Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Nenávistné propojení
hledat

Nenávistné propojení

Takzvané nenávistné propojení způsobovalo, že Posbiové nenáviděli všechen organický život a pokoušeli se ho zničit. Pouze skutečný život byl ušetřen. Propojení je od roku 2114 neaktivní.

Také Ambriadorští Posbiové disponují nenávistným propojením. Do roku 1307 NGL ale bylo blokováno SEDMIHLAVEM. Kvůli manipulacím larského vědce Verduto-Cruze se ale nenávistné propojení aktivovalo, což vedlo k vypuknutí Války Posbiů v Ambriadoru.

Vznik

Bylo vyvinuto kolem 38000 před Kristem Robotiky z Mechaniky na podnět Laurinů. Posbiové měli nenávidět veškerý organický život kromě Laurinů a bojovat proti němu. Chybné naprogramování ale způsobilo, že Posbiové považovali za nepřátele i Lauriny. Pouze ještěrky z Mechaniky zůstali spojenci Posbiů. (Nesoulad letopočtů je vysvětlen u hesla Posbiové).

Propojení se ale ukázalo jako vadné, protože Posbiové neakceptovali prakticky žádné argumenty, že jejich protějšek je skutečný život. Posbiové se ale pomoc symbolových transformerů dali dočasně přelstít, pokud se odvysílalo poselství "jsem skutečný život".

Historie

Nenávistné propojení zůstalo aktivní i po vyhynutí ještěrek z Mechaniky. Posbiové pak začali pronikat stále více do intergalaktického prostoru kolem Mléčné dráhy. V roce 2112 došlo kvůli propojení k boji mezi Posbii a Lauriny, kterého si všimli Terranci.

Posbiové se poté soustředili na Mléčnou dráhu a zpustošili v ní mnoho planet. Centrální plazma si ale byla vědoma negativních následků nenávistného propojení a pozvala Perryho Rhodana v roce 2114 na Svět sta sluncí, aby jí propojení pomohl deaktivovat. Došlo ale ke konfliktu uvnitř hypertoyktické spojení, které vedlo k tomu, že mezi Posbii vznikly dvě skupinky. Jedna stranila centrální plazmě, druhá pozitronice respektive hyperinpotronice. Druhá skupina Posbiů získala převahu a podporovala Lauriny.

Teprve po zásahu terranských robotiků pod vedením Vana Moderse získala centrální plazma kompletní kontrolu nad pozitronickou částí Posbiů, a nenávistné propojení tak bylo definitivně odstraněno.

Po zkáze nenávistného propojení vypadli relativní štíty Posbiů. Zjistilo se, že nenávistné propojení bylo úzce spjaté s relativními štíty. Proto se Posbiům podařilo až v roce 1291 NGL vybudovat relativní štíty nezávislé na nenávistném propojení.

V roce 2404 bylo nenávistné propojení dočasně reaktivováno plazmatickými agenty Mistrů ostrovů.