Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Robotikové z Mechaniky
hledat
Další informace o národu:
Domovská planeta:Mechanica
Domovská galaxie:Mléčná dráha

Jako Robotikové z Mechaniky, nebo častěji ještěrky z Mechaniky, byli označováni reptiloidní obyvatelé planety Mechanica, protože vlastní jméno tohoto dávno vymřelého národa nebylo ve 22. století známo.

Stejně tak není známo ani nic o vzhledu geniálních robotiků. Jejich architektura s rampami by mohla ukazovat na to, že nechodili vzpřímeně, ale pohybovali se na několika nohách a byli velmi nízcí. Obyvatelé planety Mechanica neměli žádné zažívací ústrojí se žaludkem a střevy. Zachycovali spóry na jejich planetě rostoucího špekomechu pomocí normálního a kožního dýchání, a tímto způsobem se vyživovali.

Vypráví se, že Laurinové před 40.000 lety (tedy kolem 38.000 před Kristem) navázali kontakt s Robotiky (viz PR 144). Laurinové z Andro-Bety vyprávěli v roce 2402, že Robotiky z Mechaniky přinutili asi před 30.000 lety, aby vytvořili vysoce výkonné, buněčnou plazmou, odebranou z praplazmy, řízení, pozitronicko-biologické roboty, ze kterých se vyvinuli Posbiové.

Když se Posbiové později vzbouřili proti Laurinům, Robotikové je podporovali. Zřídili mnoho základnových světů, jako třeba Fossil, aby tam vyvíjeli zbraně proti Laurinům.

Kolem roku 10.000 před Kristem začali útoky Laurinů proti mezitím degenerací oslabeným Robotikům z Mechaniky, a podařilo se jim uvrhnout planetu Mechanica na novou oběžnou dráhu, vzdálenější od slunce. Planeta Mechanica začala chladnout a pro špekomech už nebyly žádné vhodné podmínky.

Aby unikli vyhladovění, zkonstruovali Robotikové z Mechanici průzkumnou loď (RABOTAX I), která hledala vhodné světy. Na ně byl pomocí secí lodi (RABOTAX II) špekomech vyset. Když byla atmosféra nasycena spórami, objevila se sklizňová loď (RABOTAX III), odsála spóry sacím polem, zpracovala je na výživnou kaši a transportovala je na Mechanicu. Tam je vypustila do atmosféry, kde je sesbírali a snědli ještěři.

Bezprostřeedně po sklizni sacím polem na celé planetě špekomech uhynul. Robotikové tak zajistili, aby případní živí tvorové na vybraných světech nebyli natrvalo ohroženi.

Takovýto rytmus setí a sklízení byl provozován tisíciletí. Kvůli závadě v rádiovém spojení byla ale později sklizňová loď neaktivní a Robotikové z Mechaniky zemřeli hlady.