje všechen terranský personál ze soustavy Arkonu. Akonané dostávají tisíc kosmických lodí (PR 114)

30. srpna

aktivátor se neoddělitelně spojí s Cardifem (PR 114)

1. září

Alkher a Nolinov prchají z Saósu. Manoli u Cardifa stanovuje diagnózu explozivního dělení buněk (PR 114)

2. září

Cardif přilétá na Saós. Atlan pověřuje starého Toseffa, aby robotskou flotilou zahnal Rhodana/Cardifa od Saósu. Jednomu člunu se pod velením Reginalda Bulla podaří dostat se na Saós. Tamní základna Antiů je zničena. Nalezen první konkrétní poukaz na Trakarat (PR 115)

20. října

Robotský mozek vypočítá souřadnice Trakaratu (Aptut VI) (PR 116)

23. října

Terranská a arkonská flotila pod velením Cardifa/Rhodana a Atlana odlétá na Trakarat (PR 116)

24. října

Dosaženo Aptutu. Atlan odhaluje Cardifa, který prchá. Na Trakaratu je Rhodan osvobozen. Aktivátor se uvolní z Cardifa, ten při tom umírá, a přechází na Rhodana. Kult Baalol je v mocenské oblasti Velkého Impéria Atlanovým dekretem zakázán (PR 116)

10. listopadu

Atlan a Rhodan jednají o odvolání 1000 kosmických lodí z Akonu (PR 117)

17. listopadu

s pomocí Guckyho, Graybounda, Čubaje, Sengua, Marshalla a Kakuty je 1000 kosmických lodí Akonanům zase odebráno, přičemž je předstíráno jejich zničení (PR 117)

konec roku

Ezza Marlain odkrývá Ozosovy plány, při kterém chtěl vrhnout Arkonské trojplanetí do slunce (T 6)


Quinto upozorňuje Bullyho na 20 aktivátorů. Bully odchází na poradu s ID a vydává se po stopách aktivátorů na Veevee a Arcomurth. Aktivátor nosící Antiové se vzájemně zabíjejí. Bully vrací aktivátory zpět ID (T 179)

na Setubaru zaútočí Rada vousatých na rodnou ves Bejin Jotifera. Jeho matka umírá; se svým otcem prchá na Zem (T 19)

na Zirkonu se Howard Crane stahuje z obchodního života a přijímá jméno Leh-Leh. Krátce na to ho převezme Zirko-Transphytové (T 21)

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál