Aqua

Astronomická data:
Další jména:Lyrad IV
Sluneční soustava:Betelgeuze
Měsíce:žádné
Doba rotace:48h
Doba oběhu:270 dní
Pořadí od hvězdy:4 (3)
Obyvatelé planety:
Aquasové

Aqua je čtvrtou planetou v soustavě Betelgeuze. Topsiderové jí nazývají Lyrad IV. Na planetě se roční období mění jen nepatrně. Dýchatelná atmosféra je o něco chudší na kyslík ale bohatší na vodní páry. Jediný kontinent má přibližně rozměry Evropy, je relativně plochý, zbytek povrchu tvoří oceán a množství malých ostrůvků. Moře nejsou nijak zvlášť hluboká.

Zdejší inteligentní, mírumilovní obyvatelé byli pojmenováni Aquasové, protože se vyvinuli z ryb. Aquasové nemají žádné nohy, ale silný, plochý ocas se kterým ovládají pohyb pod vodou. Břicho mají stříbrné a šupinaté a dorozumívají se pomocí vysokých zvukových tónů. Mohou vydržet až tři hodny na pevnině, pak se musí opět vrátit do vody.

Historie

V roce 1984 měla být třetí planeta soustavy Betelgeuze, jako dvojník Země, zničena. CENTURIO objevil na údajně neobydlené čtvrté planetě Aqua opěrný bot Topsiderů. Loď byla tažným paprskem donucena k přistání a Terranci se vydávali za Skokany. John MecClears a Julian Tifflor byli zatčeni, ale Aquasové jim pomohli utéct.

Topsiderové začali věřit v útok Skokanů a začali bránit třetí planetu. Topthor po útoku Skokanů odletěl se svou lodí ke čtvrté planetě, musel ale na Aquě nouzově přistát. Protože zřícená Skokanská loď byla zničena, ztratily se také důkazy o zfalšovaných pozitronických datech. Topthor zemřel v boji s Topsidery. Topsiderové byli od Skokanů rozprášeni, základna na Aquě zničena.

Během času upadla Aqua do zapomnění. V roce 2102 byla planeta, po změně číslování způsobenou zkázou bývalé planety Betelgeuze III, známa už jen jako Betelgeuze III.

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!