Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Barkonidané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Barkon II
Známé obydlené planety:
Barkon II

Barkonidané obývali asi před 1 milionem let díky příletu Lokálního Roje z Mléčné dráhy vrženou a vybočenou planetu Barkon.

Barkonidané jsou oddělený národ Petroniů (Oldtimerů, Galaktických inženýrů).

Vzhled

Jejich vzhled naprosto odpovídal vzezření ukázkového humanoida, takže po dlouhou dobu byli považováni za prarasu, ze které vznikl veškerý život v Mléčné dráze. To bylo také podporováno skutečností, že jejich jméno znělo velice podobně jako Arkonidané, ačkoliv vzhled díky vlasům a barvě pleti spíše odpovídal Lemurům.

Historie

1,2 mil. let př. Kr.

Kvůli nebezpečí Suprahetu před 1,2 mil. lety, nabral asi jeden milion členů oduševnělého kolektivu stavitelů Roje (Querioni) na podnět Sedmi Mocných opět humanoidní tvar. Část z nich se usídlila na planetě Barkon, protože na základě časové studny umožňoval rychlou změnu stanoviště. Ke spoutání Suprahetu vybudovali mnoho hradeb z nebeských těles sloužící jako pasti. Z tohoto důvodu se nazývá také část stavitelů Galaktičtí inženýři nebo Petroniové. Po dokončení jejich úkolu se opět část Querionů zbavila své tělesné existence.

Ti, kteří zůstali na Barkonu, vytvořili národ Barkonidanů a postupem času zapomněli na vědomosti o svém původu. 1896 přeživších Barkonidanů budovalo po tisíciletí pohon, který by jejich planetu mohl dovézt zpět do rodné Mléčné dráhy.

1982

Několik let po prvním vědomém setkání s ID roku 1976 je Perry Rhodan v roce 1982 přemístěn o 200000 let a tři měsíce do minulosti a přenesen v dilatačním letu kosmickou lodí na Barkon. Barkonidané již zapomněli na svůj skutečný původ, podle pověstí hráli kdysi v Mléčné dráze důležitou roli, dokud se jejich soustava před milionem let neztratila z jednoho spirálovitého ramena, ve kterém leží i Sluneční soustava. Jejich planeta byla vyhloubena a vybavena obrovskými pohonnými systémy, se kterými se chtějí vydat na zpáteční cestu z prázdného prostoru do Mléčné dráhy.

Barkonidané se na tento moment dlouze připravovali a planetu přestavěli na obrovskou dálkovou kosmickou loď. Planetu vyhloubili. V různých dutinách našli místo obyvatelé a nespočet agregátů. Umělé dopravní prostředky spojovaly jednotlivé obytné komplexy a atomový reaktor měl poskytovat proud po tisíciletí. Samotné pohony potřebovaly spoustu energie a času, aby planetu přivedly k rychlosti světla.

Rhodanova úloha spočívala v tom, že měl nepozorovaně odstranit chybu v pohonném mechanismu, který měl do dvou měsíců způsobit zničení planety. Díky ID mohla být chyba před odletem odstraněna a zánik Barkonidanů se nekonal.

2044

Když Perry Rhodan o šedesát let později - opět na podnět ID - navštívil Barkonidany, nalezl obyvatele v hlubokém spánku pod povrchem planety. Společně s několika probuzenými Barkonidany tak mohl odvrátit útok neviditelných.

2404

Poslední setkání s Barkonidany se konalo roku 2404. Mezitím byl Barkon zachycen jedním sluncem v galaktickém prázdném prostoru mezi Mléčnou dráhou a Andromedou. Tam byl objeven Tefrody a za předstírání dobrých úmyslů vybaven generátorem nárazových impulzů pro transmiterový skok do Mléčné dráhy. Pro napájení generátoru odkázaného na sluneční čerpadla zřídili Tefrodi také umělé slunce.

To ale nemělo sloužit Barkonidanům k uskutečnění jejich vytouženého cíle, ale Mistři ostrovů plánovali využít Barkon jako Trojského koně se smrtelnou nákazou, když na planetu nasadili virem infikovanou plazmatickou bytost, kterou tak chtěli propašovat do Mléčné dráhy. Když se sice již imunní, ale také nenávratně nakažení Barkonidané nakonec o tomto plánu dozvěděli, transitovali svou planetu do umělého slunce a tím tak zachránili Mléčnou dráhu před atentátem Mistrů ostrovů.

Tím byli Barkonidané považováni za mrtvé.

3583

Roku 3583 se Ernst Ellert znovu setkává s Barkonidanem na planetě Fogha. Bělovlasý humanoid se sám nazývá Barkon a označuje se za špeha svého národa. Ztratil však velkou část své paměti.

447 NGL

Roku 447 NGL narazí Ernst Ellert a Testare v galaxii Absantha-Gom v jedné stanici opět na barkonidského špeha Barkona. Společně se vydají pátrat po Místě naplnění, barkonidské stanici v mocenské oblasti ID. Tam Ernst Ellert a Testare obdrží barkonidské tělo. Jejich pátrání je přivede přes řadu transmiterových stanic Barkonidanů nakonec na planetu Kembayan (Vzpomínka) v kulovité hvězdokupě M 70, kde se nachází Místo naplnění. Podzemní zařízení se skládá z dvanácti stanic, v nichž odpočívá přesně 158 barkonidských těl v komorových nádržích. Když chce vědomí špeha informovat duševní kolektiv Querionů, zanechá své tělo v hlubokém spánku v nádrži. Díky převzetí dvou neobsazených těl obdrží Ellert a Testare přístup k části dějin Barkonidanů.

1170 NGL

Naposledy přijdou do Kembayanu Saedelaere, Ellert a Testare roku 1170 NGL během jejich mise při pátrání po ID, kde ve stanici Barkonidanů narazí na spáče, kteří byli probuzeni Nakkem Paunarem.

Protiklady v dějinách Barkonidanů

Zatímco Clark Darlton v PR 32 píše, že Barkonidané původně pocházejí z Mléčné dráhy a jejich planeta byla vržena při neštěstí do prázdného prostoru ve směru Andromedy, je historie v PR 275 stejným autorem popisována jinak.

Podle jejich pověstí pocházejí Barkonidané z Andromedy a zbytek velkého národa se vydal na útěk z galaxie před velikým neznámým nebezpečím. Když byla planeta přestavěna na kosmickou loď, opustili Andromedu a vydali se směrem do Mléčné dráhy. Mimoto jsou poslední z několika skupin obyvatelstva, které před tímto nebezpečím uprchly již před dávnými časy. Lokace ostatních skupin je neznámá.

Pozůstatky Barkonidanů

Terranci nalezli v Mléčné dráze za dob Solárního impéria několik pozůstatků zanechaných Petronii. Na základě jejich stáří - více než milion let - a z nedostatku informací v této době neznámý národ označovali jako Oldtimeři.

Příklady objektů Petroniů: