Perry Rhodan 115 (Česká obálka) Perry Rhodan 115 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 115
Název:Imperátor a monstrum
(Der Imperator und das Ungeheuer)
Autor:William Voltz
Cyklus:Posbiové
Vydáno poprvé:1963
Vydáno v češtině:1997
Čas děje: 2103
Atlan na křižovatce: Mír nebo záhuba - to je otázka!
Hlavní postavy románu:

Thomas Cardif – Karikatura Perryho Rhodana

Atlan - Imperátor stojí před těžkým rozhodnutím

Reginald Bull – Jenom vyjednávání za zády svého nejlepšího přítele může zabránit katastrofě

Generál Alther Toseff - Aktivní Arkonidan ze Saratanu

Brazo Alkher a Stana Nolinkov - Poručíci z IRONDUKE

Kutlos, Tasnor, Hepna-Kaloot a Hanoor – Služebníci kultu Báalol

Tělo Thomase Cardifa stále roste, a chování zdánlivého Perryho Rhodana se s přibývajícím časem stává iracionálním a neukázněným. Cardif je přesvědčen, že Antiové jsou jediní, kdo mu pomůže zastavit změny způsobené aktivátorem. Stupňuje hledání planety Trakarat.

Saos obklíčí čtyři tisíce plavidel solárního loďstva, společně s IRONDUKE. Kutlos, vysoký kněz Báalolu na Saosu, žádá Atlana o zásah, protože planeta oficiálně paří k Velkému impériu. Protože lehký křižník ZUMBASI v oblasti arkonidského vlivu přinutil k zastavení obchodní loď Skokanů, letí rozhořčený arkonidský Imperátor, generál Alter Toseff a deset tisíc robotských lodí k Saosu. Reginald Bull, Michael Freyt a Allan D. Mercant mu podají zprávu, bez vědomí Cardifa, o proměně terranského administrátora, a žádají ho, aby vyčkal.

Pozemšťané se zmocní opěrného bodu Báalolů na Saosu. Kutlos je při tom usmrcen. Brazo Alkher a Stana Nolinov, kteří po Trakaratu pátrají, se od dvou Skokanů dovědí pouze to, že tato planeta má dvojitý prstenec, a je jednou ze šestnácti planet dvojslunce Aptut v centru Mléčné dráhy, ale poloha systému je neznámá.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!