Válka Posbiů

Válka Posbiů propukla roku 1307 NGL v Ambriadoru, když se Posbiové, kteří už od roku 6000 před Kristem žili v northside malé galaxie, neočekávaně vrhli na všechny ostatní národy.

Dějiny

Ambriadorští Posbiové se až do roku 1307 NGL chovali zcela mírumilovně, protože jejich nenávistné propojení bylo zablokováno takzvaným zapojením SEDMIHLAV Kelosků. Vyhýbali se kontaktu s jinými národy Ambriadoru. Koncem 13. století NGL se však zúčastnili informační konference Alteranů a Larů, na které se diskutovalo o tryortanových jícnech a zvláštních hyperenergetických poměrech v Ambriadoru.

V roce 1307 NGL přivedl Verduto-Cruz larský vědecký tým na posbijský Svět osmdesáti sluncí. Verduto-Cruz přerušil kontakt mezi zapojením SEDMIHLAV a nenávistným propojením. Pokoušel se zmanipulovat zdejší Centrální plazmu takovým způsobem, aby jako skutečný život akceptovala pouze Lary. Tímto způsobem měly být odstraněny všechny národy Ambriadoru, které stály Larům v cestě. Separace se však tak docela nezdařila, a další manipulace zcela selhaly. Posbiové důsledkem těchto zákroků začali s údery proti všem ambriadorským obyvatelům. Jejich útokům předcházela otázka „Jste skutečný život?“.

V Impériu Altera byl za první den Války Posbiů považován 15. listopad 1307 NGL. Ten den totiž Posbiové přepadli alteranský obchodní konvoj a zničili kolonii na planetě Challenge. V následujících letech pozitronicko-biologičtí roboti nemilosrdně ničili planety a kosmické lodi všech národů minigalaxie a nereagovali na žádné komunikační pokusy. Zvlášť říše Alteranů se ocitla pod velice silným tlakem. Pro Alterany byli Posbiové nenáviděnými a nanejvýš obávanými protivníky. Přesto se s nimi snažili o dorozumění a usmíření a omezili se na obranu svých osídlených světů.

Dne 5. duben 1343 NGL byl Perry Rhodan upozorněn na probíhající konflikt Lotho Keraetem. Perry Rhodan, Mondra Diamond, Startac Schroeder, dvojice Posbiů – Nano Aluminiozahradník a Drover – a Willy Mauerblum odletěli s querionskou stříbrokoulí na Alteru, aby zasáhli do událostí. O několik dnů později dobyli Posbiové soustavu Kanton. 9. dubna následoval hromadný útok na Alteru. Byl však úspěšně odražen, když Nano Aluminiozahradník vyslal starý operační kód a s jeho pomocí uvrhl Posbie do zmatku.

Laertes Michou soustředil všechny dostupné síly, aby znovu dobyl Kantonský systém. Mezitím pátral Perry Rhodan po možnosti, jak dospět k centrálnímu světu ambriadorských Posbiů. To se zdařilo dne 21. května s plavidlem BOX-1122-UM, avšak na jeho palubě byl také Verduto-Cruz, o jehož minulosti neměl Rhodan ani potuchy. Larovi se povedlo definitivně oddělit SEDMIHLAV od nenávistného propojení. Od tohoto okamžiku považovali Posbiové Lary za „skutečný život“.

Když Perry Rhodan koncem května 1343 NGL dospěl na Pakuri a informoval nic netušící Kelosky o válce, byli tito ihned připraveni obnovit vliv zapojení SEDMIHLAV. Avšak osvědčený průchod ke Světu osmdesáti sluncí měl být k dispozici až za šest týdnů. Perry Rhodan a Crykom viděli v cílené manipulaci TRAGTDORONU jedinou možnost, jak rychle ukončit probíhající boje, a 4. června 1343 NGL se vydali k tomuto výtvoru.

Ke TRAGTDORONU se dostali už 5. června. Vhatom Q'Arabindon, plazmapsýcha a pilot konstruktu, poznal Rhodanovu rytířskou auru a poskytoval mu přístup. TRAGTDORON sám se ukázal být druhem Spórové lodi, jednající z rozkazu pověřenců kosmokratů jako Cairol. Tento výtvor se mohl v relativně malé oblasti postarat o rozvoj inteligentního života. Keloskům se podařilo poškozený útvar opravit. Pomocí lodi Rhodan dospěl na Svět osmdesáti sluncí ještě téhož dne. Keloskové pak reaktivovali zapojení SEDMIHLAV a opět tak usmířili Posbie.

Avšak Larové mezitím nemarnili čas a soustředili loďstvo více než 5000 Troventaarů. 3. června porazili strážní flotilu Fort Blossom a obsadili planetu. Armáda pokračovala v tažení a o dva dny později napadla Alteru. V následujícím boji zaznamenaly obě strany velké ztráty. Když se na bojišti objevil TRAGTDORON, vyvolal těžké hyperfyzikální poruchy. Rhodan využil vynucenou pauzu a odvysílal projev, v jehož průběhu Lary ultimativně vyzval k ústupu. Posbiové byli osvobozeni od nenávistného propojení a v budoucnu se měli vystupovat jako strážci míru v Ambriadoru. Bez šance na vítězství odtáhl Kat-Greer z území Alteranů. Verduto-Cruz byl předán Alteranům, aby byl souzen za své zločiny.

Konflikt byl u konce a s ním i Rhodanův úkol. Dne 6. června se spolu s Mondrou Diamond, Startacem Schroederem a Tamrou Cantu vrátil do Terranie. Keloskové se rozhodli následovat cestu svých předků a vyrazili s TRAGTDORONEM. Cílem jejich cesty byl THERMIOC. Po boku této superinteligence hodlali bojovat za život. S nimi z Ambriadoru odlétli i Nano Aluminiozahradník, Drover a Mauerblum.

Zdroje

PRVP 1, PRVP 2, PRVP 3, PRVP 4, PRVP 5, PRVP 6

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Posbi-Krieg« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!