Aptud

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Země:38 439 LY
Počet hvězd v soustavě:2
Typ hvězd:dvojslunce, rudí obři typu M0
Počet planet v soustavě:16
Známé hvězdy v soustavě:
Aptud A, Aptud B
Známé planety v soustavě:
Aptulad, Trakarat
Zdejší národy:
Antiové

Dvojhvězda Aptut tvoří centrální systém malého impéria Báalolů. Soustava se skládá ze dvou identických rudých obřích hvězd spektrální třídy M0, které se jmenují Aptut A a Aptut B, a které jsou od sebe vzdáleny asi 3 světelné týdny. Nachází se v centru Mléčné dráhy, 38‘439 světelných let od Sluneční soustavy. Nachází se zde celkem 16 planet, z nichž 15 nekrouží kolem hvězd, ale kolem jejich společného těžiště. Průměry drah jsou proto řádově kolem několika světelných měsíců a velice pravidelné. Sluneční záření a dvojitá intenzita sluncí přesto stačí k tomu, aby i na nejvzdálenějších planetách soustavy byly vhodné podmínky pro život. Jedinou výjimku tvoří Aptud IV, neboli Aptulat, který krouží jen kolem hvězdy Aptut A a jeho oběžná dráha proto jako jediná vede mezi oběma slunci.

V systému se nacházejí dvě obyvatelné planety. Ostatní planety jsou neobydlené. Celkový počet obyvatel systému je v roce 1345 NGL asi 1.35 miliard.

Historie

Aptut se nachází v oblasti bývalého 81. Tamania. Identické hvězdy okamžitě připomenou sluneční transmiter. Z lemurských dob ale nepochází žádné podklady o stavbě respektive existenci slunečního transmiteru. Možné je, že soustava byla vytvořena nějakou starší civilizací.

Systém byl v 18. tisíciletí před Kristem osídlen Akonany. Kolonisté byli po velké osvobozenecké válce mezi Akonany a Arkonidany odříznuti od svého domova. V průběhu staletí se záření blízkého galaktického centra postaralo o mutace mezi osadníky.

Kvůli materializaci arkonsko-terranské flotily 18‘000 lodí v říjnu 2103 byly tři vnější planety vytrženy ze svých drah. (Tím byla pravděpodobně myšlena změna oběžných drah a ne dosažení únikové rychlosti potřebné k opuštění soustavy).

V roce 3587 zasáhlo soustavu těžké vesmírotřesení a způsobilo na Trakaratu obrovské škody.

V roce 1344 NGL zde vybudovala Terminační kolona Pevnost kolony TRICOON 0032.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál