Orion Delta

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Země:815 LY
Typ hvězdy:dvojhvězda
Hvězda A:bílá hvězda typu A
Hvězda B:fialové slunce typu B0
Počet planet:27
Známé planety:
Topsid
Zdejší národy:
Topsiderové

V soustavě Orion Delta se nachází planeta Topsid, domov Topsiderů. Orion Delta je binární hvězdný systém. Hlavní bílá hvězda je spektrálního typu A a krouží kolem ní fialová hvězda spektrálního typu B0. Soustava je vzdálena 815 světelných let od Země a leží v souhvězdí Orionu. Nachází se v něm celkem 27 planet. 15 z nich krouží kolem bílé hvězdy, 6 kolem jejího fialového průvodce a 6 kolem obou hvězd.

Planeta Topsid, domovský svět Topsiderů, je třetí ze šesti planet, které krouží kolem obou hvězd.

Historie

Během Topsiderských dějin byla tato soustava vždy centrem jejich nezávislé říše. Ačkoliv se nachází v centrální oblasti terranského vlivu (Solární impérium, LSP), Terranci se nikdy nedotkli jeho nezávislosti.

Teprve se vstoupením do Fóra Raglund se soustava připojila k většímu svazku. Krok měl zamezit anexi dosud svobodného topsidkého systému Křišťálovým impériem.

V roce 1303 NGL byla soustava na rozkaz Bostiche I. obsazena Arkonidany. Fórum Raglund nezasáhlo, ani neprotestovalo proti anektaci.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál