Menu

RAWTHOR byla 1000 metrová bitevní loď Tefrodů. Byla postaven v roce 1971 na rozkaz admirála Lama Tretera a podřízena admirálu Hakolinovi.

Hakolin dostal rozkaz od Faktora II, který přišel z roku 2406, rozkaz příkaz, aby 10. června 1971 zničil na Měsíci AETRON, a tak zabránil setkání Arkonidanů s lidmi. RAWTHOR se z Tefrodu přesunul skrze trasu slunečních transmiterů do Mléčné dráhy a dorazil 7. června 1971 do Sluneční soustavy.

Aby nějak využil zbývající čas, zkoumal systém a po objevení velkých zdrojů surovin se přiblížil k Venuši. Tamní pozitronika Venušské pevnosti nechala loď přiletět, zabránila jí ale tažným paprskem návrat do kosmického prostoru, protože Tefrodi neodpovídali na arkonidské radiogramy a pozitronika je proto považovala za cizí národ.

Admirál Hakolin vyslal pěchotu pod svým osobním velením a všemi prostředky bojovali proti pevnosti, aby umožnili start RAWTHORU, ale marně. V zoufalém pokusu pak zbylá posádka RAWTHORU odstartovala s plným zrychlením a byla zničena děly Venušské pevnosti ještě v atmosféře.

Pěchota RAWTHORU padla následně za oběť venušské fauně nebo spáchala jako admirál Hakolin sebevraždu.

Při Rhodanově prvním průzkumu Venuše v roce 1972 nebyly už objeveny žádné důkazy přítomnosti Tefrodů.