AETRON

AETRON
AETRON
© VPM kg.

AETRON bylo jméno kosmické lodi a expedice, která se koncem 60. let 20. století starého pozemského letopočtu vydala z Arkonu, aby našla „Svět věčného života“.

Velitelkou speciální lodi, postavené na základě pětisetmetrového těžkého křižníku arkonidské vesmírné flotily, byla urozená Arkonidanka Thora da Zoltral. Byla zodpovědná za loď a její provoz.

V čele expedice stál Crest da Zoltral, šéfvědec Velkého impéria a člen Velké rady. Příjemce ARK SUMMIA byl zodpovědný za vědecké práce.

Vybavení lodi

Automatická průzkumná loď byla posledním výkřikem techniky. Její posádka čítala pouze 50 osob, které se navíc většinou zabývaly fiktivními hrami. Plavidlo bylo vybaveno moderními zbraněmi a nejpokročilejšími technologiemi tehdejší doby. AETRON také disponoval vyzařovači gravitačních bomb a speciálními roboty pro stavbu a konstrukci, jakož i různým směnným zbožím pro národy na vývojovém stupni C a B. Na palubě byly i tři velké kosmické čluny, přičemž jeden z nich později stoupil do dějin jako GOOD HOPE.

Dějiny

1971:

Po selhání strojů musel AETRON v únoru 1971 nouzově přistát na Měsíci. Při přistání byla prolomena stěna jednoho z kráterů a arkonská loď utrpěla značnou újmu. Plavidlo bylo sice nakonec stabilizováno na teleskopických vzpěrách, avšak kvůli poškození důležitých agregátů ztratilo možnost provádět tranzice. Vzniklé škody nemohly být opraveny palubními prostředky, neboť chyběly náhradní díly (poznámka: Zřícení AETRONu v květnu 1971 na jižním pólu pozemského Měsíce není až do dneška zcela vyjasněno. Informace, získané v časech Spojeného impéria ukazovaly na různé příčiny, uvažovalo se dokonce o tom, zda nešlo o sabotáž).

Arkonidané sice zpozorovali pozemskou civilizaci, avšak vzhledem k arkonidským zákonům Pozemšťany nekontaktovali, neboť ti byli zařazeni na inteligenční vývojový stupeň B. Crest, trpící leukémií, nařídil odposlech pozemských rádiovysílačů. Zbytek posádky AETRONu se nadále věnoval fiktivním hrám – ani Crestova nemoc ani poškození lodi letargické Arkonidany příliš nezajímalo.

STARDUST, pozemská výzkumná loď, byla dne 20. června 1971 odříznuta od pozemského dálkového řízení, jelikož pozitronika AETRONu usoudila, že by raketa mohla odhalit arkonidskou loď. Dne 28. června našel Perry Rhodan loď při průzkumné cestě s měsíčním obrněným vozidlem STARDUSTu. Po navázání kontaktu přeřadil Crest Pozemšťany na inteligenční stupeň D, což kontakt dodatečně legalizovalo. S nemocným Crestem na palubě se Rhodan druhého dne vydal zpět k Zemi. Návrat mu ulehčovalo několik arkonidanských zařízení, naložených v měsíční raketě.

Perry Rhodan se následně vzdal příslušnosti k Západnímu bloku a vyhlásil Třetí moc. To ho postavilo do role světového nepřítele číslo jedna. Mocnosti, které se obávaly Rhodanových technických prostředků, se následně rozhodly provést útok proti arkonidské lodi na Měsíci.

Ve společné akci zničily dne 26. srpna 1971 tři pozemské bojové rakety AETRON. Stalo se tak jen díky faktu, že byla palubní pozitronika nesprávně informována o technických možnostech Pozemšťanů a proto během útoku neaktivovala energetický štít. Pravděpodobně zapojený antineutronový štít byl k ničenu, neboť rakety nesly v Západním bloku vyvinuté masivně katalylitické fúzní hlavice. Raketa STARDUST II, sesterská loď STARDUSTu (čtyři muži posádky, nosnost 64 tun), raketa AF (čtyři muži posádky, nosnost 58 tun) a plavidlo Východního bloku (šest členů posádky, nosnost 92 tun) byly k Měsíci navigovány z kosmické stanice FREEDOM 1.

Při zkoumají trosek odhalila hypersonda GOOD HOPE, že AETRON odeslal volání o pomoc, směřované k arkonidskému robotickému opěrnému bodu Myra IV. Později se namísto arkonidských robotických lodí objevila vřetenovití loď Fantanů, která padla za oběť desintegrátoru GOOD HOPE, aniž by sama vyslala nouzový signál.

1972:

Na počátku roku 1972 se Západní blok pokusil prolomit technologický monopol Třetí moci, když vyslal k Měsíci GREYHOUND, sesterskou loď STARDUSTu. Posádka měla proniknout do trosek AETRONu, kde měla pátrat po zužitkovatelných přístrojích a surovinách. Akce ztroskotala, protože GREYHOUND havaroval.

Později už nebyl AETRON zmiňován. Dá se předpokládat, že Třetí moc odvezla zbývající zužitkovatelné trosky a zbytek dezintegrovala nebo recyklovala. V čase stavby Thořina mauzolea nebylo už po AETRONu na Měsíci ani potuchy.

2406:

Bez AETRONu by se lidé nikdy v tak krátké době nevypracovali do role nástupnické organizace Velkého impéria. Tento významný dějinný fakt byl zřejmý i Mistrům ostrovů, pročež se Trinar-Molat v roce 2406 pokoušel zničit AETRON a tím způsobit nepředstavitelný časový paradox. Z pověření Faktoru I vyslal křižník RAWTHOR, aby AETRON zlikvidoval dříve, než se k němu dostane Rhodan. Zvědavý velitel Hakolin, který do Sluneční soustavy dorazil příliš brzy, navedl RAWTHOR na mezipřistání na Venuši, kde byla loď sestřelena Venušskou pozitronikou. Časový paradox se díky tomu nezdařil.

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!