Aptulad

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Sluneční soustava:Aptut
Měsíce:žádné
Doba rotace:33.4 hodiny
Průměr:10‘977 km
Gravitace:0.92 g
Doba rotace:20 h
Pořadí od hvězdy:4
Obyvatelé planety:
Antiové

Aptulat je čtvrtou planetou rudého dvojslunce Aptut, domovského systému Antiů. Aptulat je domovem Quollontů.

Na Aptulatu panují příliš vysoké teploty. Planeta je pokryta džunglí a zahalena do hustých vodních par. V rozporu se všemi ostatními planetami systému Aptut opisuje Aptulat oběžnou dráhu, která ho pravidelně dostává mezi obě slunce. Jednoho dne planetu roztrhají protikladně působící gravitační síly obou sluncí.

Historie

Pro Antie má planeta význam jako místo pro tajné výzkumy a experimenty, přičemž zde úzce spolupracují s Arasskými vědci.

V roce 2114 je Aptulat cílem akce agentů Oddělení III. Od jednoho Antie získají informace o jednání mezi Báaloly a Lauriny. Agenti provedou několik sabotáží a zajmou tři Lauriny.

V posledních desetiletích Monosovy vlády byli na Aptulatu v genetických továrnách pěstováni kloni s parapsychickými schopnostmi. Vznikli zde Báalol-700-Klony, takzvané Klony století, ze kterých si Monos udělal dárek k narozeninám.