Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Topsiderové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Topsid
Známé obydlené planety:
Topsid
Topsiderové
Topsiderové
© VFSF

Topsiderové jsou obyvatelé Topsidu, třetí planety v systému Orion Delta. Terranci se s nimi poprvé setkali v roce 1975 v soustavě Vega.

Topsiderové jsou vzpřímeně chodící ještěrky. Dosahují tělesné výšky 1.80 metru. Jejich černohnědá kůže je šupinatá. Jejich hlava je veliká, čelo spíše ploché. Proporce jejich těla jsou humanoidní a připomínají člověka. Odlišností od humanoidní formy je dlouhý ještěrkovitý ocas a dopředu vyklenutý čumák. Na každé ruce mají šest prstů. Dýchají kyslík a upřednostňují planety s horkým, suchým klimatem. Obě pohlaví se dají jen těžce odlišit. Samice kladou vejce, ze kterých se po určité době vyklubou malá Topsiderátka. Střední délka života Topsiderů je asi 200 pozemských roků.

Topsiderové jsou inteligentní, ctižádostiví a energičtí. Jejich morálka nezná pocity jako shovívavost, láska k bližnímu nebo tolerance. Představitelé tohoto národa bojující za vyšší věc jdou za svým cílem beze strachu ze smrti.

Historie

1975

K prvnímu kontaktu mezi Terranci a Topsidery došlo v roce 1975 v systému Vega. Jejich flotila byla přilákána nouzovým signálem křižníku AETRON. Jejich vědci ale špatně spočítali souřadnice zdroje signálu, a proto se dostali k Ferronům. V průběhu následujících bojů Topsiderové těžce poškodili GOOD HOPE. Pozemšťanům se podařilo ukořistit STARDUST II a Topsidery s pomocí falešných dat přimět ke transici do slunce.

1984

Topsiderové pojmenují rudé obří slunce Betelgeuze Lyrad. Na čtvrté planetě systému, která bude pokřtěna Aqua, si v roce 1984 vybudovali základnu. Perry Rhodanem oklamaní Supertěžcí považují třetí planetu Betelgeuze za Zemi. Protože jsou Terranci předem varováni, vybudují Topsiderové na Betelgeuze III opěrný bod, Supertěžcí je ale snadno zničí. Rhodanovi se tak podaří nafingovat zničení Země.

2043

Po revoluci je svržena vláda Despoty z Topsidu a je nastolena prezidentská demokracie. Po roce 2043 je mnoho Topsiderů přijato do flotily Regenta, aby bojovali proti Druufům.

4. tisíciletí

Kolem roku 3433 jsou Topsiderové národ neohrožených žoldnéřů. Aby působili jako humanoidi, nechává si většina Topsiderů v mladá chirurgicky odstranit svůj dlouhý ocas.

Monos

Během Monosovy diktatury upadli Topsiderové zpět do archaického období vývoje. Monos nechal vytvořit tři státní seskupení, která proti sobě bojovala: Svaz Enshgerd-Ahk, Říše Trukrek-Hun a Aliance Guragkor-Gmen.

1149 NGL

Galaktikum podporovala opětovný vzestup Topsiderů k technologické civilizaci. Každý ze tří států byl zastoupen v Galaktiku. Galaktikum předalo třem státům 36 chronopulzních pevností a 3 systémy ke kolonizaci: Mahkaman v systému Genshaka, Trakrun v systému Trukanur.

1169 NGL

Topsiderové se postaví proti politice Galaktika, podle které je galaxie rozdělena na oblasti vlivu různých národů. V roce 1169 NGL proto obsadí dvacet kyslíkových světů v cizích sférách vlivu, terranské koloniální světy Efrem a Orphan a deset arkonidských koloniálních světů jako Ariga a Curinam.

1174 NGL

V roce 1174 NGL, po skončení Linguidské krize, byly Topsiderům Galaktikem přiděleny další sluneční soustavy s vhodnými planetami ke kolonizaci. Aby mohli vzdorovat expandující moci Křišťálového impéria, rozhodnou se Topsiderové vstoupit do Fóra Raglund.

1291 NGL

Topsiderové se v roce 1291 NGL zúčastní bitvy galaktiků proti kosmické továrně MATERIA.

1303 NGL

7. května 1303 NGL nechá Bostich I. domovskou planetu Topsid obsadit ve jménu Krystalického impéria. Říše Topsiderů tvoří enklávu o průměru 600 světelných let v centrální oblasti Ligy svobodných Pozemšťanů.

1344 NGL

V roce 1344 NGL je hvězdná říše Topsiderů s 24 obydlenými světy ve 13 soustavách asociována k Lize svobodných Pozemšťanů jako autonomní cizí národ, a zúčastní se budovatelské konference národů na Zemi.

Známí Topsiderové

 • Alker-Grod
 • Chrekt-Chrym, specialista USO na Lepsu a první topsiderský křesťanský mnich. (3102)
 • Chrekt-Orn, velitel invazní flotily do soustavy Vega (1975)
 • Gorgol, topsiderský klon
 • Nassur-Gat, šéf eskadry Orphan
 • Shakian-Grod, diplomat
 • Sysu-Mat
 • Tgex-go, prezident Topsidu (2044)
 • Trker-Hon, důstojník
 • Xerkran-Par, guvernér Topsiderů (1303 NGL)
 • Zrec-Kkerr, galaktický rada Topsiderů (429 NGL)

Kosmické lodě

Tvar kosmických lodí Topsiderů je obecně podlouhlý, tenký válec s centrální koulí, ve které je umístěna většina velitelských systémů lodi.

Bojové (těžké) křižníky Topsiderů jsou 300 metrů dlouhé a mají průměr 18 metrů. Velitelská koule má průměr 48 metrů.

Lehký křižník třídy GILA-3 patří k prvním technologickým novinkám po pádu Monose. Lodě jsou těžce ozbrojené a slouží hlavně na obranu před nepřátelskými silami.