Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Laurinové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andro-Beta
Laurinové
Laurinové
© VPM kg.

Laurinové jsou inteligentní národ pocházející z trpasličí galaxie Andro-Beta, který disponuje přirozenou deflektorovou schopností.

Dýchači kyslíku jsou velcí asi jako lidé a mají trámovitě vypadající trup s eliptickým průřezem, který neobsahuje opěrnou kostru. Kůže je modrošedá a podobná klovatině. Mají dvě dlouhé, jako hadice tenké ruce s osmy prsty a tři extrémně tenké nohy. Kulatá a jen jako pěst velká hlava sedí na jemném, asi 30 cm dlouhém krku. Mozek Laurinů se nachází nejspíše nad pažemi v jejich trámovitém těle. Na hlavě mají bezrtá ústa, uzavíratelné štěrbinovité nosní dírky a tři oči, které jsou ve formě rovnoramenného trojúhelníku usazeny na lebce. Na konci krku je jasně vidět jako pěst velká vypuklina, ve které je takzvaný orgán Flexo, který vytváří přirozený deflektorový štít. Ten působí na tělo také jako ochranný štít. Laurinové si pravděpodobně jako ochranný mechanizmus vyvinuly schopnost vyzařovat záření jiných živých tvorů.

Když komando pod velením Perry Rhodana v roce 2402 narazí na poslední Lauriny na planetě Destroy v soustavě slunce Alurin v Andro-Betě, dozví se jejich dějiny. Do té doby byly mnoho tisíciletí pomocným národem Mistrů ostrovů (MdI). Ti měli velkou část Laurinů před mnoha tisíciletími deportovat z jejich už neznámé domovské planety v Andromedě na planetu Destroy.

Přibližně před 30.000 lety (asi 27.900 před Kristem) přinutily Laurinové geniální Robotiky z Mechaniky vytvořit pozitronicko-biologické roboty, zkráceně Posbie. Díky plazmatické přísadě z Praplazmy z Rando I měli být schopni samostatně jednat.

Neměli nikoho jiného než Lauriny akceptovat jako své pány a jako skutečný život. Díky takzvanému nenávistnému propojení měli všechny ostatní organické živé tvory nenávidět a bojovat proti nim. Nenávist Posbiů se ale otočila i vůči Laurinům. Roboti začali jednat samostatně a vyvinuli si mocnou robotskou dynastii v čele s centrální plazmou na Světě sta sluncí.

Traduje se, že poslední Laurinové byli MdI pověřeni, aby vytvořili Posbie. Zpočátku byli Posbiové plánováni jako ultimativní pomocný národ. Časově se ale neshoduje vznik a vzbouření Posbiů před 30.000 lety (asi 27.900 před Kristem) a pozdější převzetí moci MdI před 20.000 lety (asi 17.600 před Kristem).

poznámka: zajímavé je, že původní PR 239 neobsahuje žádný poukaz na jejich pověření Mistry ostrovů. Vypráví se tam o planetoidu Luxidů. Teprve v Silberbandu 25 je historie Luxidů vynechána a namísto ní se vypráví o pověření Mistry ostrovů. Kolem celého případu je mnoho dalších menších odchylek, například útok Maahků na Destroy je nahrazen anonymním útokem, Laurinové se údajně pokusili nejdříve prchnout...

Kolem 18.000 let před Kristem podnikli Laurinové pokus o eliminaci Posbiů. Vyhloubili jeden planetoid a poslali ho řízený Lauriny s energii požírajícími Luxidy směrem k Mléčné dráze. Vyhladovělí Luxidové měli po příjezdu sluncím, živým tvorům a strojům vysávat energii a tak vyřadit Posbie.

Pokus se ale nepodařil, protože selhal pohon. Proč podnikaly zdlouhavý let prázdnotou a nepoužili transmiterovou trasu není známo. Možná že by Luxidové nepřežili průchod transmiterem, aby Laurinové nejednali z pověření Mistrů ostrovů. Planetoid byl objeven v roce 2114 Terranci v prázdnotě. Terrancům se podařilo Luxidy zničit.

K prvnímu setkání s Terranci došlo v roce 2044. Průzkumné komando Laurinů dorazilo se čtyřmi kosmickými loděmi na planetu Barkon. Tam odpojili energetické zásobování Barkonu.

Perry Rhodan tam byl ID vyslán, protože se přerušil kontakt s Barkonidany. Perry Rhodan a jeho průvodci Gucky a Wuriu Sengu energetické zásobování Barkonu znovu obnovili. O něco později odletěli lodě Laurinů s neznámým cílem pryč.

Terranci na Lauriny narazili znovu v roce 2106, když se pokoušeli z pověření MdI nalézt domovskou planetu Posbiů a zničit centrální plazmu. MdI jak se zdá poznali, že jim v Posbiích vyrostl dlouhodobý protivník, kterého by sotva mohli porazit.

Zákrokem Terranců ve prospěch Posbiů se podařilo Lauriny nakonec vypudit z Mléčné dráhy. Vrátili se do Andromedy a podali MdI zprávu o novém protivníku, o Terrancích. MdI se nejspíše zalekli, když se dozvěděli o bojové síle a hospodářském potenciálu Terranců.

Jako trest za další selhání byli teď na Destroy deportováni i zbývající Laurinové. Když chtěli slunečními transmitery prchnout do Mléčné dráhy, Mistři ostrovů jim v tom zabránili. Jako trestní akce byla Destroy bombardována komandem Maahků silně radioaktivními bombami. Cílem nebylo Lauriny okamžitě zabít, ale nechat je dlouze trpět za jejich selhání. Napříště bylo Destroy hlídáno robotskou stanicí a orgán Flexo Laurinů byl ničen.

Při odletu Terranců z Destroy se aktivovalo bezpečnostní zapojení MdI. Jeden aktivovaný Moby zničil Destroy a s ní i poslední Lauriny.